DSS Brezovička | Zriaďovateľ
17038
page-template-default,page,page-id-17038,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Domov sociálnych služieb v Brezovičke je zariadením sociálnych služieb zriadeným
Prešovským samosprávnym krajom, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru č. 2

080 01 Prešov

 

  Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ
garantuje a kontroluje činnosť DD a DSS
prostredníctvom poslancov a zamestnancov úradu PSK.