DSS Brezovička | Vízia
16680
page-template-default,page,page-id-16680,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

„Naším cieľom nie je iba pomáhať žiť čo najplnohodnotnejší život tým,
ktorí sa o seba nevedia alebo nemôžu postarať,
ale naším hlavným poslaním je urobiť všetko pre to,
aby sa títo ľudia, odkázaní na našu pomoc,
cítili nami prijatí a milovaní.“

Komplexnú starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku vykonávame s cieľom:
  1. zlepšovať kvalitu života prijímateľom sociálnej služby,
  2. vytvárať každému občanovi také životné podmienky, ktoré plne akceptujú jeho individualitu,
  3. sprevádzať prijímateľa sociálnej služby počas jeho života, dodať mu pocit istoty a pre prijímateľa sociálnej služby s celoročným pobytom v možnostiach zariadenia vytvárať príjemné rodinné prostredie.

 

Strategická vízia, poslanie a ciele zariadenia 2020