DSS Brezovička | Služby
17071
page-template-default,page,page-id-17071,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
Základné sociálne poradenstvo

Sociálna rehabilitácia

Ošetrovateľská starostlivosť

Pracovná terapia

Tlmočenie

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Spostredkovanie osobnej asistencie a tlmočenia

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností