DSS Brezovička | OZ Úsmev
17348
page-template-default,page,page-id-17348,page-child,parent-pageid-16552,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch

(občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/90 v z. n. p.)

OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch je združením rodičov a detí s ťažkým zdravotným postihnutím, rodinných príslušníkov, ich priaznivcov a pracovníkov na úseku starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov a iných právnických a fyzických osôb, ktoré majú záujem pracovať v prospech ťažko zdravotne postihnutých občanov, najmä v oblastiach: ľudské zdroje, šport, kultúra, výchova sociálna a zdravotnícka oblasť, cestovný ruch, životné prostredie a rozvoj vidieka. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Názov združenia: OZ ÚSMEV pri Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch

Používaná skratka: OZ ÚSMEV

Sídlo združenia: ul. Kpt. Nálepku 7, 082 71 LIPANY, okres Sabinov

Cieľom OZ je združovanie rodičov a detí s ťažkým zdravotným postihnutím a ich priaznivcov, presadzovanie ich potrieb a práv, zvyšovanie sebadôvery, obhajovanie záujmov vedúcich k ich integrácii, inklúzii a sebarealizácii. Poskytovanie služieb deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, organizovanie sociálnej rehabilitácie, realizovanie výchovno-vzdelávacích, kultúrnych, športových a iných aktivít, slúžiacich ich záujmom. Cieľom občianskeho združenia je iniciovanie, organizovanie a podpora aktivít zameraných na podporu komunitného života občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na základe ich potrieb.

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prejavili chuť a snahu darovať nášmu občianskemu združeniu 2 % zo zaplatenej dane.

Vážime si to a zo srdca Vám ďakujeme.

 

S úctou

 

členovia OZ