DSS Brezovička | Kontakt
17350
page-template-default,page,page-id-17350,page-child,parent-pageid-16552,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Štatutárny zástupca:

Mgr. Ján Tomus – riaditeľ DSS v Brezovičke

 

Domov sociálnych služieb v Brezovičke

Brezovička 62

082 74 Brezovica

 

Telefón: 0905 757 582

E-mail: riaditel@dss-brezovicka.vucpo.sk

Vedúca RhS v Lipanoch:

Mgr. Kvetoslava Kľocová

 

Rehabilitačné stredisko v Lipanoch

Ul. Kpt. Nálepku 7

082 71 Lipany

 

Telefón: 0911 158 658

E-mail: k.klocova@dssbrezovicka.sk

Zriaďovateľ:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie posudkových činností

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 

Infolinka: 051 70 81 617

E-mail: socialny@vucpo.sk