DSS Brezovička | História
17326
page-template-default,page,page-id-17326,page-child,parent-pageid-16552,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Dňa 1. januára 1999 bolo Okresným úradom v Sabinove zriadené Rehabilitačné stredisko v Lipanoch. Účelom zariadenia bolo poskytovanie sociálnych služieb pre zdravotne ťažko postihnuté deti s pridruženým mentálnym postihnutím.

 

Na začiatku prevádzkovania zariadenia boli všetky deti mobilné a najväčšiu klientelu tvorili deti s Downovým syndrómom. Kapacita zariadenia bola určená pre 12 deti vo veku od 3 do 26 rokov s dennou formou pobytu.

 

Zariadenie sociálnych služieb začalo svoju činnosť vykonávať v prenajatých priestoroch mesta Lipany, t. j. v jednopodlažnej budove bývalých detských jaslí, v spoločnom areáli s materskou školou. Rehabilitačné stredisko začalo poskytovať sociálne služby v dvoch pavilónoch „A“ a „B“, ktoré si žiadali rekonštrukciu a modernizáciu.

 

Podarilo sa nám to vďaka realizovaným projektom:

  • „Rekonštrukcia kúpeľni“ – oprava priestorov v pavilóne „A“ v roku 2001,
  • „Efetta“ – cieľom ktorého boli zriadiť hydroterapeutický a masážny kútik, ktoré sme dňa 11. 3. 2002 slávnostne uviedli do prevádzky v pavilóne „B“.

 

Dňa 1. júla 2002 Rehabilitačné stredisko v Lipanoch prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a stalo sa súčasťou Domova sociálnych služieb v Brezovičke. Rehabilitačné stredisko poskytovalo pre svojich klientov rehabilitáciu, stravovanie, zaopatrenie a poradenstvo občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol podľa posudku príslušného orgánu odkázaný na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti. Naďalej sme pracovali na modernizácii a rekonštrukcii zariadenia.

 

Zrealizované boli tieto projekty:

  • „oprava chodníkov v areáli RhS“ – cieľom ktorého bol bezpečný a samostatný pohyb klientov v zariadení sociálnych služieb, humanizácia a estetizácia prostredia a v neposlednej rade aj zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Projekt bol realizovaný v roku 2008.
  • „motomed a mobilný zdvihák“ – cieľom projektu bolo zlepšiť pohybové schopnosti zdravotne postihnutých občanov a zlepšiť manipuláciu s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb. Projekt bol realizovaný v roku 2008.
  • „stropný zdvíhací systém“ – v roku 2011 namontovaný v kúpeľni pre deti,
  • „stropný zdvíhací systém“ – v roku 2014 namontovaný v oddychovej miestnosti pre deti,
  • „stropný zdvíhací systém“ – v roku 2015 namontovaný v dennej miestnosti.
  • výmena 2 starých plynových kotlov za 2 nové kondenzačné plynové kotly v roku 2016
  • hygienická maľovka vnútorných priestorov a úprava WC pre prijímateľov sociálnej služby v pavilóne č. 1 a č. 2 – v roku 2019

 

Všetky zrealizované projekty vedú ku zvyšovaniu štandardov kvality v poskytovaní sociálnej služby pre našich prijímateľov sociálnej služby.