DSS Brezovička | Projekt Kompas
17068
page-template-default,page,page-id-17068,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Prečo projekt Kompas?

Každý z nás v živote potrebuje človeka, ktorý vypočuje, poradí, navedie, a tým pádom sa stáva kompasom. Pre nás kresťanov je najlepším priateľom náš Boh, ktorý je milujúcim Otcom a ktorý nám v živote udáva smer. Preto aj naším chránencom túžime priblížiť túto skutočnosť skrze mentorov, pre ktorých je takýto život prirodzený.

Čo je mentoring?

Mentoring je v prvom rade dar od Boha, ktorý spája, obohacuje a prináša krok k životnému smerovaniu a rastu. Je to akýsi proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovanie a podpora chránenca v oblasti vzdelania, práce, kariéry a jeho profesionálneho rastu. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebný mentor. Mentor každý mesiac vypĺňa stručnú správu o aktivitách a rozhovoroch s chránencom.

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môže každý, kto má otvorené srdce, žije s Bohom, bez ohľadu na vek, profesiu či dosiahnuté vzdelanie. Zapojiť sa môže každý, kto sa dobrovoľne rozhodne pomáhať a odovzdávať svoje skúsenosti niekomu inému. Stačí snaha pomôcť, budovať vzťah, byť inšpiráciou a vzorom.

Kto je mentor?

Mentor by mal byť taký človek, ktorý je ochotný obetovať časť svojho času a energie a pomáhať niekomu inému, aby sa v živote rozvíjal a lepšie uplatnil. Vnáša do takéhoto vzťahu akýsi nový vietor a stáva sa inšpiráciou práve tým, že žije v odlišnom svete, má odlišné možnosti a skúsenosti. Mal by mať prajnú a priateľskú povahu, byť bez predsudkov a k svojmu chránencovi pristupovať s porozumením, posmeľovať ho, motivovať ho k lepším výsledkom. Pravý mentor buduje vzťah s chránencom, stáva sa jeho kamarátom. Cieľom mentoringu preto je budovanie dlhotrvajúceho a kvalitného vzťahu, ktorý nemá časové ohraničenie.

Chceš sa stať mentorom?
  • Všetko
  • Chránenci, ktorí mentora hľadajú