DSS Brezovička | Obslužné činnosti
16714
page-template-default,page,page-id-16714,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Ubytovanie

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

 

Za ubytovanie sa na účely určenia úhrady považuje:

a) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo, záclona,

b) príslušenstvo obytnej miestnosti, najmä predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,

c) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä spotrebič na prípravu a ohrev stravy, potravinová skrinka, drez na umývanie riadu, chladnička, svietidlo, umývadlo,

d) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa a kotolňa,

e) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,

f) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,

g) vecné plnenia spojené s ubytovaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

 

Stravovanie

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Za režijné náklady na prípravu stravy sa považujú nevyhnutné náklady stravovacej prevádzky, najmä mzdy zamestnancov stravovacej prevádzky a odvody do poistných fondov, energie, vodné a stočné, vývoz odpadu, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pranie, osobné, ochranné a pracovné prostriedky, opravy a údržba technológií a priestorov stravovacej prevádzky.

 

Upratovanie

Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkanín, umývanie okien, utieranie prachu a iné.

 

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Pranie je najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia pranie bielizne a šatstva. Žehlenie je triedenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva. Údržba bielizne a šatstva je oprava a úprava bielizne a osobného šatstva.