DSS Brezovička | Zmluvy ostatné roky
16781
page-template-default,page,page-id-16781,page-child,parent-pageid-16545,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo zmluvyPredmet zlmuvyHodnota (EUR)DodávateľZverejnenéZobraziť dokument
Poistná zmluva motorových vozidiel 2-857-012688 Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel
0.00QBE Insurance(Europe)Limited ŠŠtúrova 27 P.O.BOX. E-50 042 80 Koššice31.12.2011
Zmluva s evid. číslom 0320110131 a pod ev. číslom PSK 269/2011/INF Poskytovanie služieb mobilného operátora – Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci
0.00Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava19.12.2011
Servisná zmluva č.BK2011/73 Revízia a servis stropného zdvíhacieho systému Ergolet Luna RhS v Lipanoch
0.00VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová16.12.2011
Zmluva o poskytnutí zdvíhacieho zariadenia Stropný zdvihák Ergolet Luna pre RhS v Lipanoch
0.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Slovenská 87, 080 28 Prešov07.12.2011
Zmluva o diele č. RC 0662011A RhS Lipany Stropný zdvihák Ergolet Luna
729.01VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová07.12.2011
Kúpna zmluva č. 1/2011 Dodávka uhlia
0.00PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany23.11.2011
Kúpna zmluva Pekárenské výrobky
0.00LUSPEK, s.r.o. Námestie Sv. MikulṚa 5 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA30.09.2011
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach číslo odberné 1956 Potraviny
0.00MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov30.09.2011
Kúpna zmluva Mäso a mäsové výrobky
0.00VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník21.09.2011
Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.2007 Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7
0.00Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany20.09.2011
Dohoda o všeobecných nákupných podmienkach Mrazená hydina
0.00HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok01.08.2011
Dohoda o poskytovaní stravy č.2/2011 Poskytovanie stravy RhS
0.00Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany01.07.2011
Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO2008 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie
0.00Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice09.05.2011
Dodatok k zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu RhS
0.00SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 2619.04.2011
PZč. 9979346707 Poistenie - prevádzková zodpovednosť za škodu
0.00Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava28.02.2011
Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón 0.00Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava03.12.2009
Zmluva č. 50-000012058PO2008 Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie 0.00Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice31.07.2008
Zmluva č. 0094 Pripojenie do dátovej siete LiveNET 0.00Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov02.05.2008
Servisná zmluva
č. SPIN 283-2007/S/OvZP
Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN 0.00Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava29.04.2008
Zmluva o dielo č.12/2008 Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie 0.00Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 4501.02.2008
Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.1 Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov 0.00Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany01.10.2007
Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.1 Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET 0.00Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
08.08.2007
Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 0.00Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
31.07.2007
Zmluva o dielo číslo R-2433 Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah 0.00OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 328.12.2006