DSS Brezovička | Zmluvy
17261
page-template-default,page,page-id-17261,page-child,parent-pageid-17241,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo zmluvyPredmet zlmuvyHodnota (EUR)DodávateľZverejnenéZobraziť dokument
Zmluva o dielo č. SK-2018-Z244 Informačný systém MAGMA
750.00AutoCont SK a.s., Einstainova 24, 851 01 Bratislava20.07.2018
Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z246 Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracovaní Osobných údajov
0.00AutoCont SK a.s., Einstainova 24, 851 01 Bratislava20.07.2018
1/2018 Dohoda o poskytovaní stravy č.1/2018
0.00Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany28.06.2018
Dohoda o poskytovaní služieb Výrub 2 ks stromov
0.00Juglans, s.r.o., Gašpara Haina 1892/45, 054 01 Levoča01.03.2018
DOHODA č. 18/37/012/25 Dohoda pri zabezpečení a výkone dobrovoľníckej činnosti
0.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Slovenská 87, 080 28 Prešov28.02.2018
6004410322 Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku
778.24Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group, Štefanikova 17, 811 05 Bratislava07.02.2018
9860393819 Poistenie - havarijné VW Caddy
286.43Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava07.02.2018
Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 2017 Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019
0.00ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava08.12.2017
Zmluva o dielo Zhotovenie webovej stránky \"lipany.dssbrezovicka.sk\"
500.00Patrik Himič, Hubošovce 37, 082 66 Uzovce07.09.2017
Kúpna zmluva č.092017 Dodávka "Mäsa a mäsových výrobkov"
0.00Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov31.08.2017
2/2017 Dohoda o poskytovaní stravy
0.00Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany27.06.2017
1/2017 Dohoda o poskytovaní stravy
0.00Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany03.03.2017
DOHODA č. 17/37/012/20 Dohoda pri zabezpečení a výkone dobrovoľníckej činnosti
0.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Slovenská 87, 080 28 Prešov23.02.2017
2017/E2060 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
19.20ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 13307.02.2017
5/2017/ODDSVPaSB Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
1.00Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov03.01.2017
Dohoda č. 16/37/051/515 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu “Absolventská prax štartuje zamestnanie“
0.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Slovenská 87, 080 28 Prešov22.11.2016
ZoD Rekonštrukcia plynových kotolní RhS v Lipanoch
20895.00TerMo, s.r.o., Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves22.11.2016
Kúpna zmluva č.Z201639244_Z Dodávka elektrickej energie pre rok 2017
0.00Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava16.11.2016
Zmluva o dielo 11/2016 Zhotovenie webovej stránky a jej dodanie pod názvom „dssdss_sk1.sk“
500.00Patrik Himič, Hubošovce 37, 082 66 Uzovce02.11.2016
KZ Pekárenské výrobky
0.00Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov30.09.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1 Mobilná sieť
0.00Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava30.08.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2 Mobilná sieť
0.00Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava30.08.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti
0.00Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava30.08.2016
1/2016 Dohoda o poskytovaní stravy č.1/2016
0.00Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany29.06.2016
Kúpna zmluva č.Z201533322_Z Dodávka elektrickej energie pre rok 2016
0.00SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 2605.11.2015
Kúpna zmluva č.Z20153221_Z Dodávka elektrickej energie pre rok 2015
0.00Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava02.04.2015
Zmluva o BZ Dodávka drevných peliet
0.00Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 12819.03.2015
č.1/2015 Poskytovanie stravy
0.00Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany13.02.2015
RKZ Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
0.00HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice30.12.2014
012/2014 Dodávka sortimentu potravinárskeho tovaru
0.00Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica22.12.2014
KZ zo dňa 17.12.2014 Dodávka pekárenských výrobkov 0.00Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 23822.12.2014
I029-001/CEZ-SK/2014 Dodávka plynu
0.00ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava22.12.2014
MD069/2014 Stropný zdvihák Ergolet ZM140160
600.00VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová08.12.2014
KZ č. 12/2014 Čierne a hnedé uhlie ekohrášok
0.00PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany03.12.2014
09/2014 Drevené palivá - pelety
0.00Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 12811.09.2014
6.118488.00.00.100000 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - SIM karta
39.00Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava13.08.2014
0356/0300/2014 Poskytnutie daru - sponzorský príspevok
400.00Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice16.07.2014
6004410053 Poistné podmienky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia - živelné a proti odcudzeniu
872.40Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group, Štefanikova 17, 811 05 Bratislava06.03.2014
2014/SP01 Nájom časti strešnej plochy
0.00Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov28.02.2014
77100 Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava
0.00Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava28.02.2014
KZ č. 619493 Dodávka tovaru "Mäso a mäsové výrobky"
0.00PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 49531.01.2014
Servisná zmluva č. BS 2013/091 Údržba a servis stropného zdviháku HC
0.00VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová22.11.2013
MD 045/2013 Dodávka a inštalácia Stropný zdvihák HC
8478.00VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová31.10.2013
1956 Tovar - potraviny
0.00MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov16.10.2013
Kúpna zmluva 4591604 Kúpna zmluva, Vyhlásenie o vykonaní osobitných servisných služieb, Vyhlásenie o prevzatí KZ
1.00Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava24.09.2013
Kúpna zmluva 4591295 Kúpna zmluva, Vyhlásenie o vykonaní osobitných servisných služieb, Vyhlásenie o prevzatí KZ
1.00Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava24.09.2013
Kúpna zmluva 4891055 Kúpna zmluva, Vyhlásenie o vykonaní osobitných servisných služieb, Vyhlásenie o prevzatí KZ
1.00Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava24.09.2013
KUPNA ZMLUVA Chlieb, pečivo a pekárenský tovar
0.00Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš Pekárenska 2, Veľký Šariš19.09.2013
06/2013 Dodávka tovaru - pracie a čistiace prostriedky, hygienické potreby, obalový a spotrebný materiál.
0.00Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov27.06.2013
1/2013 Poskytovanie stravy
0.00Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany11.02.2013
1/2013 Dodávka uhlia
0.00PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany11.02.2013
1956 Dodávka potravinárskych a ďalších tovarov
0.00MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov05.10.2012
Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.100000 Hlasové služby mobilnej siete
0.00Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava07.06.2012
08/2018Dodatok č.4 k servisnej zmluve o poskytovani služieb a systemovej podpore0.00Asseco Solutions, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
20.6.2018
09/2018Dohoda o dodávkach tovaru0.00MSM VZP s.r.o.
Kopčanská 35
908 51 Holíč
3.9.2018
10/2018Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SIM karta č.10.00Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
5.12.2018
11/2018Zmluva o poskytovaní verejných služieb - SIM karta č.20.00Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
5.12.2018
12/2018Zmluva o dielo číslo: SK-2018-Z245750.00AUTOCONT s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
31.12.2018