DSS Brezovička | Faktúry
17246
page-template-default,page,page-id-17246,page-child,parent-pageid-17241,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo faktúryPopis plnenia faktúryCelková hodnota (EUR)Číslo zmluvyČíslo objednávkyDošlá dňaDodávateľ (meno , adresa)Dodávateľ (IČO)
0260/18Chlieb a pekárenské výrobky45.760108/18 Kuchyňa16.07.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0258/18Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019577.62Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 201712.07.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0257/18Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.112.07.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0256/18Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 12.07.2018Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0255/18Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206012.07.2018ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0254/18Práce odborného pracovníka bezpečnosti práce, technika požiarnej ochrany v III.štvrťroku252.000051/18 DSS11.07.2018Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542
0253/18Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti32.38Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb11.07.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0252/18Mobilná sieť27.28Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 111.07.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0251/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.07.2018Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0250/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 26.41 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.07.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0249/18Mäso a mäsové výrobky75.010109/18 Kuchyňa10.07.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0248/18Potraviny278.810110/18 Kuchyňa10.07.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0247/18Potraviny415.300106/18 Kuchyňa10.07.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0246/18Mäso a mäsové výrobky121.110107/18 Kuchyňa10.07.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0245/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 13.86 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN10.07.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0244/18Chlieb a pekárenské výrobky66.850101/18 Kuchyňa04.07.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0243/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7127.06Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200703.07.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0242/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7351.75Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200703.07.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0241/18Osobná preprava zamestnancov a PSS na "Krídla túžby" dňa 22.6.2018 na Spišský Salaš78.240048/18 DSS03.07.2018Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822
0240/18Chladnička s mrazničkou LIEBHERR CN4813-20 210559.000052/18 DSS03.07.2018SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0239/18Ovocie a zelenina174.670098/18 Kuchyňa03.07.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0238/18Mäso a mäsové výrobky116.410104/18 Kuchyňa28.06.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0237/18Chlieb a pekárenské výrobky55.260095/18 Kuchyňa28.06.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0236/18Potraviny198.360103/18 Kuchyňa28.06.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0235/18Hydina50.160100/18 Kuchyňa28.06.2018Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0234/18Mrazené potraviny40.550102/18 Kuchyňa28.06.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0233/18Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.128.06.2018Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0232/18Oprava osobného auta VW CADDY68.720049/18 DSS28.06.2018Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845
0231/18Žiarivky a žiarovky62.760044/18 DSS28.06.2018Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0230/18Všeobecný materiál204.050046/18 DSS28.06.2018Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0229/18Kancelársky papier174.500050/18 DSS28.06.2018Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0228/18Kancelárske potreby52.260005/18 RhS Lipany28.06.2018Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0227/18Materiál na pracovnú terapiu36.230006/18 RhS Lipany28.06.2018Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0226/18Čistiace potreby247.140004/18 RhS Lipany28.06.2018Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0225/18Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie691.00Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO200828.06.2018Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0224/18Čistiace potreby1044.680043/18 DSS25.06.2018Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0223/18Pracie prášky a pracie prostriedky454.480042/18 DSS25.06.2018Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0222/18Mäso a mäsové výrobky104.100099/18 Kuchyňa25.06.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0221/18Dodávka plynu0.00I029-001/CEZ-SK/201419.06.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0220/18Všeobecný materiál161.050045/18 DSS19.06.2018Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0219/18Potraviny112.170097/18 Kuchyňa19.06.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0218/18Ovocie a zelenina133.270091/18 Kuchyňa19.06.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0217/18Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019591.00Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 201714.06.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0216/18Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206014.06.2018ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0215/18Chlieb a pekárenské výrobky53.170088/18 Kuchyňa14.06.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0214/18Mäso a mäsové výrobky55.410096/18 Kuchyňa14.06.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0205/18Oprava 2ks počítačov48.000040/18 DSS11.06.2018Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0213/18Hydina46.490093/18 Kuchyňa14.06.2018Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0212/18Potraviny166.620092/18 Kuchyňa11.06.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0211/18Mrazené potraviny55.440094/18 Kuchyňa11.06.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0210/18Mäso a mäsové výrobky91.790090/18 Kuchyňa11.06.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0209/18Alpikácia bioenzymatických prípravkov a čistenie odpadov120.000041/18 DSS11.06.2018Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0208/18Revízia a servis stropného zdvíhacieho systému Ergolet Luna RhS v Lipanoch114.00Servisná zmluva č.BK2011/73 11.06.2018VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0207/18Údržba a servis stropného zdviháku HC114.00Servisná zmluva č. BS 2013/09111.06.2018VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0206/18Oprava automatickej práčky BAUKNECHT99.200038/18 DSS11.06.2018MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.,Baštova 43, 080 01 Prešov 1 47154110
0204/18Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.00Zmluva č. 0094 11.06.2018Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0203/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 24.00 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.06.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0202/18Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.00Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.111.06.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0201/18Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti33.00Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb11.06.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0200/18Mobilná sieť27.00Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 111.06.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0199/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón15.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.06.2018Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0198/18Potraviny355.490089/18 Kuchyňa07.06.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0197/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 15.00 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN07.06.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0196/18Ovocie a zelenina229.090080/18 Kuchyňa06.06.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0195/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7136.00Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200705.06.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0194/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7381.00Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200705.06.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0193/18Chlieb a pekárenské výrobky68.870084/18 Kuchyňa05.06.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0192/18Odborná prehliadka plynového sporáka v RhS Lipany25.000003/18 RhS Lipany30.05.2018Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0191/18Mäso a mäsové výrobky121.700087/18 Kuchyňa30.05.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0190/18Potraviny187.330086/18 Kuchyňa30.05.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0189/18Chlieb a pekárenské výrobky57.680077/18 Kuchyňa30.05.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0188/18Drevené pelety 10,95 q248.520039/18 DSS24.05.2018PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0187/18Potraviny167.400083/18 Kuchyňa24.05.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0186/18Mäso a mäsové výrobky104.610085/18 Kuchyňa24.05.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0185/18Dodávka plynu235.00I029-001/CEZ-SK/201421.05.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0184/18Batérie do signalizačného zariadenia a Myši k PC57.600037/18 DSS21.05.2018SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0183/18Mäso a mäsové výrobky41.180082/18 Kuchyňa21.05.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0182/18Mrazené potraviny53.020081/18 Kuchyňa21.05.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0181/18Chlieb a pekárenské výrobky51.180072/18 Kuchyňa21.05.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0180/18Práce odborného pracovníka bezpečnosti práce a technika požiarnej ochrany na I.štvrťrok 2018 252.000006/18 DSS04.05.2018Roba Peter, Dubovica 237, 082 71 Lipany 17152542
0179/18Kosačka motorová STIGA+Olej do kosačky476.590035/18 DSS14.05.2018Ing. Peter Dzadik-Velotera, Mičurinova24, 080 01 Prešov 22909133
0178/18Ovocie a zelenina105.830073/18 Kuchyňa14.05.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0177/18Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019593.00Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 201714.05.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0176/18Potraviny255.650078/18 Kuchyňa14.05.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0175/18Mäso a mäsové výrobky59.230079/18 Kuchyňa14.05.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0174/18Mäso a mäsové výrobky52.930076/18 Kuchyňa14.05.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0173/18Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.00Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.114.05.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0172/18Potraviny90.020074/18 Kuchyňa11.05.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0171/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón18.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.05.2018Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0170/18Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206011.05.2018ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0169/18Mobilná sieť33.65Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 110.05.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0168/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 22.18 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN10.05.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0167/18Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti48.46Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb10.05.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0166/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 12.90 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN10.05.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0165/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7128.85Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200710.05.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0164/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7340.39Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200710.05.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0163/18Pracovné odevy35.500036/18 DSS04.05.2018GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904
0162/18Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.00Zmluva č. 0094 04.05.2018Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0161/18Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah130.54Zmluva o dielo číslo R-243304.05.2018OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0160/18Mrazené potraviny38.840075/18 Kuchyňa04.05.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0159/18Mäso a mäsové výrobky83.250071/18 Kuchyňa04.05.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0158/18Potraviny581.600070/18 Kuchyňa04.05.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0157/18Chlieb a pekárenské výrobky64.990068/18 Kuchyňa04.05.2018Branislav DVORIŠČÁK GASTRO-GALAXI, 086 45 Stuľany 195, prevádzka Slovenská 16, 080 01 Prešov 41231082
0156/18Ovocie a zelenina189.840065/18 Kuchyňa04.05.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0155/18Sedacia súprava 5-dielna polyratan499.000034/18 DSS27.04.2018Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0154/18Mäso a mäsové výrobky146.430069/18 Kuchyňa27.04.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0153/18Chlieb a pekárenské vyrobky72.010061/18 Kuchyňa27.04.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0152/18Hydina50.160066/18 Kuchyňa27.04.2018Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0151/18Potraviny129.000067/18 Kuchyňa24.04.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0150/18Mäso a mäsové výrobky123.690064/18 Kuchyňa24.04.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0149/18Kontajner kovový na odpad 1100l282.000033/18 DSS24.04.2018Obecný úrad Brezovička 082 74 00326879
0148/18Deratizácia a dezinsekcia kuchyne, kuchynských priestorov159.600032/18 DSS24.04.2018DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0147/18Ovocie a zelenina110.190057/18 Kuchyňa24.04.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0146/183 ks Kompatibilný toner Canon CRG-725, 2 ks Kompatibilný toner Canon CRG-728, 2 ks Kompatibilný toner Canon EP-27, 3 ks Kompatibilný toner HP Q2612XL, 1 ks Kompatibilný toner Samsung MLT-D111L282.290029/18 DSS17.04.2018SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA, s.r.o. Kukorelliho 12, 921 01 Piešťany 45885648
0145/18Dodávka plynu235.00I029-001/CEZ-SK/201417.04.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0144/18Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 17.04.2018Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0143/18Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 17.04.2018Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0142/18Drevené pelety 9.9 q219.900030/18 DSS17.04.2018PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0141/18Potraviny191.370063/18 Kuchyňa17.04.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0140/18Mrazené potraviny65.530062/18 Kuchyňa17.04.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0139/18Mäso a mäsové výrobky126.380060/18 Kuchyňa17.04.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0138/18Chlieb a pekárenské vyrobky41.250056/18 Kuchyňa17.04.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0137/18Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019677.18Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 201713.04.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0136/18Potraviny123.810059/18 Kuchyňa12.04.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0135/18Potraviny234.930055/18 Kuchyňa12.04.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0134/18Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie396.00Zmluva o dielo č.12/200812.04.2018Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 17259541
0133/18Mäso a mäsové výrobky39.990058/18 Kuchyňa12.04.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0132/18Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206012.04.2018ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0131/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 22.74 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN12.04.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0130/18Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.112.04.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0129/18Mobilná sieť30.65Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 112.04.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0128/18Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti55.39Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb12.04.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0127/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 14.22 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN12.04.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0126/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón18.36Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.04.2018Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0125/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7130.35Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200711.04.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0124/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7362.00Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200711.04.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0123/18Chlieb a pekárenské vyrobky91.100050/18 Kuchyňa10.04.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0122/18Oprava vodovodného potrubia,inštalácia vodovodnej prípojky, oprava podlahy a maľovanie v kuchyni DSS1325.900026/18 DSS28.03.2018TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0121/18Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie765.58Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO200828.03.2018Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0119/18Mrazené potraviny35.740051/18 Kuchyňa28.03.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0118/18Chlieb a pekárenské vyrobky62.530046/18 Kuchyňa28.03.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0117/18Mäso a mäsové výrobky135.030053/18 Kuchyňa28.03.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0116/18Mäso a mäsové výrobky116.640048/18 Kuchyňa28.03.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0115/18Potraviny219.150052/18 Kuchyňa28.03.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0114/18Potraviny378.970047/18 Kuchyňa28.03.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0113/18Doména na dssbrezovicka.sk od 19.3.2018 do 21.3.201914.280027/18 DSS23.03.2018Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 1 36421928
0112/18Všeobecný material133.030016/18 DSS20.03.2018Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0111/18Revízia hasiacich prístrojov v RhS Lipany37.000002/18 RhS Lipany20.03.2018Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0110/18Revízia hasiacich prístrojov273.380012/18 DSS20.03.2018Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0109/18Dodávka plynu235.00I029-001/CEZ-SK/201420.03.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0108/18Ovocie a zelenina137.480040/18 Kuchyňa20.03.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0107/18Mäso a mäsové výrobky98.600045/18 Kuchyňa20.03.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0106/18Chlieb a pekárenské vyrobky56.310037/18 Kuchyňa20.03.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0105/18Potraviny212.310043/18 Kuchyňa20.03.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0104/18Čierne uhlie997.920024/18 DSS20.03.2018PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0103/18Web Hosting od 12.3.2018 do 12.3.2019 a Doménu od 19.3.2018 do 21.3.201955.990023/18 DSS14.03.2018Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 1 36421928
0102/18Akreditovaný kurz,,Manažér kvality v sociálnych službách"650.000021/18 DSS14.03.2018OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, Bernoláková 4, 908 51 Holíč 51216477
0101/18Oprava motorového vozidla VW Caddy294.290022/18 DSS14.03.2018Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845
0100/18Hydina50.160042/18 Kuchyňa14.03.2018Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0099/18Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 14.03.2018Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0098/18Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206014.03.2018ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0097/18Mrazené potraviny81.220044/18 Kuchyňa14.03.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0096/18Mäso a mäsové výrobky114.310041/18 Kuchyňa14.03.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0095/18Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.114.03.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0094/18Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti47.60Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.03.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0093/18Mobilná sieť30.58Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 114.03.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0092/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 16.60 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.03.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0091/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 24.67 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN13.03.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0090/18Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019693.02Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 201713.03.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0089/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón15.46Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 13.03.2018Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0088/18Čipy do výťahu 33.940017/18 DSS07.03.2018OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0087/18Mäso a mäsové výrobky29.570038/18 Kuchyňa07.03.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0086/18Potraviny491.670039/18 Kuchyňa07.03.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0085/18Chlieb a pekárenské vyrobky63.530033/18 Kuchyňa07.03.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0084/18Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.107.03.2018Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0083/18Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov27.43Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.107.03.2018Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0082/18Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov74.20Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.107.03.2018Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0081/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7342.34Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200707.03.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0080/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7135.49Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200707.03.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0079/18Ovocie a zelenina95.880032/18 Kuchyňa06.03.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0078/18Prístup k online službe evidencie odpadov22.800014/18 DSS27.02.2018ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0077/18Kniha účtovnictva 26.000011/18 DSS27.02.2018Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námesite mieru 2, 080 01 Prešov 31954120
0076/18Kancelársky papier87.250015/18 DSS27.02.2018Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0075/18Čistiace potreby1069.020018/18 DSS27.02.2018Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0074/18Pracie prášky 408.040019/18 DSS27.02.2018Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0073/18Dodávka plynu235.00I029-001/CEZ-SK/201427.02.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0072/18Uhlie čierne 929.280020/18 DSS27.02.2018PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0071/18Potraviny142.120034/18 Kuchyňa27.02.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0070/18Potraviny320.810030/18 Kuchyňa27.02.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0069/18Mrazené potraviny37.240035/18 Kuchyňa27.02.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0068/18Chlieb a pekárenské vyrobky51.760029/18 Kuchyňa27.02.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0067/18Mäso a mäsové výrobky60.060036/18 Kuchyňa27.02.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0066/18Mäso a mäsové výrobky135.530031/18 Kuchyňa27.02.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0065/18Mäso a mäsové výrobky88.290028/18 Kuchyňa27.02.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0064/18Ovocie a zelenina139.680024/18 Kuchyňa27.02.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0063/18Mrazené potraviny-58.500026/18 Kuchyňa21.02.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0062/18Dlažba do kuchyne 25.27 m2243.180013/18 DSS15.02.2018Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0061/18Združená dodávka elektrickej energie na roky 2018-2019631.99Zmluva č. I029-013/CEZ-SK/ 201715.02.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0060/18Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206015.02.2018ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0059/18Potraviny221.030027/18 Kuchyňa15.02.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0058/18Chlieb a pekárenské vyrobky51.520020/18 Kuchyňa15.02.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0057/18Hydina50.160025/18 Kuchyňa15.02.2018Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0056/18Mrazené potraviny84.670026/18 Kuchyňa15.02.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0055/18Mäso a mäsové výrobky93.780023/18 Kuchyňa15.02.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0054/18Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 09.02.2018Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0053/18Čierne uhlie762.960009/18 DSS09.02.2018PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0052/18Potraviny285.950021/18 Kuchyňa09.02.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0051/18Inštalácia SW mzdová agenda 10.800005/18 DSS09.02.2018IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0050/18Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.109.02.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0049/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 21.12 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN09.02.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0048/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7138.30Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200708.02.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0047/18Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7339.72Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200708.02.2018Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0046/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 16.12 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN08.02.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0045/18Mobilná sieť33.77Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 108.02.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0044/18Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti45.65Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb08.02.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0043/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón16.68Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 08.02.2018Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0042/18Chlieb a pekárenské vyrobky66.100016/18 Kuchyňa08.02.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0041/18Ovocie a zelenina182.800011/18 Kuchyňa08.02.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0040/18Revízia tlakových nádob DSS v Brezovičke210.000002/18 DSS07.02.2018Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0039/18Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243307.02.2018OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0038/18Mäso a mäsové výrobky32.210022/18 Kuchyňa07.02.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0037/18UPDATE-program mzdy, štatistika 18.01112.080004/18 DSS29.01.2018IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0036/18Dodávka plynu235.00I029-001/CEZ-SK/201429.01.2018ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0035/18Dodávka elektrickej energie pre rok 2017268.72Kúpna zmluva č.Z201639244_Z29.01.2018Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0034/18Potraviny203.920018/18 Kuchyňa29.01.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0033/18Mäso a mäsové výrobky61.900019/18 Kuchyňa29.01.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0032/18Mäso a mäsové výrobky83.330017/18 Kuchyňa29.01.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0031/18Mrazené potraviny19.320015/18 Kuchyňa29.01.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0030/18Chlieb a pekárenské vyrobky58.710010/18 Kuchyňa29.01.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0029/18Potraviny171.410014/18 Kuchyňa29.01.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0028/18Hydina50.160013/18 Kuchyňa29.01.2018Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0027/18Revízia - odborná prehliadka a skúška el. zariadenia RhS357.600001/18 RhS Lipany19.01.2018Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0026/18Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 19.01.2018Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0025/18Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN964.51Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 19.01.2018Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0024/18Mäso a mäsové výrobky117.370012/18 Kuchyňa19.01.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0023/18Ovocie a zelenina85.760003/18 Kuchyňa19.01.2018Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0022/18Chlieb a pekárenské vyrobky61.450001/18 Kuchyňa19.01.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0021/18Potraviny207.880009/18 Kuchyňa19.01.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0020/18Potraviny376.990008/18 Kuchyňa19.01.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0019/18Mäso a mäsové výrobky98.500007/18 Kuchyňa19.01.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0018/18Mrazené potraviny99.840005/18 Kuchyňa19.01.2018RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0017/18Hydina25.080004/18 Kuchyňa19.01.2018Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0016/18Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206012.01.2018ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0015/18Publikácia,, Čo ma vedieť mzdová účtovníčka"54.900001/18 DSS11.01.2018AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436
0014/18Potraviny167.990002/18 Kuchyňa11.01.2018Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0013/18Mäso a mäsové výrobky56.050006/18 Kuchyňa11.01.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0012/18Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 11.01.2018Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0011/18Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.111.01.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0010/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 25.20 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.01.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0009/18Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti48.94Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb11.01.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0008/18Mobilná sieť24.66Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 111.01.2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0007/18Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 12.61 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.01.2018Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0006/18 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 10.01.2018Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0005/18Dodávka elektrickej energie pre rok 2015397.07Kúpna zmluva č.Z20153221_Z10.01.2018Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0004/18Chlieb a pekárenské vyrobky83.270199/17 Kuchyňa10.01.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0003/18Chlieb a pekárenské vyrobky67.010193/17 Kuchyňa08.01.2018Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0002/18Mäso a mäsové výrobky45.900202/17 Kuchyňa08.01.2018Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0001/18Ovocie a zelenina122.440197/17 Kuchyňa28.12.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0497/17Čierne uhlie 36.5 q963.600113/17 DSS27.12.2017PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0496/17Mäso a mäsové výrobky261.410198/17 Kuchyňa27.12.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0495/17Potraviny68.780200/17 Kuchyňa27.12.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0494/17Elektroinštalačný materiál 19.210107/17 DSS21.12.2017Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0493/17Čierne uhlie 37.8 q997.920111/17 DSS21.12.2017PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0492/17Oprava kotla Lazar1009.500112/17 DSS21.12.2017BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315
0491/17Poskytovanie stravy RhS105.39Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201121.12.2017Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0490/17Poskytovanie stravy RhS301.80Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201121.12.2017Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0489/17Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava28.357710020.12.2017Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0488/17Kovové regály 4 ks188.690017/17 RhS Lipany20.12.2017REGÁLY-NET, s.r.o., Masarykovo námestí 26/14, 702 00 Ostrava 29452341
0487/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206020.12.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0486/17Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie596.70Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO200820.12.2017Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0485/17Potraviny234.800196/17 Kuchyňa20.12.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0484/17Ovocie a zelenina147.670190/17 Kuchyňa20.12.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0483/17Mrazené potraviny15.160195/17 Kuchyňa20.12.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0482/17Chlieb a pekárenské vyrobky55.790186/17 Kuchyňa20.12.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0481/17Mäso a mäsové výrobky136.440194/17 Kuchyňa20.12.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0480/17Hydina25.080192/17 Kuchyňa13.12.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0479/17Revízia plynových a tlakových zariadení300.000013/2017 RhS Lipany13.12.2017MART SYSTEM, s.r.o, Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135
0478/17Oprava keramických obkladov, stien, podláh z dlažieb a maľby stien1190.160014/2017 RhS Lipany13.12.2017Ladislav DLUGOŠ, Kollárová 36, 082 71 LIPANY 43284019
0477/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.51Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 12.12.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0476/17Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, supervízia organizácie430.000087/17 DSS12.12.2017Cangár, s.r.o., J.Bottu 1134/4, 050 01 Revúca 36643190
0475/17Mäso a mäsové výrobky102.430188/17 Kuchyňa12.12.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0474/17Potraviny321.440191/17 Kuchyňa12.12.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0473/17Drevené pelety 1.5 t239.400109/17 DSS12.12.2017PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0472/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 25.49 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN12.12.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0471/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti48.46Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb12.12.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0470/17Mobilná sieť28.12Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 212.12.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0469/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017552.71Kúpna zmluva č.Z201639244_Z12.12.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0468/17Materiál na údržbu a pracovnú terapiu 394.330093/17 DSS06.12.2017Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0467/17Chlieb a pekárenské vyrobky51.620183/17 Kuchyňa06.12.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0466/171 ks Verejná správa SR- ročný prístup od 19.12.2017-18.12.2018, 1 ks EPI Právny systém Basic- ročný prístup od 19.12.2017-18.12.2018163.620104/17 DSS06.12.2017Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
0465/17Materiál na údržbu100.010108/17 DSS06.12.2017Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0464/17Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, Personálny audit .480.000106/17 DSS06.12.2017Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903
0463/17Vzdelávací a monitorovací program-transformácia kultúry organizácie pre východiská hodnotenia kvality, supervízia organizácie, vedenie hodnotiaceho tímu720.000100/17 DSS06.12.2017Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903
0462/17Oprava zámku vchodových dverí150.000098/17 DSS06.12.2017Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0461/17Materiál na pracovnú terapiu52.000016/2017 RhS Lipany06.12.2017Chovancova Helena, Dubovica 308, 082 71 Lipany 34813705
0460/171 ks pohovka FINKA220.000095/17 DSS06.12.2017MartinaStruková-M@M Interier, 065 48 Šarišské Jastrabie 150 10806109
0459/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 16.60 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN06.12.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0458/17Poskytovanie stravy RhS148.53Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201106.12.2017Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0457/17Poskytovanie stravy RhS406.56Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201106.12.2017Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0456/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.106.12.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0455/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z06.12.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0454/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 06.12.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0453/17Mrazené potraviny103.030187/17 Kuchyňa06.12.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0452/17Ovocie a zelenina135.760182/17 Kuchyňa06.12.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0451/17Potraviny519.030189/17 Kuchyňa06.12.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0450/17Potraviny189.380185/17 Kuchyňa06.12.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0449/17Závesné a stolové kalendáre137.540083/17 DSS29.11.2017G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916
0448/17Chlieb a pekárenské vyrobky55.600177a/17 Kuchyňa29.11.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0447/17Mäso a mäsové výrobky144.250180/17 Kuchyňa29.11.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0446/17Hydina50.160184/17 Kuchyňa29.11.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0445/171 ks Tlačiareň SAMSUNG SL-M2070, 1 ks - Toner SAMSUNG MLT-D111L/ELS čierny 159.000105/17 DSS29.11.2017Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava- Ružinov 35950226
0444/17Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov227.90Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.129.11.2017Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0443/17Materiál na pracovnú terapiu 94.290015/17 RhS Lipany29.11.2017Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0442/17Kancelárske potreby32.220102/17 DSS29.11.2017Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0441/17Vianočné ozdoby52.200103/17 DSS29.11.2017Chovancova Helena, Dubovica 308, 082 71 Lipany 34813705
0440/17Elektrické sviečky na stromček + kalkulačka102.640097/17 DSS28.11.2017SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0439/17Čierne uhlie 37.2 q982.080101/17 DSS28.11.2017PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0438/17Ochranné pracovné odevy a obuv744.280085/17 DSS23.11.2017JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0437/17Materiál na údržbu124.160088/17 DSS23.11.2017SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0436/173 ks Toner Canon CRG-728 s dopravou59.000094/17 DSS23.11.2017ISSO, s.r.o., A.Hlinku 40, 971 01 Prievidza 36001015
0435/17Zimné pneumatiky 4 ks248.000099/17 DSS23.11.2017EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367
0434/17Pokládka plávajúcej podlahy, linolea a maliarske prace v DSS 1411.480089/17 DSS23.11.2017TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0433/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201423.11.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0432/17Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice159.600091/17 DSS23.11.2017DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0431/17Mrazené potraviny32.240179/17 Kuchyňa23.11.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0430/17Potraviny152.820181/17 Kuchyňa23.11.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0429/17Ovocie a zelenina167.870172/17 Kuchyňa23.11.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0428/17Mäso a mäsové výrobky109.250178/17 Kuchyňa23.11.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0427/17Chlieb a pekárenské vyrobky62.760170/17 Kuchyňa23.11.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0426/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206016.11.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0425/17Čierne uhlie 36.2 q955.680084/17 DSS16.11.2017PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0424/17Potraviny209.390176/17 Kuchyňa16.11.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0423/17Chlieb a pekárenské vyrobky66.090165/17 Kuchyňa13.11.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0422/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 10.11.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0421/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.110.11.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0420/17Potraviny542.140175/17 Kuchyňa10.11.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0419/17Mrazené potraviny65.240177/17 Kuchyňa10.11.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0418/17Mäso a mäsové výrobky133.220174/17 Kuchyňa10.11.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0417/17Hydina55.180171/17 Kuchyňa10.11.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0416/17Revízia a odborná prehliadka kotla LAZAR 75 kW257.960082/17 DSS10.11.2017BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0415/17Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243310.11.2017OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0414/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 231.01 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN10.11.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0413/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti45.32Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb10.11.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0412/17Mobilná sieť31.51Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 210.11.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0411/17Mobilná sieť16.57Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 110.11.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0410/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón16.76Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 10.11.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0409/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017493.66Kúpna zmluva č.Z201639244_Z10.11.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0408/17Potraviny93.460169/17 Kuchyňa06.11.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0407/17Mrazené potraviny35.830173/17 Kuchyňa06.11.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0406/17Mäso a mäsové výrobky131.460167/17 Kuchyňa06.11.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0405/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7140.05Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200706.11.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0404/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7384.89Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200706.11.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0403/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z06.11.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0402/17Ovocie a zelenina147.670163/17 Kuchyňa30.10.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0401/17Drevené pelety 2 t485.000071/17 DSS30.10.2017KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311
0400/17Konzumné zemiaky432.000168/17 Kuchyňa30.10.2017Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 00204447
0399/17Elektromaterial35.690081/17 DSS30.10.2017SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0398/17Materiál na údržbu1743.540080/17 DSS30.10.2017SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0397/17Chlieb a pekárenské vyrobky49.130160/17 Kuchyňa26.10.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0396/17Potraviny161.990166/17 Kuchyňa24.10.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0395/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201424.10.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0394/17Oprava sušičky ISPO88.800072/17 DSS24.10.2017MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0393/17Chlieb a pekárenské vyrobky45.400153/17 Kuchyňa24.10.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0392/17Mäso a mäsové výrobky88.010164/17 Kuchyňa24.10.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0391/17Kancelárske nabytok798.600076/17 DSS05.10.2017Nábytok-Bogart.sk, nám.Sv.Michala 503/17, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ČR 04295501
0390/17Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 18.10.2017Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0389/17Drevené pelety 474.770079/17 DSS18.10.2017PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0388/17Pracie prostriedky402.730078/17 DSS18.10.2017Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0387/17Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky1001.700077/17 DSS18.10.2017Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0386/17Ovocie a zelenina209.380155/17 Kuchyňa18.10.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0385/17Potraviny279.610162/17 Kuchyňa18.10.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0384/17Potraviny177.180156/17 Kuchyňa18.10.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0383/17Mäso a mäsové výrobky129.320159/17 Kuchyňa18.10.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0382/17Mrazené potraviny17.920161/17 Kuchyňa18.10.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0381/17Hydina55.180157/17 Kuchyňa18.10.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0380/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 171.98 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN13.10.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0379/17Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov100.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.112.10.2017Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0378/17Preprava osob na Krídla túžby 2017 Prešov109.080075/17 DSS12.10.2017Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822
0377/17Maľovanie chodby a izieb PSS722.920074/17 DSS12.10.2017TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0376/17Elektroinštalačný materiál 23.410073/17 DSS12.10.2017Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0375/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 12.10.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0374/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.112.10.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0373/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti46.01Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb12.10.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0372/17Mobilná sieť31.64Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 212.10.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0371/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206012.10.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0370/17Mrazené potraviny141.550158/17 Kuchyňa11.10.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0369/17Mäso a mäsové výrobky131.530154/17 Kuchyňa11.10.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0368/17Mobilná sieť13.43Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 111.10.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0367/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.10.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0366/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017328.67Kúpna zmluva č.Z201639244_Z11.10.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0365/17Chlieb a pekárenské vyrobky51.100149/17 Kuchyňa10.10.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0364/17Oprava sušičky SB 666.070070/17 DSS05.10.2017Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0363/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z05.10.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0362/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7130.58Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200729.09.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0361/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7345.47Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200705.10.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0360/17Potraviny439.150152/17 Kuchyňa05.10.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0359/17Ovocie a zelenina158.680148/17 Kuchyňa05.10.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0358/17Mäso a mäsové výrobky83.740151/17 Kuchyňa05.10.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0357/17Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava82.317710028.09.2017Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0356/17Kancelárske potreby158.530067/17 DSS28.09.2017Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0355/17Potraviny140.330150/17 Kuchyňa28.09.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0354/17Chlieb a pekárenské vyrobky68.950137/17 Kuchyňa28.09.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0353/17Chlieb a pekárenské vyrobky61.290143/17 Kuchyňa28.09.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0352/17Kancelárska stolička 2 ks+podrúčky AN 1080 mek sivé110.000068/17 DSS28.09.2017Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829
0351/17Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie649.74Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO200827.09.2017Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0350/17Úradné overenie kuchynskej váhy27.00063/17 DSS22.09.2017Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 00379545
0349/17Mäso a mäsové výrobky97.410147/17 Kuchyňa22.09.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0348/17Hydina27.590145/17 Kuchyňa22.09.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0347/17Mäso a mäsové výrobky129.540144/17 Kuchyňa18.09.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0346/17Ovocie a zelenina165.840139/17 Kuchyňa18.09.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0345/17Potraviny157.500146/17 Kuchyňa18.09.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0344/17Mrazené potraviny74.040142/17 Kuchyňa18.09.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0343/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201418.09.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0342/17Kuchynské potreby40.94065/17 DSS18.09.2017Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI, Stuľany195, prevádzka Slovenská 16, Prešov,086 43 Koprivnica 41231082
0341/17Kuchynské potreby57.54064/17 DSS18.09.2017NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0340/17Drevené pelety 10 q219.96066/17 DSS18.09.2017PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0339/17Potraviny105.460141/17 Kuchyňa18.09.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0338/17Chlieb a pekárenské vyrobky65.390133/17 Kuchyňa13.09.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0337/17Preprava PSS a zamestnancov na deň 28.08.2017 do Prešova na,,Športovú olympiádu"110.72061a/17 DSS12.09.2017Osobná preprava, s.r.o., Tajovského 1, 082 71 Lipany 47483822
0336/17Oprava kuchynskej váhy a zavažia79.20062/17 DSS12.09.2017Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063
0335/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 12.09.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0334/171 ks počítačová zostava s inštaláciou 464.40058/17 DSS12.09.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0333/171 ks počítačová zostava s inštaláciou, 1 ks Software-Microsoft Windows 7 profesionál, 1 ks Software-Microsoft Office balík, 1 KS TP Link WPA-4220.1046.40012/17 RhS Lipany12.09.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0332/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7134.40Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200712.09.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0331/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 797.33Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200712.09.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0330/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 32.41 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN12.09.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0329/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017292.68Kúpna zmluva č.Z201639244_Z12.09.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0328/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.112.09.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0327/17Mobilná sieť26.26Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 112.09.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0326/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti47.75Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb12.09.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0325/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón15.52Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 12.09.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0324/17Mäso a mäsové výrobky114.640140/17 Kuchyňa12.09.2017Ľudmila Hromjáková - TAMILA, Gen.Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756
0323/17Chlieb a pekárenské vyrobky58.380127/17 Kuchyňa12.09.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0322/17Manuál-CD na smernicu,,Štandardy kvality"240.79060/17 DSS06.09.2017IReSoft, s.r.o. Cejl 62, 602 00 Brno 26297850
0321/17Mobilná sieť14.72Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 206.09.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0320/17Potraviny500.750138/17 Kuchyňa06.09.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0319/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z06.09.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0318/17Repasovanie tonerov 151.72061/17 DSS30.08.2017Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0317/17Revízia komínov30.00059/17 DSS30.08.2017Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503
0316/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206030.08.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0315/17Ovocie a zelenina218.690128/17 Kuchyňa30.08.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0314/17Potraviny155.210134/17 Kuchyňa30.08.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0313/17Mäso a mäsové výrobky148.580135/17 Kuchyňa30.08.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0312/17Zdravotná obuv 5 ks,120.00011/17 RhS Lipany25.08.2017Mária Timčová - Topas, nám. sv. martina 08271 Lipany 30288835
0311/17Pracovné nohavice 5 ks,Tričko 5 ks72.50010/17 RhS Lipany25.08.2017Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0310/17Hydina46.620129/17 Kuchyňa25.08.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0309/17Mrazené potraviny8.200136/17 Kuchyňa25.08.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0308/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201425.08.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0307/17Potraviny191.990132/17 Kuchyňa24.08.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0306/17Mrazené potraviny38.650131/17 Kuchyňa24.08.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0305/17Mäso a mäsové výrobky106.180130/17 Kuchyňa24.08.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0304/17Chlieb a pekárenské vyrobky73.330118/17 Kuchyňa24.08.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0303/17Predaj a aplikácia bioenzymatických pripravkov120.00056/17 DSS17.08.2017Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0302/17Potraviny161.580124/17 Kuchyňa17.08.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0301/17Ovocie a zelenina233.850119/17 Kuchyňa17.08.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0300/17Mrazené potraviny34.870126/17 Kuchyňa17.08.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0299/17Mäso a mäsové výrobky109.430125/17 Kuchyňa17.08.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0298/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.115.08.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0297/17Hydina45.110120/17 Kuchyňa15.08.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0296/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.28 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.08.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0295/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti80.02Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.08.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0294/17Mobilná sieť14.47Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 214.08.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0293/17Mobilná sieť25.28Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 114.08.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0292/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 14.08.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0291/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017213.43Kúpna zmluva č.Z201639244_Z14.08.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0290/17Potraviny111.280123/17 Kuchyňa07.08.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0289/17Mäso a mäsové výrobky83.550121/17 Kuchyňa07.08.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0288/17Mrazené potraviny77.220122/17 Kuchyňa07.08.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0287/17Kancelárska stolička 3 ks171.00055/17 DSS07.08.2017Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829
0286/17Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243307.08.2017OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0285/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 786.22Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200707.08.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0284/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7182.70Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200707.08.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0283/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 07.08.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0282/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z07.08.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0281/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206007.08.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0280/17Potraviny546.750117/17 Kuchyňa07.08.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0279/17Chlieb a pekárenské výrobky61.380114/17 Kuchyňa07.08.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0278/17Ovocie a zelenina155.380112/17 Kuchyňa07.08.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0277/173 ks uzamykateľné okenné kľučky64.800054/17 DSS28.07.2017GLADIUS, s.r.o. 082 71 Kamenica 647 47575506
0276/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201428.07.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0275/17Chlieb a pekárenské výrobky62.700109/17 Kuchyňa28.07.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0274/17Potraviny108.530115/17 Kuchyňa28.07.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0273/17Mäso a mäsové výrobky88.100116/17 Kuchyňa28.07.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0272/17Mäso a mäsové výrobky115.260113/17 Kuchyňa28.07.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0271/17Potraviny188.020111/17 Kuchyňa26.07.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0270/17Ovocie a zelenina184.930104/17 Kuchyňa26.07.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0269/17Mäso a mäsové výrobky96.490110/17 Kuchyňa26.07.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0268/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 38.38 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN18.07.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0267/17Mobilná sieť29.35Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 214.07.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0266/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti52.20Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.07.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0265/17Mrazená hydina55.180106/17 Kuchyňa14.07.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0264/17Chlieb a pekárenské výrobky57.730102/17 Kuchyňa14.07.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0263/17Potraviny154.200105/17 Kuchyňa14.07.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0262/17Mäso a mäsové výrobky86.100107/17 Kuchyňa14.07.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0261/17Mrazené potraviny73.820108/17 Kuchyňa14.07.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0260/17Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.111.07.2017Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0259/17Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov209.35Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.111.07.2017Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0258/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017202.69Kúpna zmluva č.Z201639244_Z11.07.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0257/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206011.07.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0256/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.111.07.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0255/17Mobilná sieť18.42Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 111.07.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0254/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.07.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0253/17Chlieb a pekárenské výrobky56.510097/17 Kuchyňa10.07.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0252/17Materiál na údržbu DSS a RhS135.540052/17 DSS07.07.2017Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0251/17Mäso a mäsové výrobky102.970101/17 Kuchyňa07.07.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0250/1722 ks posteľné obliečky, 22 ks posteľné plachty457.600051/17 DSS07.07.2017EMI-Sabinov, s.r.o., Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov 46726608
0249/17Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 07.07.2017Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0248/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 07.07.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0247/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z07.07.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0246/17Potraviny551.910103/17 Kuchyňa07.07.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0245/17Oprava a údržba v zariadení Rhs99.900008/17 RhS Lipany07.07.2017Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0244/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7150.32Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200707.07.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0243/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7399.96Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200707.07.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0242/17kancelárske potreby38.450007/17 RhS Lipany07.07.2017Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0241/17Materiál na pracovnú činnosť a výchovu113.390006/17 RhS Lipany07.07.2017Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0240/17Kancelársky papier122.150048/17 DSS30.06.2017Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0239/17Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava82.317710029.06.2017Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0238/17Materiál na údržbu, kvety, zemina183.860049/17 DSS29.06.2017Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0237/17Ovocie a zelenina123.720096/17 Kuchyňa29.06.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0236/17Chlieb a pekárenské výrobky47.900093/17 Kuchyňa28.06.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0235/17Potraviny137.460100/17 Kuchyňa26.06.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0234/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201426.06.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0233/17Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie647.09Zmluva č. 50-000012058PO200826.06.2017Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0232/17Oprava automatickej práčky Gorenje59.200045/17 DSS26.06.2017Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0231/17Ovocie a zelenina149.940089/17 Kuchyňa26.06.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0230/17Potraviny130.510095/17 Kuchyňa26.06.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0229/17Chlieb a pekárenské výrobky63.650085/17 Kuchyňa26.06.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0228/17Mrazené potraviny65.820099/17 Kuchyňa26.06.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0227/17Mäso a mäsové výrobky49.770098/17 Kuchyňa26.06.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0226/17Mäso a mäsové výrobky51.600094/17 Kuchyňa26.06.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0225/17Školenie 2 zamestnancov - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy160.000047/17 DSS14.06.2017TATRA AKADÉMIA S.Chalupku 16 971 01 Prievidza 42142946
0224/17Mäso a mäsové výrobky-8.160086/17 Kuchyňa03.07.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0223/17Mäso a mäsové výrobky77.730086/17 Kuchyňa14.06.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0222/17Mäso a mäsové výrobky40.040092/17 Kuchyňa14.06.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0221/17Potraviny89.820090/17 Kuchyňa14.06.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0220/17Mrazená hydina27.320091/17 Kuchyňa14.06.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0219/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206012.06.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0218/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7164.05Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200712.06.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0217/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7417.90Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200712.06.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0216/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti46.72Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb12.06.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0215/17Mobilná sieť26.08Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 212.06.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0214/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 09.06.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0213/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 38.78 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN09.06.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0212/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 08.06.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0211/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.108.06.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0210/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017292.72Kúpna zmluva č.Z201639244_Z08.06.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0209/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 18.00 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN07.06.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0208/17Chlieb a pekárenské výrobky61.290081/17 Kuchyňa07.06.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0207/17Potraviny181.710088/2017 Kuchyňa05.06.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0206/17Mrazené potraviny35.230087/17 Kuchyňa05.06.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0205/17Ovocie a zelenina206.790077/17 Kuchyňa05.06.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0204/17Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky607.640005/17 RhS Lipany05.06.2017Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0203/17Pracie prostriedky477.720044/17 DSS05.06.2017Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0202/17Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky738.600043/17 DSS05.06.2017Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0201/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z05.06.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0200/17Chlieb a pekárenské výrobky68.460073/2017 Kuchyňa05.06.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0199/17Potraviny227.370084/17 Kuchyňa30.05.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0198/17Mrazené potraviny44.870083/17 Kuchyňa30.05.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0197/17Mäso a mäsové výrobky43.320082/17 Kuchyňa30.05.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0196/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201424.05.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0195/17Krajač na mäsové výrobky89.000041/17 DSS24.05.2017SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0194/17Drevené pelety na vykurovanie 439.920040/17 DSS24.05.2017PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0193/17Mrazené potraviny28.080079/17 Kuchyňa24.05.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0192/17Mäso a mäsové výrobky93.350078/17 Kuchyňa24.05.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0191/17Potraviny284.380080/17 Kuchyňa24.05.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0190/17Potraviny169.690076/17 Kuchyňa24.05.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0189/17Ovocie a zelenina89.080068/2017 Kuchyňa24.05.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0188/17Mrazená hydina46.790072/17 Kuchyňa24.05.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0187/17Chlieb a pekárenské výrobky52.290066/17 Kuchyňa24.05.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0186/17Mäso a mäsové výrobky77.860074/17 Kuchyňa15.05.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0185/17Mrazené potraviny16.260075/17 Kuchyňa15.05.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0184/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 32.98 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN12.05.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0183/17Mobilná sieť34.99Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 112.05.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0182/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti46.00Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb12.05.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0181/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017238.19Kúpna zmluva č.Z201639244_Z12.05.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0180/17Zdravotnícky materál do lekárničky187.760024/17 DSS10.05.2017Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305
0179/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206010.05.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0178/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 10.05.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0177/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.110.05.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0176/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 10.05.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0175/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 15.42 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN10.05.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0174/17Potraviny170.110071/17 Kuchyňa10.05.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0173/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7117.53Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200710.05.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0172/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7325.88Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200710.05.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0171/17Mrazené potraviny72.500070/2017 Kuchyňa05.05.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0170/17Chlieb a pekárenské vyrobky66.180062/17 Kuchyňa05.05.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0169/17Potraviny403.090067/2017 Kuchyňa05.05.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0168/17Mäso a mäsové výrobky63.290069/2017 Kuchyňa05.05.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0167/17Mäso a mäsové výrobky83.960065/17 Kuchyňa05.05.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0166/17Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243305.05.2017OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0165/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z05.05.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0164/17Drevené pelety 2 t439.920038/17 DSS05.05.2017PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0163/17Materiál na údržbu99.560039/17 DSS27.04.2017Jozef Kropiľák, Hviezdoslavova 10, 083 01 Sabinov 40289923
0162/17Servisná prehliadka stropného zdvíhacieho zariadenia114.000037/17 DSS27.04.2017VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0161/17Servisná prehliadka stropného zdvíhacieho zariadenia114.000004/17 RhS Lipany27.04.2017VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0160/17Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.127.04.2017Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0159/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201427.04.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0158/17Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie396.00Zmluva o dielo č.12/200827.04.2017Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 17259541
0157/17Maľovanie izby č.3212.410036/17 DSS27.04.2017TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0156/17Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice159.600032/17 DSS27.04.2017DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0155/17Potraviny171.010063/17 Kuchyňa27.04.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0154/17Mäso a mäsové výrobky73.780060/17 Kuchyňa27.04.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0153/17Ovocie a zelenina48.680064/17 Kuchyňa27.04.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0152/17Ovocie a zelenina165.320051/17 Kuchyňa27.04.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0151/17Chlieb a pekárenské výrobky57.860050/17 Kuchyňa27.04.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0150/17Chlieb a pekárenské vyrobky66.610056/17 Kuchyňa27.04.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0149/17Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 21.04.2017Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0148/17Ochranné pracovné odevy40.900034/17 DSS21.04.2017GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904
0147/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017452.02Kúpna zmluva č.Z201639244_Z21.04.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0146/17Mrazené potraviny55.640061/17 Kuchyňa21.04.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0145/17Potraviny117.590059/17 Kuchyňa21.04.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0144/17Mäso a mäsové výrobky45.530057/17 Kuchyňa12.04.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0143/17Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu19.202017/E206012.04.2017ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 46754768
0142/17Material na údržbu a pracovnú terapiu135.780029/17 DSS12.04.2017Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0141/17Repasovanie 4ks tonerov121.190022/17 DSS12.04.2017DAMEDIS, s.r.o., Krenova 19, 602 00 Brno 26931664
0140/17Mobilná sieť33.68Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 112.04.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0139/17Potraviny123.020055/17 Kuchyňa12.04.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0138/17Mäso a mäsové výrobky88.100053/17 Kuchyňa12.04.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0137/17Mrazené potraviny48.170054/17 Kuchyňa12.04.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0136/17Mobilná sieť46.63Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 211.04.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0135/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.04.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0134/17Chlieb a pekárenské výrobky64.980046/17 Kuchyňa11.04.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0133/17Audit HCCP a školenie z hygieny potravin171.500033/17 DSS06.04.2017KIA ORA, s.r.o., Dvorkinova 4, 040 22 Košice 36207551
0132/17Drevené peletky 2,1 t365.400030/17 DSS06.04.2017KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311
0131/17Ponorný mixér ORAVA RM-80034.900031/17 DSS06.04.2017SALT, s.r.o., Námestie sv. Martina 51, 083 01 Sabinov 50177036
0130/17Potraviny421.290052/17 Kuchyňa30.11.-0001Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0129/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7346.18Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200706.04.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0128/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7136.61Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200706.04.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0127/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 36.76 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN06.04.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0126/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 06.04.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0125/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.106.04.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0124/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 17.23 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN06.04.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0123/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z06.04.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0122/17Ovocie a zelenina138.760041/17 Kuchyňa06.04.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0121/17Maso a masové výrobky110.880049/17 Kuchyňa06.04.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0120/17Servisná a odborná prehliadka plynového spotrebiča a tlakovej nádoby42.000003/17 RhS Lipany30.03.2017Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0119/17Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava82.317710030.03.2017Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0118/17Náhradné diely do motorovej kosačky GTM-50095.000028/17 DSS30.03.2017Ing. Peter Dzadik-Velotera, Mičurinova24, 080 01 Prešov 22909133
0117/17Dodávka elektrickej energie pre rok 20173.44Kúpna zmluva č.Z201639244_Z30.03.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0116/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201428.03.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0115/17Potraviny270.750048/17 Kuchyňa28.03.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0114/17Maso a masové výrobky88.200047/17 Kuchyňa28.03.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0113/17Hydina27.060043/17 Kuchyňa28.03.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0112/17Mobilná sieť46.13Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 124.03.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0111/17Tlačíva-Výkaz mzdových nárokov 1500 ks45.000026/17 DSS24.03.2017Tlačiareň HEIDY s.r.o., Kpt. Nálepku 1406, 083 01 SABINOV 44037325
0110/17Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie652.39Zmluva č. 50-000012058PO200824.03.2017Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0109/17Chlieb a pekárenské výrobky58.910039/17 Kuchyňa24.03.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0108/17Mobilná sieť-292.26Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 121.03.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0107/17Materiál na pracovnú terapiu136.310023/17 DSS21.03.2017RE-PRO-MA Katarína Rencz Františkánke námestie 5 080 01 Prešov 35274158
0106/17Kuchynské potreby256.050025/17 DSS21.03.2017JozefMuľ-NORMA Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 082 01 Prešov 31291295
0105/17Kuchynské potreby232.380027/17 DSS21.03.2017Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI, Stuľany195, prevádzka Slovenská 16, Prešov,086 43 Koprivnica 41231082
0104/17Revízia hydrantov220.620012/17 DSS21.03.2017Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0103/17Dohoda o poskytovaní stravy72.481/201721.03.2017Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0102/17Dohoda o poskytovaní stravy28.931/201721.03.2017Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0101/17Odborná prehliadka,revízia a skúška mokré prostredie168.000002/17 RhS Lipany21.03.2017Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0100/17Elektrorevízia a odborná skúška mokré prostredie 342.000014/17 DSS21.03.2017Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0099/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017664.69Kúpna zmluva č.Z201639244_Z21.03.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0098/17Mrazené potraviny81.600045/17 Kuchyňa21.03.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0097/17Maso a masové výrobky65.670044/17 Kuchyňa21.03.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0096/17Chlieb a pekárenské výrobky60.650034/17 Kuchyňa21.03.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0095/17Ovocie a zelenina48.300035/17 Kuchyňa21.03.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0094/17Potraviny297.920042/17 Kuchyňa21.03.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0093/17Potraviny175.380040/17 Kuchyňa21.03.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0092/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 37.15 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.03.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0091/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.114.03.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0090/17Mobilná sieť31.38Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 114.03.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0089/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 19.04 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.03.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0088/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 14.03.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0087/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 14.03.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0086/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7143.09Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200710.03.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0085/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7367.09Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200710.03.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0084/17Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.110.03.2017Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0083/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017333.00Kúpna zmluva č.Z201639244_Z10.03.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0082/17Maso a masové výrobky42.240038/17 Kuchyňa10.03.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0081/17Chlieb a pekárenské vyrobky48.590029/17 Kuchyňa10.03.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0080/17Hydina58.120036/17 Kuchyňa10.03.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0079/17Obnova domény WEB hosting,,Beta"90.310020/17 DSS27.02.2017ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
0078/17Kancelársky papier87.500010/17 DSS06.03.2017Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0077/17Kancelársky potreby195.440009/17 DSS06.03.2017Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0076/17Maso a masové výrobky75.630037/17 Kuchyňa06.03.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0075/17Potraviny257.630033/17 Kuchyňa06.03.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0074/17Potraviny205.860032/17 Kuchyňa06.03.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0073/17Ovocie a zelenina104.360028/17 Kuchyňa06.03.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0072/17Čierne uhlie987.360019/17 DSS06.03.2017PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0071/17Maliarske prace -Denná miestnosť a chodby490.750018/17 DSS27.02.2017TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0070/17Oprava auta VW Caddy74.000011/17 DSS27.02.2017EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367
0069/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201427.02.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0068/17Mrazené potraviny34.390031/17 Kuchyňa27.02.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0067/17Mäso a mäsové výrobky64.340030/17 Kuchyňa27.02.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0066/17Cistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky971.150016/17 DSS23.02.2017Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0066/17Cistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky971.150016/17 DSS23.02.2017Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0065/17Pracie prostriedky404.680017/17 DSS23.02.2017Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0064/17Nástenné hodiny 4 ks40.700015/17 DSS23.02.2017SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0063/17Ovocie a zelenina91.800021/17 Kuchyňa23.02.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0062/17Potraviny184.870027/17 Kuchyňa23.02.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0061/17Chlieb a pekárenské vyrobky60.640023/17 Kuchyňa23.02.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0060/17Chlieb a pekárenské vyrobky53.600017/17 Kuchyňa23.02.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0059/17Mäso a mäsové výrobky103.610025/17 Kuchyňa23.02.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0058/17Mrazené potraviny37.330026/17 Kuchyňa23.02.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0057/17Právne služby500.000005/17 DSS16.02.2017JUDr. Jozef Karabaš, advokát, Ružová 10, 083 01 Sabinov 42029759
0056/17Zdravotnícky materál36.850001/17 RhS Lipany16.02.2017Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305
0055/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 35.33 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN16.02.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0054/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7109.28Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200716.02.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0053/17Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7287.61Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200716.02.2017Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0052/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2017865.14Kúpna zmluva č.Z201639244_Z16.02.2017Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0051/17Čierne uhlie976.800008/17 DSS16.02.2017PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0050/17Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných a nízkotlakovej kotolne210.000007/17 DSS16.02.2017Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0049/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 15.11 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN16.02.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0048/17Mobilná sieť25.80Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 216.02.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0047/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti47.53Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb16.02.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0046/17Mäso a mäsové výrobky70.980022/17 Kuchyňa16.02.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0045/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 16.02.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0044/17Potraviny338.880024/17 Kuchyňa16.02.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0043/17Chlieb a pekárenské vyrobky45.600007/17 Kuchyňa09.02.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0042/17Inštalácia SW mzdová agenda v 17.01 a konverzia dát 10.380006/17 DSS07.02.2017IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0041/17Programové vybavenie mzdy+štatistika mzdy 2017112.080004/17 DSS07.02.2017IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0040/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.107.02.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0039/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 07.02.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0038/17Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243307.02.2017OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0037/17Oprava pračky CW8268.000003/17 DSS07.02.2017Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0036/17Mrazené potraviny37.130019/17 Kuchyňa07.02.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0035/17Mäso a mäsové výrobky56.850018/17 Kuchyňa07.02.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0034/17Potraviny189.390020/17 Kuchyňa07.02.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0033/17Potraviny242.780015/17 Kuchyňa07.02.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0032/17Mäso a mäsové výrobky76.170016/17 Kuchyňa07.02.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0031/17Ovocie a zelenina158.340011/17 Kuchyňa07.02.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0030/17Chlieb a pekárenské vyrobky66.990013/17 Kuchyňa07.02.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0029/17Dodávka plynu251.90I029-001/CEZ-SK/201425.01.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0028/17Dodávka plynu730.71I029-001/CEZ-SK/201425.01.2017ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0027/17Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN964.51Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 25.01.2017Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0026/17Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 25.01.2017Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0025/17Mäso a mäsové výrobky124.420012/17 Kuchyňa25.01.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0024/17Chlieb a pekárenské vyrobky52.170001/17 Kuchyňa25.01.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0023/17Potraviny205.590014/17 Kuchyňa25.01.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0022/17Potraviny304.340006/17 Kuchyňa25.01.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0021/17Mrazené potraviny47.240010/17 Kuchyňa18.01.2017RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0020/17Hydina54.120008/17 Kuchyňa18.01.2017Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0019/17Ovocie a zelenina74.160003/17 Kuchyňa18.01.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0018/17Mäso a mäsové výrobky67.430009/17 Kuchyňa18.01.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0017/17Mäso a mäsové výrobky127.920004/17 Kuchyňa18.01.2017HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0016/17Potraviny155.070005/17 Kuchyňa18.01.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0015/17Potraviny193.380002/17 Kuchyňa18.01.2017Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0014/17Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov45.05Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.116.01.2017Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0013/17Dodávka elektrickej energie pre rok 2016718.63Kúpna zmluva č.Z201533322_Z16.01.2017SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0012/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti338.85Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb13.01.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0011/17Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti-300.00Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb13.01.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0010/17Mobilná sieť31.44Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 213.01.2017Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0009/17Chlieb a pekárenské vyrobky85.180195/16 Kuchyňa13.01.2017Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0008/17Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava82.317710011.01.2017Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0007/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.98 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.01.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0006/17Publikácia,, Čo ma vedieť mzdová účtovníčka"49.500001/17 DSS11.01.2017AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436
0005/17Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 11.01.2017Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0004/17Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.111.01.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0003/17Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 15.82 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.01.2017Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0002/17 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.01Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.01.2017Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0001/17Ovocie a zelenina135.860189/16 Kuchyňa11.01.2017Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
1KAP/16Rekonštrukcia plynových kotolní v Rhs v Lipanoch20895.00ZoD06.12.2016TerMo, s.r.o., Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves 46989099
0481/16Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti31.27Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb28.12.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0480/16Sedačka KORZIKA888.000127/16 DSS28.12.2016MartinaStruková-M@M Interier, 065 48 Šarišské Jastrabie 150 10806109
0479/16Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie599.35Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO200828.12.2016Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0478/16Čierne uhlie 32.65 q861.960128/16 DSS28.12.2016PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0477/16Potraviny78.710194/16 Kuchyňa28.12.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0476/16Mäso a mäsové výrobky170.110197/16 Kuchyňa28.12.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0475/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7306.00Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200721.12.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0474/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7119.18Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200721.12.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0473/16Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov233.20Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.121.12.2016Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0472/16Materiál na údržbu66.180125/16 DSS21.12.2016Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0471/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 266.99 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN21.12.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0470/16Oprava automatickej pračky GORENJE36.000124/16 DSS21.12.2016Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0469/16Chlieb a pekárenské vyrobky54.840188/16 Kuchyňa21.12.2016Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0468/16Hydina27.060190/16 Kuchyňa21.12.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0467/16Chlieb a pekárenské vyrobky62.700182/16 Kuchyňa21.12.2016Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0466/16Dodávka 4 ks záhradné lavičky144.000067/16 DSS19.12.2016KLEMBARA Milan služby v rámci lesníctva a ťažby dreva 082 73 Krásna Lúka 33955123
0465/16Oprava a údržba, marmolitový obklad Denná miestnosť č.21114.720123/16 DSS19.12.2016TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0464/16Čierne uhlie 37.2 q982.080126/16 DSS19.12.2016PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0463/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016752.11Kúpna zmluva č.Z201533322_Z19.12.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0462/16Kancelárske potreby+kalendáre r. 2017133.300103/16 DSS19.12.2016G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916
0461/16Potraviny168.240193/16 Kuchyňa19.12.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0460/16Mäso a mäsové výrobky53.550191/16 Kuchyňa19.12.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0459/16Mrazené potraviny104.830192/16 Kuchyňa19.12.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0458/16Materiál na údržbu75.660120/16 DSS14.12.2016Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0457/16Oprava kancelárskych stolov 2 ks270.000122/16 DSS14.12.2016Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0456/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 16.10 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.12.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0455/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.03 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.12.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0454/16Predplatné denníka Prešovský Korzár SME245.000115/16 DSS13.12.2016PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253
0453/16Interierové vybavenie862.200023/16 RhS Lipany13.12.2016Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0452/16Oprava umývačky riadu AEG a sušičky SB 6115.100112/16 DSS13.12.2016Marton J.-Marton Servis, Baštova47/B, 080 01 Prešov 14359944
0451/16Oprava elektroinštalácie a oprava elektrického bojlera152.480053/16 DSS13.12.2016Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0450/16Revízia a odborná prehliadka a skúška 132 ks prenosných spotrebičov538.560119/16 DSS13.12.2016Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0449/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 13.12.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0448/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.113.12.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0447/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 13.12.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0446/16Čierne uhlie 29.5 q778.800118/16 DSS13.12.2016PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0445/16Mäso a mäsové výrobky93.760186/16 Kuchyňa13.12.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0444/16Potraviny489.350187/16 Kuchyňa13.12.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0443/16Ovocie a zelenina61.820185/16 Kuchyňa13.12.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0442/16Nábytok360.000016/16 RhS Lipany30.11.-0001NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice 36174319
0441/16Predplatné Verejná správa SR-ročný prístup a EPI Právny system Basic -ročný prístup od 19.12.2016 do 18.12.2017163.620116/16 DSS06.12.2016Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
0440/16Komoda 1 ks 4-YOU YOK 05 buk ušľachtilý69.900117/16 DSS06.12.2016Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0439/16Oprava vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS568.400114/16 DSS06.12.2016Martin Bujňák - KAMEL, 082 73 Krásna Lúka 162 40291952
0438/16Poradenské služby-EKS-obstrávanie elektrickej energie pre r. 2017300.000098/16 DSS06.12.2016Obstaravateľ SK, s.r.o., 075 01 Trebišov 46887423
0437/16Satelitný prijímač AMKO 8150 1 ks95.000017/16 RhS Lipany06.12.2016Maroš Kušnír Nižný Slavkov 44117825
0436/16Oprava strechy boxu odpadových nádob492.830108/16 DSS06.12.2016Peter Dzurik, 082 71 Kamenica 454 44050895
0435/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7154.07Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200706.12.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0434/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7375.39Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200706.12.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0433/16Mäso a mäsové výrobky55.220183/16 Kuchyňa06.12.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0432/16Chlieb a pekárenské vyrobky52.100177/16 Kuchyňa06.12.2016Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0431/16Potraviny176.860184/16 Kuchyňa06.12.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0430/16Ovocie a zelenina159.550173/16 Kuchyňa06.12.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0429/16Kancelárske potreby123.310111/16 DSS29.11.2016Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0428/16OOPP pre zamestnancov690.430113/16 DSS29.11.2016JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0427/16Kancelárska stolička 2 ks128.000106/16 DSS29.11.2016Ing.Vladimír Kovalčík-NIMEX prevádzka Lipany Gen.Svobodu 23 083 01 34813829
0426/16Drevené pelety 2 t298.800105/16 DSS29.11.2016Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0425/16Hydina41.870178/16 Kuchyňa29.11.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0424/16Mäso a mäsové výrobky75.580180/16 Kuchyňa29.11.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0423/16Mrazené potraviny39.940181/16 Kuchyňa29.11.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0422/16Potraviny327.930179/16 Kuchyňa29.11.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0421/16Čistiaci prostriedok - ocot9.360109/16 DSS29.11.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0420/16Oprava vchodových dverí - stravovacia prevádzka560.000104/16 DSS24.11.2016Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0419/16Bioenzymatické prípravky,čistenie a dezinfekcia WC120.000107/16 DSS23.11.2016Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0418/16Maľovanie interiéru s výspravkami 1955.350019/16 RhS Lipany23.11.2016Radovan MOTÝĽ - RAMOT, 082 56 Červenica pri Sabinove 240 35096578
0417/16Materiál na pracovnú terapiu84.800020/16 RhS Lipany23.11.2016Chovancova Helena, Nám. Sv. Martina 308/308, 082 71 Lipany 34813705
0416/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201423.11.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0415/16Materiál na pracovnú terapiu 284.350021/16 RhS Lipany23.11.2016Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0414/16Kancelárske potreby75.900022/16 RhS Lipany23.11.2016Vladimír Gladis - G L O B U S, s.r.o., 082 71 Kamenica 298 37466933
0413/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016826.68Kúpna zmluva č.Z201533322_Z23.11.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0412/16Čierne uhlie 23.4 q 617.760110/16 DSS23.11.2016PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0411/16Chlieb a pekárenské vyrobky51.140171/16 Kuchyňa23.11.2016Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0410/16Potraviny214.100174/16 Kuchyňa23.11.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0409/16Mrazené potraviny22.680176/16 Kuchyňa23.11.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0408/16Mäso a mäsové výrobky71.970175/16 Kuchyňa23.11.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0407/16Ovocie a zelenina72.500166/16 Kuchyňa23.11.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0406/16Mäso a mäsové výrobky106.260170/16 Kuchyňa23.11.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0405/16Chlieb a pekárenské vyrobky60.520165/16 Kuchyňa23.11.2016Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0404/16Potraviny277.500172/16 Kuchyňa23.11.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0403/16Potraviny222.450169/16 Kuchyňa23.11.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0402/16Materiál na údržbu + záhradnícke potreby179.300097/16 DSS14.11.2016Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0401/16Monitor PHILIPS 1 ks80.000102/16 DSS14.11.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0400/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 14.11.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0399/16Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice159.600086/16 DSS14.11.2016DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0398/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 14.11.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0397/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7347.94Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200714.11.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0396/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7145.79Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200714.11.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0395/16Repasovanie tonérov185.040101/16 DSS14.11.2016Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0394/16Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti-260.81Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.11.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0393/16Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti332.95Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.11.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0392/16Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti99.79Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.11.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0391/16Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti-52.56Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.11.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0390/16Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti23.39Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.11.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0389/16Zmena rozsahu služieb v mobilnej sieti83.36Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.11.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0388/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.114.11.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0387/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.40 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.11.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0386/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 18.70 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.11.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0385/16Mäso a mäsové výrobky97.130167/16 Kuchyňa14.11.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0384/16Mrazené potraviny77.200168/16 Kuchyňa14.11.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0383/16Chlieb a pekárenské vyrobky64.400161/16 Kuchyňa14.11.2016Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0382/16Oprava elektroinštalácie v miestnosti č. 1 - 2233.710018/16 RhS Lipany02.11.2016Michal KOHUT, 082 56 Červenica pri Sabinove 122 45543445
0381/16Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243302.11.2016OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0380/16Drevené peletky 1,4 t209.160051/16 DSS02.11.2016Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0379/16Ovocie a zelenina128.000157/16 Kuchyňa02.11.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0378/16Potraviny134.580164/16 Kuchyňa02.11.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0377/16Mäso a mäsové výrobky25.480163/16 Kuchyňa02.11.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0376/16Chlieb a pekárenské vyrobky57.120152/16 Kuchyňa02.11.2016Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0375/16Satelitný prijímač AB CRYPTOBOX 600 HD50.500092/16 DSS26.10.2016Ivan Sulovec-e TECHCITY, Záhradkárska 546/7, Teplička nad Váhom 44688288
0374/16Zemiaky 20 q480.000158/16 Kuchyňa26.10.2016Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 00204447
0373/16Mrazené potraviny66.420160/16 Kuchyňa26.10.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0372/16Potraviny386.570162/16 Kuchyňa26.10.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0371/16Mäso a mäsové výrobky109.370159/16 Kuchyňa26.10.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0370/16Televízor ORAVA + nástenný držiak 1 ks139.350093/16 DSS26.10.2016Internet Mall Slovakia,s.r.o. Pasienkova 12599/G 821 06 Bratislava 35950226
0369/16Sánitarná skrinka112.000095/16 DSS26.10.2016Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0368/16Kuchynské potreby458.630094/16 DSS26.10.2016NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0367/16Kuchynský robot ETA 0029159.000096/16 DSS26.10.2016SALT TS s.r.o., Sabinovská 16 082 71 Lipany 50177036
0366/16Elektroinštalačný materiál 100.030080/16 DSS26.10.2016Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0365/16Materiál na údržbu a pracovnú terapiu 81.530089/16 DSS26.10.2016Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0364/16Maľovanie - stravovacia prevádzka1053.240090/16 DSS26.10.2016TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0363/16Kuchynské potreby177.800015/16 RhS Lipany26.10.2016Mikuláš Vislocký, Nám. Sv. Martina 6, 082 71 Lipany, 30615461
0362/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201426.10.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0361/16Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.126.10.2016Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0360/16Mäso a mäsové výrobky94.340154/16 Kuchyňa26.10.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0359/16Drevené peletky 5.25 t913.500082/16 DSS20.10.2016KAROL JESEŇÁK, ml. Ovocinárska 747/64, 054 01 Levoča 37478311
0358/16Oprava bojlera,montáž radiátora, servis a oprava kotla.536.830044/16 DSS20.10.2016BORDON s.r.o., Brezovička 134, 082 74 36615315
0357/16Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 20.10.2016Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0356/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016764.35Kúpna zmluva č.Z201533322_Z20.10.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0355/16Potraviny205.040156/16 Kuchyňa20.10.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0354/16Ovocie a zelenina121.280151/16 Kuchyňa20.10.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0353/16Mrazené potraviny66.880155/16 Kuchyňa20.10.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0352/16Hydina63.840153/16 Kuchyňa20.10.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0351/16Chlieb a pekárenské vyrobky35.800149/16 Kuchyňa20.10.2016Branislav Pribula-Pekáreň pod Baštou, Nám. Slobody č.76, 083 01 Sabinov 31251285
0350/16Potraviny147.270150/16 Kuchyňa13.10.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0349/16Preprava Brezovička- Prešov98.110083/16 DSS13.10.2016SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158
0348/16Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky847.800085/16 DSS13.10.2016Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0347/16Pracie prostriedky349.630084/16 DSS13.10.2016Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0346/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 13.10.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0345/16Poskytovanie stravy RhS131.17Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201113.10.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0344/16Poskytovanie stravy RhS373.47Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201113.10.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0343/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.15 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN13.10.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0342/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.113.10.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0341/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 24.32 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN13.10.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0340/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 13.10.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0339/16Chlieb a pekárenské vyrobky81.110144/16 Kuchyňa13.10.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0338/16Mäso a mäsové výrobky138.610148/16 Kuchyňa13.10.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0337/16Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie708.08Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO200829.09.2016Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0336/16Poistenie - prevádzková zodpovednosť za škodu 82.31PZč. 997934670728.09.2016Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0335/16Plošinový skladací vozík 1 ks64.680081/16 DSS28.09.2016KWESTO. s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra 35833289
0334/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201428.09.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0333/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 28.09.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0332/16Mäso a mäsové výrobky60.070145/16 Kuchyňa28.09.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0331/16Mrazené potraviny38.810146/16 Kuchyňa28.09.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0330/16Chlieb a pekárenské vyrobky56.670140/16 Kuchyňa28.09.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0329/16Potraviny362.060147/16 Kuchyňa28.09.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0328/16Potraviny246.880142/16 Kuchyňa28.09.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0327/16Ovocie a zelenina182.570143/16 Kuchyňa28.09.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0326/16Ovocie a zelenina145.090136/16 Kuchyňa28.09.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0325/16Preprava PSS a zamestnancov na deň 31.08.2016 do Prešova na,,Športovú olympiádu"99.770077/16 DSS20.09.2016SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158
0324/1625 bal. kancelársky papier A487.250075/16 DSS20.09.2016GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0323/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016707.12Kúpna zmluva č.Z201533322_Z20.09.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0322/16Chlieb a pekárenské vyrobky67.980134/16 Kuchyňa20.09.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0321/16Hydina27.060137/16 Kuchyňa20.09.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0320/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7158.25Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200714.09.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0319/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7102.63Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200714.09.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0318/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.10 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.09.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0317/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.114.09.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0316/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.77 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.09.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0315/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón10.00Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 14.09.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0314/16Potraviny119.470135/16 Kuchyňa14.09.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0313/16Mrazené potraviny60.290139/16 Kuchyňa14.09.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0312/16Mäso a mäsové výrobky161.150138/16 Kuchyňa14.09.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0311/16Potraviny209.600141/16 Kuchyňa14.09.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0310/16Ovocie a zelenina276.120127/16 Kuchyňa14.09.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0309/16Chlieb a pekárenské vyrobky52.370130/16 Kuchyňa14.09.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0308/16Mobilný telefón Lenovo A 6010 BLACK 1 ks, SIM Karta PO. E64.7 č.0911025109 1 ks, SIM Karta PO. E64.7 č. 09110252291.040074/16 DSS30.08.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0307/16Potraviny334.390132/16 Kuchyňa30.08.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0306/16Mäso a mäsové výrobky152.880133/16 Kuchyňa30.08.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0305/16OOPP- zamestnanci, Vetrovka 6 ks, Tričko krátky rukáv 6 ks,Tričko dlhý rukáv 6 ks, Nohavice dlhé 6 ks, respirátor 6 ks, zástera pogomovaná 2 ks267.200014/16 RhS Lipany30.08.2016Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0304/16Zdravotná obuv 5 párov81.000013/16 RhS Lipany30.08.2016Mária Timčová - Topas, nám. sv. martina 08271 Lipany 30288835
0303/16Mrazené potraviny49.140129/16 Kuchyňa30.08.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0302/16Potraviny170.290131/16 Kuchyňa30.08.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0301/16Mäso a mäsové výrobky77.950128/16 Kuchyňa30.08.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0300/16Kancelársky nábytok-Komoda korpus Dub 1 ks, komoda rohová dub 1 ks,komoda 2 ks, písací stôl 1 ks, písací stôl 1 ks, komoda biela + dub 1 ks780.700073/16 DSS25.08.2016Mobelix SK, s.r.o., Arm. gen. Svobodu č. 19, 080 01 Prešov 35903414
0299/16Prístrojová technika - servis programov, SSP MENU- stravovacia prevádzka 2016, MTZ - skladové hospodárstvo, SEDD-Sociálna evidencia192.000069/16 DSS25.08.2016J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190
0298/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201425.08.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0297/16Chlieb a pekárenské vyrobky76.680124/16 Kuchyňa25.08.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0296/16Potraviny234.230126/16 Kuchyňa25.08.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0295/16Murárske, obkladacie, vodoinštalatérske práce s materiálom - kúpeľna DSS1188.450068/16 DSS18.08.2016TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0294/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016772.46Kúpna zmluva č.Z201533322_Z18.08.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0293/16Ovocie a zelenina157.430119/16 Kuchyňa18.08.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0292/16Mäso a mäsové výrobky83.110125/16 Kuchyňa18.08.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0291/16Chlieb a pekárenské vyrobky63.000118/16 Kuchyňa18.08.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0290/16Potraviny322.880120/16 Kuchyňa18.08.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0289/16Šatníková skriňa MAIRA - dub161.000072/16 DSS12.08.2016MT- nábytek, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 04937180
0288/16Skriňa BOLDEN višňa 1 ks146.000071/16 DSS12.08.2016BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice 36573175
0287/16Hydina86.100121/16 Kuchyňa11.08.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0286/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 32.18 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.08.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0285/16Hlasové služby mobilnej siete49.30Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.10000011.08.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0284/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 30.32 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.08.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0283/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón10.52Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.08.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0282/16Ponorný mixér ORAVA RM-250 1 ks,Vrecka do vysávača EIO č.9 1ks, Vrecka do vysávača ETA 4 ks.84.760070/16 DSS08.08.2016SALT, s.r.o., Námestie sv. Martina 51, 083 01 Sabinov 50177036
0281/16Rezivo na prístrešok pri kotolni56.160065/16 DSS08.08.2016JO-TEL, s.r.o., 082 74 Brezovička 136 44517998
0280/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 08.08.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0279/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.108.08.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0278/16Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243308.08.2016OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0277/16Mäso a mäsové výrobky61.800122/16 Kuchyňa08.08.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0276/16Potraviny116.100117/16 Kuchyňa08.08.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0275/16Mrazené potraviny34.920123/16 Kuchyňa08.08.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0274/16Chlieb a pekárenské vyrobky70.650113/16 Kuchyňa08.08.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0273/16Ovocie a zelenina157.700112/16 Kuchyňa08.08.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0272/16Dohoda o poskytovaní stravy č.1/201688.181/201608.08.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0271/16Dohoda o poskytovaní stravy č.1/2016175.771/201608.08.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0270/16Oplaštenie altanku čírou fóliou820.000066/16 DSS29.07.2016Miroslava Katanova- PROFI-PLACHTY, 055 63 Helcmanovce 2 48205800
0269/16Potraviny167.460115/16 Kuchyňa29.07.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0268/16Mäso a mäsové výrobky59.680116/16 Kuchyňa29.07.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0267/16Mäso a mäsové výrobky108.020114/16 Kuchyňa29.07.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0266/16Chlieb a pekárenské vyrobky61.590108/16 Kuchyňa25.07.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0265/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201425.07.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0264/16Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 25.07.2016Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0263/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016831.89Kúpna zmluva č.Z201533322_Z25.07.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0262/16Potraviny242.880110/16 Kuchyňa25.07.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0261/16Mrazené potraviny47.920111/16 Kuchyňa25.07.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0260/16Mäso a mäsové výrobky63.670109/16 Kuchyňa25.07.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0259/16Ovocie a zelenina185.360104/16 Kuchyňa18.07.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0258/16Chlieb a pekárenské vyrobky59.800102/16 Kuchyňa18.07.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0257/16OOPP 2 ks tričko,2 ks nohavice, 1 pár zdravotná obuv.50.400064/16 DSS18.07.2016JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0256/16Potraviny229.130103/16 Kuchyňa18.07.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0255/16Potraviny165.020107/16 Kuchyňa18.07.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0254/16Mrazené potraviny70.180105/16 Kuchyňa18.07.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0253/16Mäso a mäsové výrobky84.250106/16 Kuchyňa18.07.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0252/16Materiál na udržbu54.050063a/16 DSS13.07.2016PANRA-KARPATIA, s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov 36470554
0251/16Krovinorez FS-100478.800062/16 DSS13.07.2016PANRA-KARPATIA, s.r.o., Námestie slobody 52, 083 01 Sabinov 36470554
0250/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.113.07.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0249/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 13.07.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0248/16Maľovanie interierových izieb722.180061/16 DSS13.07.2016TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0247/16Mäso a mäsové výrobky104.660101/16 Kuchyňa13.07.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0246/16Mrazené potraviny20.770100/16 Kuchyňa13.07.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0245/16Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.113.07.2016Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0244/16Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov447.80Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.113.07.2016Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0243/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7138.37Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200713.07.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0242/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7413.63Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200713.07.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0241/16Hlasové služby mobilnej siete32.93Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.10000013.07.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0240/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 29.34 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN13.07.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0239/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.82 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN13.07.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0238/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón16.33Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 13.07.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0237/16Ovocie a zelenina135.020095/16 Kuchyňa12.07.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0236/16Chlieb a pekárenské vyrobky64.980096/16 Kuchyňa12.07.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0235/16Kontrola-revízia kuchynských vah 42.000058/16 DSS29.06.2016Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063
0234/16Oprava ohrievača vody, vodovodného uzáveru,výmena WC, vodovod. batérií269.100007/16 RhS Lipany29.06.2016Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0233/16Materiál na udržbu81.240060/16 DSS29.06.2016Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0232/16Kancelárske potreby361.490057/16 DSS29.06.2016GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0231/16Kancelárske potreby33.400011/16 RhS Lipany29.06.2016GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0230/16Materiál na pracovnú terapiu 109.880010/16 RhS Lipany29.06.2016GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0229/16Potraviny302.020099/16 Kuchyňa29.06.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0228/16Mäso a mäsové výrobky45.890098/16 Kuchyňa29.06.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0227/16Hydina68.820097/16 Kuchyňa29.06.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0226/16Chlieb a pekárenské vyrobky70.050091/16 Kuchyňa29.06.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0225/16Poistenie - prevádzková zodpovednosť za škodu 82.31PZč. 997934670723.06.2016Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0224/16Revízia komínov a čistenie dymovodov30.000008/16 DSS23.06.2016Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407
0223/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201423.06.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0222/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016626.03Kúpna zmluva č.Z201533322_Z23.06.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0221/16Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie681.56Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO200823.06.2016Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0220/16Ovocie a zelenina120.170088/16 Kuchyňa23.06.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0219/16Potraviny146.560094/16 Kuchyňa23.06.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0218/16Mäso a mäsové výrobky83.520093/16 Kuchyňa23.06.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0217/16Chlieb a pekárenské vyrobky70.320083/16 Kuchyňa23.06.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0216/16Potraviny281.340092/16 Kuchyňa14.06.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0215/16Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky423.740054/16 DSS14.06.2016Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0214/16Pracie prášky a potreby368.720055/16 DSS14.06.2016Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0213/16Mrazené potraviny38.560090/16 Kuchyňa14.06.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0212/16Mäso a mäsové výrobky77.190089/16 Kuchyňa14.06.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0211/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.63Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 13.06.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0210/16Hlasové služby mobilnej siete27.40Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.10000013.06.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0209/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 38.23 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN13.06.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0208/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7152.47Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200713.06.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0207/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7430.43Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200713.06.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0206/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 28.10 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN08.06.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0205/16Ovocie a zelenina193.410076/16 Kuchyňa08.06.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0204/16Hydina37.680084/16 Kuchyňa08.06.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0203/16Potraviny95.090087/16 Kuchyňa08.06.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0202/16Kuchynské potreby252.190052/16 DSS08.06.2016NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0201/16Mrazené potraviny44.150085/16 Kuchyňa07.06.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0200/16Mäso a mäsové výrobky53.330086/16 Kuchyňa07.06.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0199/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 07.06.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0198/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.107.06.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0197/16Chlieb a pekárenské vyrobky65.290079/16 Kuchyňa07.06.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0196/16Potraviny168.410082/16 Kuchyňa30.05.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0195/16Mäso a mäsové výrobky60.960081/16 Kuchyňa27.05.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0194/16Odborná prehliadka,skúška a revízia elektr.spotrebičov168.000002/16 RhS Lipany27.05.2016Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0193/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201427.05.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0192/16Potraviny304.710080/16 Kuchyňa27.05.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0191/16Chlieb a pekárenské vyrobky65.890072/16 Kuchyňa27.05.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0190/16Mäso a mäsové výrobky100.180077/16 Kuchyňa20.05.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0189/16Skrinka policová pod televízor 1 ks100.000009/16 RhS Lipany20.05.2016Lukáš NEHILA, 08261 Ražňany 46080155
0188/16Sanitárny materiál - plytká vaňa SAONE 1 ks, odtokový komplet SANTECH 1 ks, štvorcová sprchová vanička 1 ks, sifón vaničkový 1ks, nohy k vaniam SANTECH 1 ks.499.760050/16 DSS20.05.2016EUROSTORES, s.r.o., Hoidžova 22, 921 01 Piešťany 44433476
0187/16Mrazené potraviny36.370078/16 Kuchyňa20.05.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0186/16Materiál na údržbu- Dlažba Sabaudia 6.48 m2, obklad sabaudia 21m2,obklad dekor sabaudia 18 ks491.680048/16 DSS17.05.2016Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0185/16Ochranné pracovné pomôcky,materiál na údržbu,zdravotnícke potreby a materiál, materiál na pracovnú terapiu182.100047/16 DSS17.05.2016Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0184/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016646.32Kúpna zmluva č.Z201533322_Z17.05.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0183/16Ovocie a zelenina121.700067/16 Kuchyňa17.05.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0182/16Potraviny164.340075/16 Kuchyňa17.05.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0181/16Mrazené potraviny14.110073/16 Kuchyňa17.05.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0180/16Mäso a mäsové výrobky93.930074/16 Kuchyňa17.05.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0180/16Mäso a mäsové výrobky93.930074/16 Kuchyňa17.05.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0179/16Chlieb a pekárenské vyrobky55.400066/16 Kuchyňa17.05.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0178/16Hydina17.340068/16 Kuchyňa17.05.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0177/16Potraviny200.130071/16 Kuchyňa17.05.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0176/16Mrazené potraviny72.520070/16 Kuchyňa17.05.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0175/16Mäso a mäsové výrobky75.140069/16 Kuchyňa17.05.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0174/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.93Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.05.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0173/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.90 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.05.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0172/16Hlasové služby mobilnej siete37.82Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.10000011.05.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0171/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 30.35 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.05.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0170/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.106.05.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0169/16Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky491.890006/16 RhS Lipany06.05.2016Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0168/16Poskytovanie stravy RhS390.82Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201106.05.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0167/16Poskytovanie stravy RhS123.25Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201130.11.-0001Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0166/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 06.05.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0165/16Oprava sušička Bauknecht, výmena predného tesnenia84.000045/16 DSS06.05.2016MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0164/16Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243306.05.2016OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0163/16Potraviny118.310065/16 Kuchyňa06.05.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0162/16Chlieb a pekárenské vyrobky63.140060/16 Kuchyňa06.05.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0161/16Ovocie a zelenina127.800059/16 Kuchyňa06.05.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0160/16Mäso a mäsové výrobky93.460064/2016 Kuchyňa06.05.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0159/16Čierne uhlie982.080046a/16 DSS29.04.2016PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0158/16Dunajské a drvené kamenivo /skalky/49.820038/16 DSS29.04.2016PHB, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 0
0157/16Renovácia tonerov 7 ks202.270046/16 DSS28.04.2016Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0156/16Deratizácia a dezinfekcia, kuchyne, kuchynských priestorov, jedálne a pivnice159.600043/16 DSS28.04.2016DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0155/16Pivná súprava a preprava135.980008/16 RhS Lipany27.04.2016HORNBACH Baumarkt SK s.r.o., Moldavska cesta 22, 040 01 Košice 35838949
0154/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201427.04.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0153/16Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah7.20Zmluva o dielo číslo R-243327.04.2016OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0152/16Chlieb a pekárenské vyrobky56.880055/16 Kuchyňa27.04.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0151/16Mäso a mäsové výrobky81.580062/16 Kuchyňa27.04.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0150/16Mrazené potraviny64.880061/16 Kuchyňa27.04.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0149/16Potraviny303.150063/16 Kuchyňa27.04.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0148/16Revízia Elektrickej požiarnej signalizácie396.00Zmluva o dielo č.12/200819.04.2016Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 17259541
0147/16Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.119.04.2016Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0146/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016821.18Kúpna zmluva č.Z201533322_Z19.04.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0145/16Potraviny238.130058/16 Kuchyňa19.04.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0144/16Ovocie a zelenina102.360051/16 Kuchyňa19.04.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0143/16Mäso a mäsové výrobky88.150057/16 Kuchyňa19.04.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0142/16Chlieb a pekárenské vyrobky59.810047/16 Kuchyňa19.04.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0141/16Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX850188.000037/16 DSS14.04.2016Martin ŠUHAJ, Nám.Sv.Martina 10, 082 71 LIPANY 35448407
0140/16Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 14.04.2016Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0139/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 14.04.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0138/16Čistič okien KARCHER WV 2 Plus,Chémia na čistenie okien, Infralampa EFBE-SCHOTT 812103.300042/16 DSS14.04.2016Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0137/16Potraviny158.590056/16 Kuchyňa14.04.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0136/16Mrazené potraviny21.380054/16 Kuchyňa14.04.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0135/16Mäso a mäsové výrobky69.170053/16 Kuchyňa14.04.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0134/16Hydina54.120052/16 Kuchyňa14.04.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0133/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 32.51 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.04.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0132/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón15.50Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 14.04.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0131/16Hlasové služby mobilnej siete0.00Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.10000014.04.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0131/16Hlasové služby mobilnej siete30.32Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.10000014.04.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0130/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 28.39 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.04.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0129/16Servisná a odborná prehliadka plynových zariadení114.000003/16 RhS Lipany06.04.2016Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0128/16Údržbárske prace a oprava WC110.400005/16 RhS Lipany06.04.2016Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0127/16Mäso a mäsové výrobky70.340048/16 Kuchyňa06.04.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0126/16Mrazené potraviny77.300049/16 Kuchyňa06.04.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0125/16Potraviny68.140050/16 Kuchyňa06.04.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0124/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.106.04.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0123/16Poskytovanie stravy RhS90.71Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201106.04.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0122/16Poskytovanie stravy RhS346.70Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201106.04.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0121/16Potraviny341.510045/16 Kuchyňa06.04.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0120/16Ovocie a zelenina46.880046/16 Kuchyňa06.04.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0119/16Ovocie a zelenina129.660040/16 Kuchyňa06.04.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0118/16Chlieb a pekárenské vyrobky72.260043/16 Kuchyňa06.04.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0117/16Kancelársky papier87.250036/16 DSS06.04.2016GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0116/16Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava82.317710029.03.2016Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0115/16Piktográmové tabuľky 26 ks/OBPP a PO/30.880034/16 DSS29.03.2016Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0114/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201429.03.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0113/16Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie615.26Dodatok č. k zmluve č. 50-000012058PO200829.03.2016Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0112/16Potraviny137.640042/16 Kuchyňa29.03.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0111/16Potraviny33.000042a/16 Kuchyňa29.03.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0110/16Mäso a mäsové výrobky44.810044/16 Kuchyňa29.03.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0109/16Mäso a mäsové výrobky112.390041/16 Kuchyňa29.03.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0108/16Chlieb a pekárenské vyrobky67.930032/16 Kuchyňa29.03.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0107/16Chlieb a pekárenské vyrobky59.650039/16 Kuchyňa29.03.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0106/16Revízia a servis stropného zdvíhacieho systému Ergolet Luna RhS v Lipanoch114.00Servisná zmluva č.BK2011/73 17.03.2016VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0105/16Zdravotnícky materiál do lekárničiek 98.710029/16 DSS17.03.2016Lekáreň Brezovica, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše 36743305
0104/16Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky921.560018/16 DSS17.03.2016Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0103/16Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky220.800023/16 DSS17.03.2016Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0102/16Čierne a hnedé uhlie ekohrášok997.92KZ č. 12/201417.03.2016PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0101/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016787.96Kúpna zmluva č.Z201533322_Z15.03.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0100/16Potraviny292.410038/16 Kuchyňa15.03.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0099/16Ovocie a zelenina34.630034/16 Kuchyňa15.03.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0098/16Mäso a mäsové výrobky59.280036/16 Kuchyňa15.03.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0097/16Mrazené potraviny16.130037/16 Kuchyňa15.03.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0096/16Rolety retiazkové327.310030/16 DSS11.03.2016Web Shops it, s.r.o. Tesárska 142/9 080 01 Prešov 48228800
0095/16Čistenie a kontrola komínov 3 ks18.000004/16 RhS Lipany11.03.2016Ján Molnár Kamenica 411, 082 71 14434407
0094/16Oprava protipožiarnych dveri110.000019/16 DSS11.03.2016Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0093/16Mäso a mäsové výrobky89.620033/16 Kuchyňa11.03.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0092/16Potraviny214.170035/16 Kuchyňa11.03.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0091/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 11.03.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0090/16Oprava umývačky riadu Elektrolux45.600026/16 DSS11.03.2016MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0089/16Korkové tabule214.610028/16 DSS04.03.2016TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúšovo 36355160
0088/16Čistiace,hygienické,dezinfekčné prostriedky398.120022/16 DSS04.03.2016Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0087/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón15.13Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.03.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0086/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.111.03.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0085/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 33.29 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.03.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0084/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 28.40 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.03.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0083/16Hlasové služby mobilnej siete27.72Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.10000011.03.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0082/16Poskytovanie stravy RhS402.60Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201104.03.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0081/16Poskytovanie stravy RhS143.48Dohoda o poskytovaní stravy č.2/201104.03.2016Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0080/16Chlieb a pekárenské výrobky51.010027/16 Kuchyňa04.03.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0079/16Potraviny306.750031/16 Kuchyňa04.03.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0078/16Ovocie a zelenina147.170024/16 Kuchyňa04.03.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0077/16Obnova domen WEB hosting dssdss_sk1.sk95.950025/16 DSS26.02.2016ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
0076/16Čistenie odpadu a dezinfekcia120.000021/16 DSS26.02.2016Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0075/16Material na údržbu, OOPP zamestnanci103.210020/16 DSS26.02.2016Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0074/16Oprava osobného auta VW Caddy SB 475 AP220.000002/16 DSS26.02.2016EKOL-Štefan KOLAČKOVSKY, 082 73 Šarišské Dravce 239 37468367
0073/16Inštalácia update Mzdy, Hlásenie na DÚ10.380013/16 DSS26.02.2016IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0072/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201426.02.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0071/16Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah33.60Zmluva o dielo číslo R-243326.02.2016OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0070/16Čierne a hnedé uhlie ekohrášok974.16KZ č. 12/201426.02.2016PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0069/16Chlieb a pekárenské výrobky67.170021/16 Kuchyňa26.02.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0068/16Mrazené potraviny45.240030/16 Kuchyňa26.02.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0067/16Maso a masové výrobky79.990029/16 Kuchyňa26.01.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0066/16OOPP-obuv17.500024/16 DSS26.02.2016Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0065/16Oprava sušičky30.000012/16 DSS22.02.2016MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0064/16OOPP-kuchyňa226.260017/16 DSS22.02.2016GOLITEX, s.r.o., Puškinova 616/20, 08301 Sabinov 48290904
0063/16Mrazené potraviny29.070026/16 Kuchyňa22.02.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0062/16Ovocie a zelenina112.450016/16 Kuchyňa22.02.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0061/16Maso a masové výrobky98.700025/16 Kuchyňa22.02.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0060/16Maso a masové výrobky72.290022/16 Kuchyňa22.02.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0059/16Hydina84.240020/16 Kuchyňa22.02.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0058/16Pracie prostriedky40.100016/16 DSS22.02.2016Jozef Kaščák-Potraviny-Rozličný tovar Brezovica 50, 082 74 Brezovica 34813527
0057/16Potraviny188.560028/16 Kuchyňa22.02.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0056/16Potraviny147.240023/16 Kuchyňa22.02.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0055/16Potraviny218.400019/16 Kuchyňa22.02.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0054/16Chlieb a pekárenské výrobky63.570014/16 Kuchyňa22.02.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0053/16Dodávka elektrickej energie pre rok 2016778.74Kúpna zmluva č.Z201533322_Z22.02.2016SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0052/16Vstavaná skiňa, vešiaková stena1170.000015/16 DSS12.02.2016Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0051/16Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov130.00Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.112.02.2016Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0050/16Úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním určených prenajatých nebytových priestorov29.15Zmluva o nájme nebytových priestorov – dodatok č.112.02.2016Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 0
0049/16Revízia, prehliadka a skúška bleskozvodu249.600010/16 DSS12.02.2016Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0048/16Revízia elektroinštalácie979.200011/16 DSS12.02.2016Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0047/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 34.44 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN14.02.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0046/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.114.02.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0045/16Mobilná sieť33.31Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 112.02.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0044/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 27.14 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN12.02.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0043/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón14.51Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 12.02.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0042/16Mrazené potraviny54.880018/16 Kuchyňa12.02.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0041/16Maso a masové výrobky37.170017/16 Kuchyňa12.02.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0040/16Servis zdvíhacieho zariadenia - výťah124.81Zmluva o dielo číslo R-243303.02.2016OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0039/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.50Zmluva č. 0094 03.02.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0038/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7119.38Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200703.02.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0037/16Poskytovanie stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Rehabilitačného strediska v Lipanoch, kpt. Nálepku 7298.43Dodatok č.5/2011 k dohode o poskytovaní stravy zo dňa 5.9.200703.02.2016Mesto Lipany, Prevádzka Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany 0
0036/16Potraviny283.600015/16 Kuchyňa03.02.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0035/16Chlieb a pekárenské výrobky70.550013/16 Kuchyňa03.02.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0034/16Mäso a mäsové výrobky81.130013c/16 Kuchyňa03.02.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0033/16Ovocie a zelenina94.850011/16 Kuchyňa03.02.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0032/16Prehliadka - revízia tlakových nádob v DSS Brezovička a RhS v Lipanoch310.000004/16 DSS29.01.2016Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0031/16Programové vybavenie mzdy, štatistika TREXIMA112.080009/16 DSS29.01.2016IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0030/16Čierne a hnedé uhlie ekohrášok990.00KZ č. 12/201429.01.2016PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0029/16Mrazené potraviny24.800013b/16 Kuchyňa29.01.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0028/16Potraviny269.220010/16 Kuchyňa29.01.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0027/16Kontrola- revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu33.320001/16 RhS Lipany25.01.2016Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0026/16Kontrola- revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu241.420003/16 DSS25.01.2016Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0025/16Dodávka plynu185.00I029-001/CEZ-SK/201425.01.2016ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0024/16Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN387.14Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 25.01.2016Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0023/16Chlieb a pekárenské výrobky64.400008/16 Kuchyňa03.02.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0022/16Hydina27.060007/16 Kuchyňa25.01.2016Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0021/16Potraviny176.450013a/16 Kuchyňa25.01.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0020/16Mäso a mäsové výrobky115.680012/16 DSS25.01.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0019/16Ovocie a zelenina103.750003/16 Kuchyňa18.01.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0018/16Mäso a mäsové výrobky70.330009/16 Kuchyňa18.01.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0017/16Chlieb a pekárenské výrobky51.810001/16 Kuchyňa18.01.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0016/16Poskytovanie služieb a systémovej podrory ISPiN964.51Servisná zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 18.01.2016Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0015/16Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, ich časti a príslušenstvo a štandardná a povinná výbava82.317710011.01.2016Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0014/16Publikacia 49.500001/16 DSS11.01.2016ADM,s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina 31561560
0013/16Pripojenie do dátovej siete LiveNET18.00Zmluva č. 0094 11.01.2016Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0012/16Dátová telekomunikačná služba PSK - VUCNET127.00Zmluva o pripojení č. 0120061268 „Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK-VUCNET“ + dodatok č.111.01.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0011/16Mrazené potraviny41.200004/16 Kuchyňa11.01.2016RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0010/16Potraviny257.460006/16 Kuchyňa11.01.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0009/16Potraviny275.680002/16 Kuchyňa11.01.2016POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0008/16Mäso a mäsové výrobky111.600005/16 Kuchyňa11.01.2016HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0007/16 Služby mobilného operátora O2 výťah + mobilný telefón15.82Zmluva o pripojení č. 11FC285570Zmluva o pripojení č. e01#1-6DQQP8 11.01.2016Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0006/16Hlasové služby mobilnej siete40.00Zmluva o pripojení 6.118488.00.00.10000011.01.2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0005/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 36.92 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.01.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0004/16Hlasové služby pevná sieť VOICE VPN 40.46 Zmluva o pripojení + dodatok Elektronická komunikačná služba VOICE VPN11.01.2016Slovak Telekom a.s., Námestie Slobody 6, 08001 Bratislava
0
0003/16Dodávka elektrickej energie135.64Kúpna zmluva č.Z20153221_Z11.01.2016Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0002/16Dodávka pekárenských výrobkov98.00KÚPNA ZMLUVA08.01.2016Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0001/16Ovocie a zelenina147.60178a-178b/15 DSS08.01.2016Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0501/15DSS Oprava a montᾞ dreveného obkladu v jedálni2374.500189/15 DSS29.12.2015Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0500/15Chlieb a pečivo69.62KZ 17.12.201428.12.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0499/15Potraviny49.67KZ- č. 012/2014 19.12.201428.12.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0498/15Mäsové výrobky10.90KZ- č. 012/2014 19.12.201428.12.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0497/15DSS Vodné od 22.9.2015 do 17.12.2015660.35Zmluva č. 50-000012058PO2008+ dodatok č.1 z 9.5.201122.12.2015Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0496/15DSS Oprava elektroinš.-rozvod elektriny- jedáleň478.490183/15 DSS22.12.2015Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0495/15DSS Oprava výťahu-montហa zapojenie čítacej hlavy1681.200179/15 DSS22.12.2015OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0494/15DSS Oprava autom. práčky vežkej182.260187/15 DSS22.12.2015MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0493/15DSS Čierne uhlie918.72KZ č. 12/2014 z 3.12.201422.12.2015PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0492/15DSS Alkohol tester V-net DA 700064.840188/15 DSS21.12.2015Internet Mall Slovakia,s.r.o. Pasienkova 12599/G 821 06 Bratislava 35950226
0491/15Potraviny166.18KZ- č. 012/2014 19.12.201421.12.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0490/15Mäso a mäsové výrobky208.25Rámcová kúpna zmluva 29.12.201421.12.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0489/15Chlieb a pečivo65.88KZ 17.12.201421.12.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0488/15RhS Antivirus ESET NOD 32 rok 2015-17dní=2525.150029/15 RhS Lipany18.12.2015Eset spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532
0487/15DSS Mažovanie interiéru355.710184/15 DSS18.12.2015TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0486/15DSS Oprava a mažovanie stropu v jedálni1172.650182/15 DSS18.12.2015TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0485/15DSS Všeobecný materiál, RhS všeobecný materiál201.340180/15 DSS15.12.2015Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0484/15DSS Všeobecný materiál173.260181/15 DSS15.12.2015Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0483/15DSS Kalendáre na rok 2016180.420153/15 DSS15.12.2015G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916
0482/15DSS Oprava autom. práčky182.260165/15 DSS15.12.2015MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0481/15Ovocie a zelenina48.300177/15 DSS, 0178/15 DSS15.12.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0480/15RhS réžijné náklady za podanie obedov PSS za 12/2015115.60Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.201115.12.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0479/15RhS stravovanie PSS za 12/2015, RhS stravovanie327.67Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.201115.12.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0478/15DSS Interiérové vybavenie360.000162/15 DSS14.12.2015Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0477/15Potraviny177.7714.12.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0476/15Mäso a mäsové výrobky85.61Rámcová kúpna zmluva 29.12.201414.12.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0475/15Hydina, ryby a mrazená zelenina111.020185/15 DSS14.12.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0474/15DSS Hlasové služby mobilnej siete za 11/201534.85Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.201411.12.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0473/15DSS Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení342.000186/15 DSS11.12.2015Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0472/15DSS Pracovné odevy318.120149/15 DSS11.12.2015JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0471/15DSS Hlasové služby O2 za 11/201520.94Zmluva o prip. č.11FC285570 č.e01 1-6DQQP811.12.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0470/15RhS Interiérové vybavenie1669.000028/15 RhS Lipany10.12.2015NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice 36174319
0469/15DSS Čierne uhlie958.32KZ č. 12/2014 z 3.12.201410.12.2015PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0468/15RhS Internet prístup za 12/2015, RhS Hlasové služby37.15Zmluva o prip. č.9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.200710.12.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0467/15DSS Verejná správa SR-ročný prístup151.620130/15 DSS08.12.2015Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
0466/15DSS Prešovský korzár SME- Predplatné od 2.1.2016 do 31.12.2016230.000166/15 DSS08.12.2015PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253
0465/15DSS Nožnice na prac. terapiu, DSS Všeobecný materiál221.720169-2/15 DSS08.12.2015Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0464/15DSS Vešiak,police888.000152/15 DSS08.12.2015Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0463/15DSS Pripojenie do siete VUCNET za 12/2015127.46Zmluva o prip. č.0120061268+ dodatok č.1 8.8.200708.12.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0462/15DSS Repasovanie tonerov121.570172/15 DSS03.12.2015Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0461/15RhS Interiérové dvere+ kžučky697.000026/15 RhS Lipany08.12.2015Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0460/15Mikulášske a vianočné balíčky103.00KZ- č. 012/2014 19.12.201408.12.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0459/15Potraviny443.32KZ- č. 012/2014 19.12.201408.12.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0458/15DSS Elektrická energia656.00KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.201508.12.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0457/15DSS Stropné svietidlo734.480173/15 DSS08.12.2015ADM,s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina 31561560
0456/15RhS Interiérové vybavenie, Rhs všeobecný materiál245.590027/15 RhS Lipany08.12.2015Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0455/15DSS Internet NOLimit za 12/201518.50Zmluva č.0094 2.5.2008+ obj. č. 031/14 DSS 31.3.201408.12.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0454/15Hydina54.120174/15 DSS08.12.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0453/15DSS Hlasové služby pevnej siete za 11/201534.06Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.201408.12.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0452/15DSS elektrická energia-nedoplatok za 11/201559.78KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.201508.12.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0451/15RhS réžijné náklady za podanie obedov PSS za 11/2015151.03Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.201104.12.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0450/15RhS stravovanie PSS za 11/2015, RhS stravovanie394.54Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.201104.12.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0449/15Mäso a mäsové výrobky20.06Rámcová kúpna zmluva 29.12.201404.12.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0448/15DSS Mixér ORAVA199.000169/15 DSS04.12.2015Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0447/15Čierne uhlie997.92KZ č. 12/2014 z 3.12.201404.12.2015PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0446/15Potraviny260.69KZ- č. 012/2014 19.12.201404.12.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0445/15Ovocie a zelenina154.920160/15 DSS, 0161/15 DSS04.12.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0444/15Chlieb a pečivo54.34KZ 17.12.201404.12.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0443/15Mäso a mäsové výrobky89.26Rámcová kúpna zmluva 29.12.201404.12.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0442/15Mrazená zelenina a hydina36.540168/15 DSS04.12.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0441/15RhS Materiál na pracovnú terapiu120.580025/15 RhS Lipany26.11.2015Kvetinárstvo Antúria Nám.sv.Martina 78 082 71 Lipany 34813705
0440/15DSS Interierove vybavenie, DSS Box plastový 12L758.270167/15 DSS26.11.2015Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0439/15Mäsové výrobky6.09KZ- č. 012/2014 19.12.201425.11.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0438/15Potraviny212.97KZ- č. 012/2014 19.12.201425.11.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0437/15Chlieb a pečivo66.53KZ 17.12.201425.11.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0436/15Mäso a kosti40.75Rámcová kúpna zmluva 29.12.201425.11.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0435/15DSS Obrusy teflónové71.540164/15 DSS23.11.2015AGATEX, s.r.o. Cesta na Červený most 10 811 05 Bratislava 31376461
0434/15DSS Záhradnícke potreby77.000131/15 DSS23.11.2015Zuzana Kocúreková Červenica pri Sabinove 122 082 56 44116446
0433/15RhS Materiál na pracovnú terapiu78.430024/15 RhS Lipany23.11.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0432/15RhS Kancelárske práce24.580023/15 RhS Lipany23.11.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0431/15DSS Stoličky TULIPAN744.600138/15 DSS23.11.2015Merkury Market Slovakia, Duklianska 11, 080 01 Prešov 36501891
0430/15RhS elektrická energia za IV.Q.2015100.00Zmluva o nájme neb. priestorov+ dodatok č.1 z 1.10.200723.11.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0429/15RhS vodné od 1.7.2015 do 13.11.2015, RhS stočné209.35Zmluva o nájme neb. priestorov+ dodatok č.1 z 1.10.200723.11.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0428/15RhS Zemný plyn za 11/2015234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1029-001/ČEZ-SK/2014 z 10.12.201423.11.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0427/15DSS Elektrická energia- preplatok za 10/2015489.17KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.201518.11.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0426/15DSS Korkové tabule124.020160/15 DSS18.11.2015TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúšovo 36355160
0425/15DSS Elektrická energia za 11/2015656.00KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.201518.11.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0424/15RhS Kancelársky papier, DSS Kancelársky papier69.800155/15 DSS18.11.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0423/15DSS Materiál na pracovnú terapiu116.200157/15 DSS18.11.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0422/15DSS Kancelársky materiál157.780156/15 DSS18.11.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0421/15Potraviny233.97KZ- č. 012/2014 19.12.201418.11.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0420/15Ovocie a zelenina114.440146/15 0146/15 DSS, 0147/15 DSS18.11.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0419/15Mäso a mäsové výrobky122.60Rámcová kúpna zmluva 29.12.201418.11.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0418/15Hydina31.730159/15 DSS18.11.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0417/15Rybacie výrobky a mrazená zelenina65.450158/15 DSS18.11.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0416/15Chlieb a pečivo68.72KZ 17.12.201418.11.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0415/15RhS oprava satelitného prijímača50.000022/15 RhS Lipany12.11.2015Maroš Kušnír Nižný Slavkov 44117825
0414/15DSS oprava ústredného kúrenia s výmenou čerpadla380.000145/15 DSS12.11.2015BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0413/15DSS čistiace prostriedky502.08KZ č. Z 2015 19973-z12.11.2015Drogéria u Kovára,s.r.o. Kuklovská 2 841 04 Bratislava 45641242
0412/15DSS Jedálenský stôl orech 200x90x40 cm300.000154/15 DSS12.11.2015Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0411/15DSS Internet NOlimit za 11/201518.50Zmluva č.0094 2.5.2008+ obj. č. 031/14 DSS 31.3.201412.11.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0410/15DSS Drevené pelety179.280151/15 DSS12.11.2015Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0409/15DSS Čierne uhlie992.64KZ č. 12/2014 z 3.12.201412.11.2015PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0408/15Potraviny247.53KZ- č. 012/2014 19.12.201412.11.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0407/15Špekačky7.70Rámcová kúpna zmluva 29.12.201412.11.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0406/15Mäso a mäsové výrobky82.40Rámcová kúpna zmluva 29.12.201412.11.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0405/15DSS Pripojenie do siete VUC NET za 11/2015127.46Zmluva o prip. č.0120061268+ dodatok č.1 z 8.8.200712.11.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0404/15DSS Hlasové služby O za 10/201523.40Zmluva o prip. č.11FC285570 č.e01 1-6DQQP812.11.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0403/15RhS hlasové služby za 10/2015, RhS Internet41.12Zmluva o prip. č.9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.200712.11.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0402/15DSS Hlasové služby mobilnej siete za 10/201535.50Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.201412.11.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0401/15DSS Hlasové služby pevnej siete za 10/201531.37Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.201412.11.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0400/15Chlieb a pečivo92.05KZ 17.12.201412.11.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0399/15Potraviny258.20KZ- č. 012/2014 19.12.201404.11.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0398/15RhS Veko na Gastro nádoby 1/3151.200020/15 RhS Lipany04.11.2015RM Gastro-JAZ, s.r.o. Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004
0397/15DSS servis programov SSP na str. prevádzku a SEED pre soc. evidenciu252.000121/15 DSS04.11.2015J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190
0396/15DSS Lampa ručná a na čelo34.980150/15 DSS04.11.2015Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0395/15DSS deratizácia a dezinsekcia159.600139/15 DSS04.11.2015DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0394/15DSS Zmluvný servis výahov za 4.Q.2015124.81Zmluva o dielo č. R-2433 z 28.12.200604.11.2015OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0393/15RhS réžijné náklady za podanie obedov PSS za 10/2015135.94Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.201104.11.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0392/15RhS Stravovanie PSS za 10/2015, RhS stravovanie362.26Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.201104.11.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0391/15Ovocie a zelenina89.310142/15 DSS04.11.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0390/15Mäso a mäsové výrobky55.52Rámcová kúpna zmluva 29.12.201404.11.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0389/15Mäsové výrobky4.50KZ- č. 012/2014 19.12.201404.11.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0388/15DSS Počítače, Monitor, Klávesnica, Myšky1031.800144/15 DSS28.10.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0387/15DSS Oprava schodov a hlavného vstupu776.230122/15 DSS28.10.2015Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0386/15DSS Vchodové dvere PVC biele675.000140/15 DSS28.10.2015Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0385/15RhS Zemný plyn za 10/2015234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1029-001/ČEZ-SK/2014 z 10.12.201428.10.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0384/15Chlieb a pečivo53.85KZ 17.12.201428.10.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0383/15Ryby a mrazená zelenina37.850141/15 DSS28.10.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0382/15Mäso a mäsové výrobky118.14Rámcová kúpna zmluva 29.12.201428.10.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0381/15Mäso a mäsové výrobky95.53Rámcová kúpna zmluva 29.12.201428.10.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0380/15Potraviny143.74KZ- č. 012/2014 19.12.201428.10.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0379/15Potraviny140.85KZ- č. 012/2014 19.12.201428.10.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0378/15Ovocie a zelenina165.230132/15 DSS, 0133/15 DSS28.10.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0377/15DSS Oprava spevnených plôch asfaltovou zmesou4577.100119/15 DSS19.10.2015C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice 31721079
0376/15DSS Drevené pelety597.600120/15 DSS19.10.2015Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0375/15Chlieb as pečivo71.09KZ 17.12.201419.10.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0374/15DSS Výlevka211.880118/15 DSS14.10.2015BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0373/15DSS Servisné práce ISPIN za 4.Q.2015387.14Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP z 29.4.200814.10.2015Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0372/15DSS Pripojenie do siete VUC NET za 10/2015127.46Zmluva o prip. č.0120061268+ dodatok č.1 8.8.200714.10.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0371/15Potraviny360.91KZ- č. 012/2014 19.12.201414.10.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0370/15Zemiaky konzumné600.000135/15 DSS14.10.2015Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 00204447
0369/15Mäso a mäsové výrobky100.78Rámcová kúpna zmluva 29.12.201414.10.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0368/15Hydina, rybacie výrobky, mrazená zelenina89.260136/15 DSS14.10.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0367/15Hydina54.120129/15 DSS14.10.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0366/15DSS Hlasové služby mobilnej siete za 9/201533.71Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.201413.10.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0365/15RhS Internet prístup za 10/2015, RhS Hlasové služby35.18Zmluva o prip. č.9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.200713.10.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0364/15DSS Hlasové služby O2 za 9/201522.86Zmluva o prip. č.01//1-6DQQP813.10.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0363/15DSS Hlasové služby za 9/201536.61Zmluva o prip. č.9900961372+ dodatok k zmluve 31.7.200713.10.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0362/15RhS réžijné náklady za podanie stravy PSS142.52Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.201113.10.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0361/15RhS potraviny PSS za 9/2015, RhS potraviny374.67Dohoda + dodatok č.5/2011 z 20.9.201113.10.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0360/15Potraviny148.53KZ- č. 012/2014 19.12.201407.10.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0359/15DSS Elektrická energia za 11/2015656.00KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.201507.10.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0358/15DSS Elektrická energia- nedoplatok za 9/201576.63KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.201507.10.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0357/15DSS Poistenie VW CADDY za 4.Q.201582.31Flotilová poistná zmluva č.7710036190 z 28.2.201402.10.2015Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0356/15DSS Elektrická energia za 10/2015656.00KZ č. z 2015 3221- Z 2.4.201502.10.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0355/15Mäso a mäsové výrobky62.09Rámcová kúpna zmluva 29.12.201402.10.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0354/15DSS Internet NOLimit za 10/201518.50Zmluva č.0094 2.5.2008+ obj. č. 031/14 DSS 31.3.201402.10.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0353/15DSS Vodné 17.6.2015 do 21.9.2015713.39Zmluva č. 50-000012058PO2008+ dodatok č.1 z 9.5.201102.10.2015Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0352/15Ovocie a zelenina235.420126/15 DSS, 0127/15 DSS02.10.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0351/15Chlieb a pečivo72.75KZ 17.12.201402.10.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0350/15Mäsové výrobky10.71KZ- č. 012/2014 19.12.201402.10.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0349/15Potraviny232.96KZ- č. 012/2014 19.12.201430.11.-0001POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0348/15DSS nastavenie a úradné overenie váhy a závažia106.200112/15 DSS25.09.2015Ľubomír Špigeľ-VÁHASPOL ul.Maybaumova 7959 08001 Prešov 41906063
0347/15RhS Zemný plyn za 9/2015234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1029-001/ČEZ-SK/2014 z 10.12.201425.09.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0346/15Ryby, Hydina a mrazená zelenina78.460128/15 DSS25.09.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0345/15Potraviny150.32KZ- č. 012/2014 19.12.201425.09.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0344/15Mäso a mäsové výrobky60.42Rámcová kúpna zmluva 29.12.201425.09.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0343/15Mäso a kosti41.80Rámcová kúpna zmluva 29.12.201425.09.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0342/15Chlieb a pečivo65.25KZ 17.12.201425.09.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0341/15DSS Všeobecný materiál35.060106/15 DSS16.09.2015Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0340/15DSS Internet NOLimit za 9/201518.50Zmluva o prip. č. 0094+obj. č. 031/14 DSS16.09.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0339/15RhS Internet prístup za 9/2015, RhS Hlasové služby33.77Zmluva o prip. č. 9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.200716.09.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0338/15DSS Hlasové služby mobilnej siete za 8/201571.99Zmluva o prip. č. 6.118488-00-00-100000+dodatok SIM 13.8.201416.09.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0337/15DSS Hlasové služby za 8/201532.50Zmluva o prip. č.9900961372+ dodatok k zmluve 31.7.200716.09.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0336/15DSS Pripojenie do siete VUCNET za 9/2015127.46Zmluva o prip. č.0120061268+ dodatok č.116.09.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0335/15DSS Hlasové služby O2 za 8/201519.50Zmluva o prip. č.11FC285570 č.e01 1-6DQQP816.09.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0334/15Ovocie a zelenina104.900123/15 DSS, 0124/15 DSS16.09.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0333/15Potraviny126.65KZ- č. 012/2014 19.12.201416.09.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0332/15Mäso a mäsové výrobky107.38Rámcová kúpna zmluva 29.12.201416.09.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0331/15Chlieb a pečivo60.18KZ 17.12.201416.09.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0330/15DSS inštalácia SW MZDY, štatistika, konverzia dát46.320102/15 DSS09.09.2015IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0329/15DSS Elektrická energia za 9/2015656.00KZ č. z 2015 3221- Z09.09.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0328/15DSS Elektrická energia- nedoplatok za 8/201514.38KZ č. z 2015 3221- Z09.09.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0327/15DSS Kontrola a čistenie komína a dymovodu25.000111/15 DSS09.09.2015Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503
0326/15DSS kancelárske potreby130.550113/15 DSS09.09.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0325/15DSS čistiace potreby77.000076/15 DSS09.09.2015BRISTON, s.r.o. Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo 45547921
0324/15Potravina, centové vyrovnanie110.71KZ- č. 012/2014 19.12.201409.09.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0323/15Potraviny, centové vyrovnanie134.71KZ- č. 012/2014 19.12.201409.09.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0322/15Mäso a mäsové výrobky113.89Rámcová kúpna zmluva 29.12.201409.09.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0321/15Chlieb a pečivo-, centové vyrovnanie79.23KZ 17.12.201409.09.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0320/15Čistiace potreby819.54KZ č. Z 2015 19973-z02.09.2015Drogéria u Kovára,s.r.o. Kuklovská 2 841 04 Bratislava 45641242
0319/15RhS Internet za 8/2015,hlasové služby za 7/201535.23Zmluva o prip. č. 9902139891+ dodatok k zmluve 31.7.200702.09.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0318/15Všeobecný materiál52.980019/2015 RhS Lipany02.09.2015Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0317/15Svahovka hnedá a vodováha361.940104/15 DSS02.09.2015STAVEBNINY BOYSI s.r.o., Torysa 332, 082 76 44938438
0316/15Ovocie a zelenina162.120109/15, 0110/15 DSS02.09.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0315/15Potraviny320.64KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201402.09.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0314/15Hydina a hydinové výrobky33.740117/15 DSS02.09.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0313/15Zemný plyn za 8/2015234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č.1029-001/Čez-SK/2014 z 10.12.201426.08.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0312/15Mäsové výrobky13.050099/15 DSS26.08.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0311/15Potraviny152.98KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201426.08.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0310/15Potraviny8.46KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201426.08.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0309/15Chlieb a pečivo75.66KZ zo dňa 17.12.201426.08.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0308/15Viazanie mzdovej agendy-77.000094/15 DSS21.08.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0307/15Kuchynské potreby200.480116/15 DSS21.08.2015NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0306/15Umyvačka riadu-550.000115/1521.08.2015Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0305/15Hydina a mrazená zelenina52.250114/15 DSS21.08.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0304/15Mäso a mäsové výrobky137.83Rámcová KZ zo dňa 29.12.201421.08.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0303/15Ovocie a zelenina126.290097/15 DSS, 0098/15 DSS21.08.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0302/15Potraviny211.19KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201421.08.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0301/15Chlieb a pečivo58.35KZ zo dňa 17.12.201421.08.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0300/15Repasovanie tonerov286.260105/15 DSS10.08.2015Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0299/15Pripojenie do siete VUC NET za 8/2015127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.200710.08.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0298/15Hlasové služby mobilnej siete za 7/201540.18Zmluva o pripojení č. 6.118488-00-00-100000+dodatok 13.8.201410.08.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0297/15Hlasové služby pevnej siete za 7/201537.34Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok 31.7.200710.08.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0296/15Hlasové služby O2 za 7/201518.52Zmluva o pripojení č.e011-6DQQp810.08.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0295/15Internet NoLimit za 8/201518.50Zmluva č.0094+objednávka 031/14 DSS z 31.3.201410.08.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0294/15Elektrická energia-nedoplatok za 7/201540.88KZ č.Z20153221_Z 02.04.201510.08.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0293/15Potraviny231.44KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201410.08.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0292/15Mäso a mäsové výrobky167.30Rámcová KZ zo dňa 29.12.201410.08.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0291/15Ryby a mrazená zelenina39.740108/15 DSS10.08.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0290/15Kuracie stehná64.940107/15 DSS10.08.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0289/15Stravovanie PSS a zamest. 7/2015184.25Dohoda 5.9.2007+dodatok č. 5/201106.08.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0288/15Réžijné náklady za podanie obedov zamest.a PSS za 7/2015109.32Dohoda 5.9.2007+dodatok č. 5/201106.08.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0287/15Windows 7 a Inštalácia262.980079/15 DSS06.08.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0286/15Náhradný diel do kuchyn.robota22.700091/15 DSS06.08.2015Ľuboš BARAN-SERVIS Švábska 6695/57A 080 05 Prešov 10733817
0285/15Zmluvný servis výahov za 3.Q.2015124.81Zmluva o dielo č.zm.R-2433 z 28.12.200606.08.2015OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0284/15Update programového vybavenia MZDY-v 15.0741.760095/15 DSS06.08.2015IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0283/15Elektrická energia za 8/2015-656.00KZ č.Z20153221_Z 02.04.201506.08.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0282/15Koberec,PVC guma a podložka pod gumu132.830103/15 DSS06.08.2015Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0281/15Čistiace potreby84.400101/15 DSS06.08.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0280/15Pracie prostriedky86.520100/15 DSS06.08.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0279/15Potraviny122.82KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201406.08.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0278/15 DSSSie dverová biela110.010078/15 DSS06.08.2015Peter Berdis, Šarišské Dravce 210, 082 73 40874257
0277/15chlieb a pečivo74.55KZ zo dňa 17.12.201406.08.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0276/15ovocie a zelenina226.890092/15 DSS, 0093/15 DSS06.08.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0275/15Mäso a mäsové výrobky153.72Rámcová kúpna zmluva 29.12.201430.07.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0274/15Mäsové výrobky4.180096/15 DSS30.07.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0273/15Potraviny221.36KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201430.07.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0272/15Potraviny310.59KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201430.07.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0271/15chlieb a pečivo68.26KZ zo dňa 17.12.201430.07.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0270/15Zemný plyn RhS za 7/2015234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.201421.07.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0269/15Chlieb a pečivo70.54KZ zo dňa 17.12.201421.07.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0268/15Mäso a mäsové výrobky60.26Rámcová kúpna zmluva 29.12.201421.07.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0267/15Hlasové služby pevnej siete za 6/2015 a Internet prístup za 7/2015 RhS LIpany44.3515.07.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0266/15Servisné práce ISPIN za 3.Q.2015387.14Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP 29.4.200815.07.2015Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0265/15Všeobecný materiál46.280090/15 DSS15.07.2015Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0264/15Materiál na pracovnú terapiu106.100018/2015 RhS Lipany15.07.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0263/15Vodné a stočné RhS od 1.1.2015 do 30.6.2015227.90Zmluva o nájme nebyt.priestorov + dodatok č. 115.07.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0262/15Elektrická energia RhS za 3.Q.2015-200.00Zmluva o nájme nebyt.priestorov + dodatok č. 115.07.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0261/15Ovocie a zelenina-77.000082/15 DSS, 0083/15 DSS15.07.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0260/15Potraviny145.62KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201415.07.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0259/15Potraviny5.90KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201415.07.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0258/15Ryby,Hydina a mrazená zelenina66.280088/15 DSS15.07.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0257/15Mäso a mäsové výrobky121.02Rámcová kúpna zmluva 29.12.201415.07.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0256/15Hydina a hydinové výrobky44.580087/15 DSS15.07.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0255/15Rolety na strešné okná84.960089/15 DSS09.07.2015Web Shops it, s.r.o. Tesárska 142/9 080 01 Prešov 48228800
0254/15Všeobecný materiál123.860086/15 DSS09.07.2015Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0253/15Pripojenie do siete VUC NET za 7/2015127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.200709.07.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0252/15Elektrická energia za 7/2015-656.00Kúpna zmluva č.Z20153221_Z z 2.4.201509.07.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0251/15Batéria do zálož.zdroja a Predl.kábel26.800084/15 DSS09.07.2015Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0250/15Hydina a hydinové výrobky28.310085/15 DSS09.07.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0249/15Potraviny205.80KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201409.07.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0248/15Potraviny5.83KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201409.07.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0247/15Elektrická energia za 6/201515.26Kúpna zmluva č.Z20153221_Z z 2.4.201509.07.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0246/15Kancelársky papier87.250075/15 DSS09.07.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0245/15Hlasové služby pevnej siete za 6/201536.12Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.200709.07.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0244/15Hlasové služby O2 za 6/201523.40Zmluva o pripojení č.11FC28557009.07.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0243/15Oprava VW CADDY114.140080/15 DSS02.07.2015Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845
0242/15Internet NOLImit za 5/201518.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.2008+obj. na produkt 031/14 DSS z 31.3.201402.07.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0241/15Poistenie VW CADDY za 3.Q.201582.31Flotilová poistná zmluva-Kasko č.771003619002.07.2015Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0240/15Oprava automatickej práčky-98.000070/15 DSS02.07.2015MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0239/15zalohovanie dat-Mzdová agenda41.820081/15 DSS02.07.2015IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0238/15Hlasové služby mobilnej siete za 6/201533.42Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.201402.07.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0237/15chlieb a pečivo65.12KZ zo dňa 17.12.201402.07.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0236/15Réžia PSS a zamest. RhS za 6/2015162.18Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201102.07.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0235/15Stravovanie PSS a zamest. RhS za 6/2015403.63Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201102.07.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0234/15Ovocie a zelenina176.590071/15 DSS, 0072/15 DSS02.07.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0233/15Potraviny326.32KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201429.06.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0232/15Mäso a mäsové výrobky120.60Rámcová kúpna zmluva 29.12.201429.06.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0231/15Ryby, hydina a mrazená zelenina83.220077/15 DSS29.06.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0230/15chlieb a pečivo68.43KZ zo dňa 17.12.201429.06.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0229/15Stojan na bicykle 1+1148.800074/15 DSS24.06.2015B2B partner, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava 44413467
0228/15Vodné a stočné633.83Zmluva č.50-000012058PO2008+dodatok č. 1 z 9.5.201124.06.2015Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0227/15Zemný plyn za 6/215234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.201424.06.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0226/15Potraviny141.65KZ č.012/201424.06.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0225/15Hydinové výrobky8.180073/15 DSS24.06.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0224/15Oprava pieskoviska a lavičiek369.990014/15 RhS Lipany19.06.2015MILORD, s.r.o., Českej Lípy 919/40, 085 01 Bardejov 46949429
0223/15Hojdačka a bradlový chodník so schodíkmi-580.000015/15 RhS Lipany19.06.2015MILORD, s.r.o., Českej Lípy 919/40, 085 01 Bardejov 46949429
0222/15Čistiace potreby327.770065/15 DSS19.06.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0221/15Pracie prášky174.360064/15 DSS19.06.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0220/15Mäso a mäsové výrobky93.46Rámcová kúpna zmluva 29.12.201419.06.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0219/15Elektrická energia-preplatok za 5/2015-46.18KZ č.Z20153221-Z 2.4.201519.06.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0218/15Pripojenie do siete VUC NET za 6/2015127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.200716.06.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0217/15Hlasové služby RhS 5/2015 a Internet prístup 6/201541.46Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.200716.06.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0216/15Hlasové služby mobilnej siete za 5/201538.34Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.201416.06.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0215/15Hlasové služby pevnej siete za 5/201556.08Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.200716.06.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0214/15Hlasové služby O2 za 5/201516.10Zmluva o pripojení č.11FC28557016.06.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0213/15Internet NO LIMIT za 6/201518.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.2008+obj. na produkt 031/14 DSS z 31.3.201416.06.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0212/15Mäso a mäsové výrobky71.62Rámcová kúpna zmluva 29.12.201416.06.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0211/15Chlieb a pečivo72.02KZ zo dňa 17.12.201416.06.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0210/15Ovocie a zelenina113.790066/15 DSS, 0067/15 DSS16.06.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0209/15Potraviny244.18KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201416.06.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0208/15Potraviny175.91KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201416.06.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0207/15Hydinové výrobky5.260068/15 DSS16.06.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0206/15Dunajské kamenivo67.500016/15 RhS Lipany16.06.2015PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0205/15Elektrická energia za 6/2015-656.00KZ č.Z20153221-Z 2.4.201505.06.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0204/15Školenie z hygieny potravín-105.000063/15 DSS05.06.2015Baliareň a sklad syrov, Hlavná 50, 044 02 Turňa nad Bodvou 36207551
0203/15Rybacie výrobky a mrazená zelenina28.500069/15 DSS05.06.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0202/15Mäso a mäsové výrobky48.67Rámcová kúpna zmluva 29.12.201405.06.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0201/15Potraviny134.68KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201405.06.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0200/15Dvere na schodisko-276.000050/15 DSS05.06.2015Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0199/15Elektrická energia RhS za 2.Q.2015-200.00Zmluva o nájme nebyt.priestorov + dodatok č. 105.06.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0198/15Drevené pelety373.500062/15 DSS05.06.2015Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0197/15Stravovanie PSS a zamest. za 5/2015386.04Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201105.06.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0196/15Réžijné náklady PSS a zamest. RhS za 5/2015147.40Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201105.06.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0195/15Ovocie a zelenina112.420058/15 DSS, 0059/15 DSS05.06.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0194/15Mäso a mäsové výrobky71.23Rámcová kúpna zmluva 29.12.201405.06.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0193/15chlieb a pečivo80.49KZ zo dňa 17.12.201405.06.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0192/15Zemný plyn za 5/2015234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.201428.05.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0191/15Čistiace potreby412.220011/15 RhS Lipany28.05.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0190/15Pracie prášky38.240010/15 RhS Lioany28.05.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0189/15Pracovné odevy-129.000012/15 RhS Lipany28.05.2015Richard Šimon Jakubovany 94 08301 34814035
0188/15Pracovná obuv-114.000013/15 RhS Lipany28.05.2015JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0187/15Potraviny14.42KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201428.05.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0186/15Potraviny300.7828.05.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0185/15Mrazená zelenina, hydina a rybacie výrobky82.740061/15 DSS28.05.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0184/15Hydina a hydinové výrobky46.510060/15 DSS28.05.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0183/15Mäso a mäsové výrovky105.18Rámcová kúpna zmluva 29.12.201428.05.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0182/15chlieb a pečivo65.37KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201428.05.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0181/15Ovocie a zelenina101.460053/15 DSS, 0054/15 DSS28.05.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0180/15Potraviny51.43KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201420.05.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0179/15Potraviny299.07KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201420.05.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0178/15Mäso a mäsové výrobky64.86Rámcová kúpna zmluva 29.12.201420.05.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0177/15Hydina a hydinové výrobky55.490056/15 DSS20.05.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0176/15Elektrická energia za 4/2015-preplatok-48.51Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.91098215.05.2015SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0175/15Aplikácia bioenzymatických prípravkov-120.000055/15 DSS14.05.2015Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0174/15Chlieb a pečivo56.30KZ zo dňa 17.12.201414.05.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0173/15Automatická práčka a všeobecné potreby513.700052/15 DSS14.05.2015Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0172/15Poradenské služby v oblasti obstar.-300.000030/15 DSS12.05.2015SK ACTIVE, s.r.o. Agátova 6 075 01 Trebišov 36207543
0171/15Pripojenie do siete VUC NET za 5/2015127.46Zmluva o pripojení č. 0120061267+dodatok č. 1 z 8.8.200712.05.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0170/15Všeobecný materiál133.550048/15 DSS12.05.2015Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0169/15Elektrická energia za 5/2015-656.00Kúpna zmluva č.Z 2015 3221-Z 2.4.201512.05.2015Energy Europe,SE Kopčianska 10 851 01 Bratislava 47542667
0168/15Internet NO Limit za 5/201518.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.2008+obj. na produkt 031/14 DSS z 31.3.201412.05.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0167/15Uteráky,osušky,utierky, plachty RhS200.200009/15 RhS Lipany12.05.2015Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0166/15Uteráky a gumený obrus75.820045/15 DSS12.05.2015Ladislav Hajaš Soľanková 10, 080 05 Prešov 10732594
0165/15Pracie prášky65.040051/15 DSS12.05.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0164/15Mäso a mäsové výrobky91.19Rámcová kúpna zmluva 29.12.201412.05.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0163/15Potraviny169.65KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201412.05.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0162/15Potraviny184.80KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201412.05.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0161/15Kancelárske potreby114.590049/15 DSS12.05.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0160/15Hlasové služby Voice VPN za 4/2015 a Internet prístup za 5/201540.10Zmluva o pripojení č.9902139891+dodatok z 31.7.200712.05.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0159/15Hlasové služby mobilnej siete za 4/201537.52Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.201412.05.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0158/15Hlasové služby pevnej siete za 4/201555.60Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.200712.05.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0157/15Hlasové služby za 4/2015-10.00Zmluva o pripojení č.011-6DQQP8 zo dňa 14.5.201012.05.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0156/15Stravovanie PSS a zamest. RhS za 4/2015363.34Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201104.05.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0155/15Réžia PSS a zamest. RhS za 4/2015141.70Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201104.05.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0154/15chlieb a pečivo75.37KZ zo dňa 17.12.201404.05.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0153/15Hydina a hydinové výrobky59.530047/15 DSS04.05.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0152/15Potraviny20.66KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201404.05.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0151/15Mäso a mäsové výrobky56.87Rámcová kúpna zmluva 29.12.201404.05.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0150/15Ovocie a zelenina98.060043/15 DSS, 0044/15 DSS04.05.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0149/15Oprava kotla EKO KOMFORT461.400041/15 DSS28.04.2015BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0148/15Zemný plyn za 4/2015234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.201428.04.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0147/15Zmluvný servis výahov 4/2015124.81Zmluva o dielo č. R-2433 z 28.12.200628.04.2015OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0146/15deratizácia a dezinsekcia159.600040/15 DSS28.04.2015DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0145/15Internet NOLimit za 4/201518.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.2008+obj. na produkt 031/14 DSS z 31.3.201428.04.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0144/15chlieb a pečivo56.76KZ zo dňa 17.12.201428.04.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0143/15Mrazená zelenina34.480046/15 DSS28.04.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0142/15Potraviny154.07KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201428.04.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0141/15Mäso a mäsové výrobky79.25Rámcová kúpna zmluva 29.12.201428.04.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0140/15Kontrola a revízia vodovodu Hydrant RhS15.600006/15 RhS Lipany22.04.2015Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0139/15Servisné práce ISPIN za 2.Q.2015387.14Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP 29.4.200822.04.2015Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0138/15Ovocie a zelenina101.590037a,b/15 DSS22.04.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0137/15Hydinové výrobky7.900038/15 DSS22.04.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0136/15Potraviny297.38KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201422.04.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0135/15Mäso a mäsové výrobky106.82Rámcová kúpna zmluva 29.12.201422.04.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0134/15Odborná prehliadka a skúška elektr.zariadenia RhS357.600003/15 RhS Lipany14.04.2015Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0133/15RhS Materiál na pracovnú výchovu105.580007/14 RhS Lipany14.04.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0132/15Kancelársky papier RhS17.450008/15 RhS Lipany14.04.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0131/15Kancelársky papier87.250042/15 DSS14.04.2015GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0130/15Hlasové služby O2 za 3/201518.83Zmluva o pripojení č.11FC28557014.04.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0129/15Pripojenie do siete VUCNET za 4/2015127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.200714.04.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0128/15Elektrická energia za 4/2014-803.00Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.910982 zo dňa 23.5.200814.04.2015SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0127/15Čierne uhlie586.08KZ č.12/2014 zo dňa 3.12.201414.04.2015PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0126/15Mäso a mäsové výrobky44.74Rámcová kúpna zmluva 29.12.201414.04.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0125/15Potraviny240.44KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201414.04.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0124/15Rybacie výrobky a mrazená zelenina70.940039/15 DSS14.04.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0123/15chlieb a pečivo80.43KZ zo dňa 17.12.201414.04.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0122/15Ročná odborná prehliadka a skúška elektrickej požiarnej signalizácie-396.00Zmluva o dielo č.12/2008 z 1.2.200807.04.2015Vladimír BOROŠŠ Vyššná Kamenica 86 044 45 17259541
0121/15Poistenie VW CADDY za 2.Q.201582.31Flotilová poistná zmluva-Kasko č.771003619007.04.2015Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0120/15Vinylové vyšetr.rukavice-54.000036/15 DSS07.04.2015MSM SLOVAKIA, s.r.o. Lesná 880 908 51 Holíč 31440479
0119/15Odpadové nádoby-56.000031/15 DSS07.04.2015Obecný úrad Brezovička 082 74 00326879
0118/15Hlasové služby mobilnej siete za 3/201534.64Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.201407.04.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0117/15Hlasové služby RhS za 3/2015 a Internet prístup 4/201537.96Zmluva o pripojení č. 9902139891+dodatok07.04.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0116/15Hlasové služby pevnej siete za 3/201564.16Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.200707.04.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0114/15Réžia PSS a zamest. RhS 3/2015161.07Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201107.04.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0113/15Potraviny PSS a zamest.rhS 3/2015421.49Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201107.04.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0112/15Mäso a mäsové výrobky90.95Rámcová kúpna zmluva 29.12.201407.04.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0111/15chlieb a pečivo72.28KZ zo dňa 17.12.201407.04.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0110/15Ovocie a zelenina181.230032/15 DSS, 033/15 DSS07.04.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0109/15Potraviny116.56KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201407.04.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0108/15Mäso a mäsové výrobky44.68Rámcová kúpna zmluva 29.12.201407.04.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0107/15Hydina a hydinové výrobky48.560035/15 DSS07.04.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0106/15Zemný plyn za 3/2015234.50Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.201427.03.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0105/15Vodné a stočné od 16.12.2014 do 19.3.2015649.74Zmluva č.50-000012058PO2008+dodatok č. 1 z 9.5.201127.03.2015Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0104/15chlieb a pečivo70.88KZ zo dňa 17.12.201427.03.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0103/15Mäso a mäsové výrobky38.59Rámcová kúpna zmluva 29.12.201427.03.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0102/15Mrazená zelenina11.340034/15 DSS27.03.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0101/15Potraviny34.31KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201427.03.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0100/15Potraviny178.84KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201427.03.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0099/15pracovná obuv a ošatenie35.880029/15 DSS18.03.2015JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0098/15Kuchynské potreby116.470028/15 DSS18.03.2015NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0097/15Potraviny320.69KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201418.03.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0096/15ovocie a zelenina117.280024a,b/15 DSS18.03.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0095/15Update programového vybavenia HDÚ-v15.0111.760018/15 DSS13.03.2015IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0094/15Kontrola a čistenie komínov a dymovodov-18.000005/15 RhS Lipany13.03.2015Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503
0093/15Hlasové služby O2 za 2/201523.40Zmluva o pripojení č.011-6DQQP8 zo dňa 14.5.201013.03.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0092/15Hlasové služby pevnej siete a Internet prístup RhS za 2/201533.96Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.200713.03.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0091/15Hlasové služby mobilnej siete za 2/201450.05Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.201413.03.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0090/15Hlasové služby pevnej siete za 2/201560.73Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.200713.03.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0089/15Pripojenie do siete VUC NET za 3/2015127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.200713.03.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0088/15Internet NOLimit za 3/201518.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.200813.03.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0087/15Elektrická energia za 3/2015803.00Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.910982 zo dňa 23.5.200813.03.2015SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0086/15Elektrická energia 2/201560.83Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.910982 zo dňa 23.5.200813.03.2015SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0085/15Čierne uhlie997.92KZ č.12/2014 zo dňa 3.12.201413.03.2015PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0084/15Mäso a mäsové výrobky75.35Rámcová kúpna zmluva 29.12.201413.03.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0083/15chlieb a pečivo50.43KZ zo dňa 17.12.201413.03.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0082/15Potraviny345.11KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201413.03.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0081/15Hydina a hydinové výrobky28.140026/15 DSS13.03.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0080/15Ryby,hydina,rybacie výrobky,mrazená zelenina110.570027/15 DSS09.03.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0079/15Mäso a mäsové výrobky82.91Rámcová kúpna zmluva 29.12.201409.03.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0078/15Potraviny315.53KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201409.03.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0077/15Zemný plyn RhS za 2/2015-111.00Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.201403.03.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0076/15Zemný plyn RhS za 2/2015123.50Zmluva o združenej dodávke plynu č.I029-001/ČEZ-SK/2014 zo dňa 10.12.201403.03.2015ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 0
0075/15Web hosting"Beta"obnova domény95.950025/15 DSS03.03.2015ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
0074/15Potraviny RhS PSS a zamest. za 2/2015287.51Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201103.03.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0073/15Réžia PSS a zamest. za 2/2015123.61Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201103.03.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0072/15Réžia PSS RhS za 2/20152.36Dohoda o poskytovaní stravy č. 1/201503.03.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0071/15Rétia zamest. RhS za 2/201528.06Dohoda o poskytovaní stravy č. 1/201503.03.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0070/15Potraviny PSS RHS za 2/201517.67Dohoda o poskytovaní stravy č. 1/201503.03.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0069/15Potraviny PSS za 2/201524.15Dohoda o poskytovaní stravy č. 1/201503.03.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0068/15Chlieb a pečivo49.67KZ zo dňa 17.12.201403.03.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0067/15Čistiace potreby700.640017/15 DSS03.03.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0066/15Čistiace potreby216.240016/15 DSS03.03.2015Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0065/15Chlieb a pečivo61.44KZ zo dňa 17.12.201403.03.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0064/15Hydina a hydinové výrobky28.910023/15 DSS03.03.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0063/15Potraviny109.31KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201403.03.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0062/15Mäso a mäsové výrobky83.38Rámcová kúpna zmluva 29.12.201403.03.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0061/15Ovocie a zelenina84.150022a,b/15 DSS03.03.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0060/15Servisná prehliadka stropného zdviháka RhS-114.00Servisná zmluva č. BK 2011/73 16.12.201130.11.-0001VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0059/15Zemný plyn RhS nedoplatok150.11Zmluva o dodávke plynu+dodatok č.1 zo dňa 19.4.201124.02.2015SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0058/15Mäso a mäsové výrobky58.81Rámcová kúpna zmluva 29.12.201424.02.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0057/15Chlieb a pečivo61.44KZ zo dňa 17.12.201424.02.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0056/15Prehliadka a revízia plynových zariadení RhS90.000004/15 RhS Lipany17.02.2015Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0055/15 DSSElektrická energia-nedoplatok za 1/201581.29Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.91098217.02.2015SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0054/15Mäso a mäsové výropbky72.48Rámcová kúpna zmluva 29.12.201417.02.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0053/15Ovocie a zelenina100.160015a,b/15 DSS17.02.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0052/15Potraviny310.06KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201417.02.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0051/15Čierne uhlie984.72KZ č.12/201417.02.2015PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0050/15Všeobecný materiál84.540014/15 DSS11.02.2015Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0049/15Zmluvný servis výahov za 1.Q.2015124.81Zmluva o dielo č. R-2433 z 28.12.200611.02.2015OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0048/15Pripojenie do siete VUC NET za 2/2015127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.200711.02.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0047/15Hlasové služby pevnej siete RhS 1/201531.28Zmluva o pripojení č. 9902139891+dodatok 31.7.200711.02.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0046/15Hlasové služby mobilnej siete za 1/201560.47Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-100000+dodatok č.1 13.8.201411.02.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0045/15Hlasové služby pevnej siete za 1/201553.90Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok z 31.7.200711.02.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0044/15Hlasové služby o2 za 1/201510.32Zmluva o pripojení č.011-6DQQP8 zo dňa 14.5.201011.02.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0043/15Internet NOLimit 2/201518.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.200811.02.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0042/15Elektrická energia za 2/2015-696.00Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.91098211.02.2015SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0041/15Chlieb a pečivo48.99KZ zo dňa 17.12.201411.02.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0040/15Potraviny107.79KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201411.02.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0039/15Mäso a mäsové výrobky50.75Rámcová kúpna zmluva 29.12.201411.02.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0038/15Hydinové výrobky4.760021/15 DSS11.02.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0037/15Ryby, hydina a mrazená zelenina90.290020/15 DSS11.02.2015RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0036/15RhS Potraviny PSS a zamest.1/2015303.79Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201111.02.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0035/15RhS réžia PSS a zam. za 1/2015113.76Dohoda +dodatok č.5/2011 zo dňa 20.9.201111.02.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0034/15Update programového vybavenia MZDY v 15.0156.160009/15 DSS04.02.2015IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0033/15Príprava VW CADDY na STK325.490013/15 DSS04.02.2015Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845
0032/15Elektrická energia za rok 2014-nedoplatok RhS9.76Dohoda o nájme nebyt.priestorov+dodatok č.1 z 1.10.200704.02.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0031/15Elektrická energia RhS za 1.q.2015-200.00Dohoda o nájme nebyt.priestorov+dodatok č.1 z 1.10.200704.02.2015Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0030/15Potraviny78.83KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201404.02.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0029/15Ovocie a zelenina80.470010a,b/15 DSS03.02.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0028/15Mäso a mäsové výrobky112.62Rámcová kúpna zmluva 29.12.201403.02.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0027/15Hydina a hydinové výrobky22.300011/15 DSS03.02.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0026/15chlieb a pečivo89.84KZ zo dňa 17.12.201403.02.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0025/15Potraviny251.90KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201403.02.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0024/15Zemný plyn za 1/2015-279.00Zmluva o dodávke plynu+dodatok č.1 zo dňa 19.4.201126.01.2015SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0023/15Elektrická energia za 1/2015-744.00Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.91098226.01.2015
0022/15Mäsové výrobky93.07Rámcová kúpna zmluva 29.12.201426.01.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0021/15Chlieb a pečivo48.25KZ zo dňa 17.12.201420.01.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0020/15Potraviny185.54KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201426.01.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0019/15Potraviny159.62KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201426.01.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0018/15Servisné práce ISPIN za 1.Q.2015387.14Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP 29.4.200822.01.2015Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0017/15Ročné aktualizačné poplatky ISPIN za rok 2015964.51Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP 29.4.200822.01.2015Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0016/15Odborná prehliadka tlakových nádob-210.000005/15 DSS22.01.2015Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0015/15Odborná prehliadka tlakových nádob-100.000001/15 RhS Lipany22.01.2015Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0014/15Ovocie a zelenina87.930003a,b/15 DSS22.01.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0013/150.000007/15 DSS30.11.-0001RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0012/15Mäso a mäsové výrobky-69.00Rámcová kúpna zmluva 29.12.201422.01.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0011/15Hydina a hydinové výrobky52.370002/15 DSS22.01.2015Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok 31651682
0010/15Chlieb a pečivo68.73KZ zo dňa 17.12.201422.01.2015Kristián,s.r.o., Stará Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 238 31701361
0009/15Oprava PC-RhS Lipany-30.000002/15 RhS Lipany15.01.2015ARDEA-Ing. Štefan Mizerák, Masarykova 26, 080 01 Prešov 36904902
0008/15Pripojenie do siete VUC NET za 1/2015127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.1 8.8.200715.01.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0007/15Internet NoLimit za 1/201518.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net zo dňa 2.5.200815.01.2015Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0006/15Potraviny94.70KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201415.01.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0005/15Poistenie VW CADDY za 1.Q.201582.31Flotilová poistná zmluva-Kasko č.771003619011.01.2015Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0004/15Publikácia edície"Čo má vedie mzdová účtov."49.500001/15 DSS11.01.2015AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436
0003/15Potraviny61.58KZ č.012/2014 zo dňa 19.12.201411.01.2015POTRAVINY KAŠČAK,Rozličný tovar, 082 74 Brezovica 212 34813527
0002/15Mäso a mäsové výrobky81.72Rámcová kúpna zmluva 29.12.201411.01.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0001/15Mäso a mäsové výrobky52.63Rámcová kúpna zmluva 29.12.201411.01.2015HURKA s.r.o, Bardejovská 69/2063, 080 06 Ľubotice 46158685
0494/14Hlasové služby mobilnej siete za 12/201458.55Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00100000 7.6.2012+dodatok 13.8.201407.01.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0493/14Hlasové služby pevnej siete 12/201472.20ZM o pripojení č.9900961372+Dodatok k zm. o pripojení 31.7.200707.01.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0492/14Hlasové služby O2 za 12/201412.21Zmluva o pripojení z 14.5.201007.01.2015Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0491/14chlieb a pečivo80.40KZ 19.9.201307.01.2015Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš Pekárenska 2, Veľký Šariš 0
0490/15Potraviny66.44KZ 1956 z 15.10.201307.01.2015MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0489/15ovocie a zelenina20.64KZ 1/201007.01.2015Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0488/14DSS Čierne uhlie976.80KZ č. 1/2011 23.11201129.12.2014PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0487/14Ovocie a zelenina66.84KZ 1/2010 z 17.9.201029.12.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0486/12Potraviny, centové vyrovnanie107.82KZ- odberatež 1956 z 15.10.201329.12.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0485/14Chlieb a pečivo, centové vyrovnanie47.54KZ 19.9.201322.12.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0484/14Potraviny27.36KZ- odberatež 1956 z 15.10.201322.12.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0483/14Potraviny, centové vyrovnanie309.29KZ- odberatež 1956 z 15.10.201322.12.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0482/14RhS Oprava stropného zdviháka600.00Servisná zmluva č. BK 2011/73 z 16.12.201122.12.2014VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0481/14RhS Sedacia súprava725.000016/14 DSS22.12.2014LINEA-D Partizánska 10 957 01 Bánovce nad Bebravou 36314714
0480/14DSS Maliarske práce861.200134/14 DSS22.12.2014TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0479/14DSS Vypracovanie bezpečnostného projektu IS290.260136/14 DSS22.12.2014TOMIRA, s.r.o. Mušktátová 495/38 040 11 Košice 46933000
0478/14DSS odber ekologicky nezávadného odpadu7.200132/14 DSS22.12.2014FECUPRAL, s.r.o. Ľ.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš 36448974
0477/14RhS Materiál na výchovu15.000017/14 DSS22.12.2014GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0476/14potraviny, centové vyrovnanie167.72KZ- odberatež 1956 z 15.10.201322.12.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0475/14DSS Vodné od 18.9.2014 do 15.12.2014623.22Zmluva č. 50 -000012058PO2008+ dodatok č.1 9.5.201122.12.2014Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0474/14DSS Čierne uhlie947.76KZ č. 1/2011 23.11201122.12.2014PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0473/14Hydina a hydinové výrobky, centové vyrovnanie75.920135/14 DSS22.12.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0472/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie170.34KZ č. 619493 z 31.1.201422.12.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0471/14Rhs Vodné od 16.10.2014 do 15.12.2014132.50Zmluva o nájme nebytových priestorov+ dodatok č.1 z 1.10.200717.12.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0470/14RhS réžia PSS RhS réžia zamestnanci za 12/2014119.52Dohoda 5.9.2007+ dodatok č. 5/2011 z 20.9.201117.12.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0469/14RhS Potraviny PSS za 12/2014 RhS potraviny305.85Dohoda 5.9.2007+ dodatok č. 5/2011 z 20.9.201117.12.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0468/14RhS Čistiace potreby144.24KZ č.06/201317.12.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0467/14DSS drevené zábradlie s montážou- oprava894.000133/14 DSS17.12.2014Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0466/14DSS revízia a odborná prehliadka elektrických spotrebičov473.280128/14 DSS17.12.2014Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0465/14DSS revízia a odborná prehliadka- Mokré prostredie342.200129/14 DSS17.12.2014Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0464/14DSS Preplatné Verejná správa- ročný prístup136.900130/14 DSS17.12.2014Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
0463/14DSS Kuchynské potreby334.000131/14 DSS17.12.2014Branislav DVORIŠČÁK GASTRO-GALAXI, 086 45 Stuľany 195, prevádzka Slovenská 16, 080 01 Prešov 41231082
0462/14DSS Stropné svietidlo19.900126/14 DSS17.12.2014Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0461/14DSS Renovácia tonerov192.650125/14 DSS17.12.2014Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0460/14DSS Ohrievač vzduchu a zváračska kukla85.010127/14 DSS17.12.2014Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0459/14Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie91.41KZ 1/2010 z 17.9.201017.12.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0458/14Elektrická energia- preplatok za 11/201430.83Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910982 z 23.5.200812.12.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0457/14DSS Prwevádzkové zariadenie DSS Všeobecný materiál479.600123/14 DSS12.12.2014Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0456/14RhS Internet prístup za 12/2014 RhS Hlasové služby29.90Zmluva o pripojení č. 9900961372+ dodatok k zmluve z 31.7.200712.12.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0455/14Mikulášske a vianočné balíčky136.500119/14 DSS12.12.2014Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841
0454/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie9.70KZ č. 619493 z 31.1.201412.12.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0453/14Chlib a pečivo, centové vyrovnanie66.53KZ 19.9.201312.12.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0452/14DSS Počitačová zostava Intel i3 CPU + Záložné929.430109/14 DSS10.12.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0451/14DSS Kalkulačka s tlačou39.290124/14 DSS10.12.2014InterStore,sk Račianska 62/D 812 72 Bratislava 36675130
0450/14DSS Pracovné odevy a obuv616.240118/14 DSS10.12.2014JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0449/14DSS elektrická energia za 12/2014760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910982 z 23.5.200829.01.1902SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0448/14DSS Hlasové služby O2 za 11/201417.16Zmluva o pripojení č. 011-6DQQP8 zo dňa 14.5.201010.12.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0447/14DSS Pripojenie do siete VUC NET za 12/2014127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268+ dodatok č. 1 z 8.8.200710.12.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0446/14DSS hlasové služby pevnej siete za 11/201455.80Zmluva o pripojení č. 9900961372+ dodatok k zmluve z 31.7.200710.12.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0445/14DSS Hlasové služby mobilnej siete za 11/201429.77Zmluva o pripojení č. 6.118488.00.00.100000 z 7.6.201210.12.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0444/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie106.26KZ č. 619493 z 31.1.201410.12.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0443/14Potraviny659.92KZ- odberatež 1956 z 15.10.201310.12.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0442/14DSS Čierne uhlie960.96KZ č. 1/2011 23.11201110.12.2014PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0441/14Ryby a mrazená zelenina77.560122/14 DSS10.12.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0440/14Hydina a hydinové výrobky, centové vyrovnanie31.22KZ 1.8.201110.12.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0439/14DSS predplatené Prešovský korzár-SME na rok 2015205.000120/14 DSS03.12.2014PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 35790253
0438/14DSS servis a inštalácia programov strav. prevádzky172.000112/14 DSS03.12.2014J.Králik-PT-Prístrojová technika, Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava 35445190
0437/14RhS Zemný plyn za 12/201478.00Zmluva o dodávke plynu z 1.7.2007+ dodatok č.1 zo dňa 19.4.201103.12.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0436/14DSS Internet No limit za 12/201418.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net z 23.5.200803.12.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0435/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie87.9003.12.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0434/14DSS Kancelárske stoličky a stoličky447.600113/14 DSS03.12.2014Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0433/14RhS réžia PSS za 11/2014 RhS režia zamestnanci143.43Dohoda 5.9.2007+ dodatok č. 5/2011 z 20.9.201103.12.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0432/14RhS potraviny PSS za 11/2014367.13Dohoda 5.9.2007+ dodatok č. 5/2011 z 20.9.201103.12.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0431/14DSS Terénne úpravy544.910108/14 DSS03.12.2014Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0430/14DSS Elektrická energia-nedoplatok za 10/201442.24Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910982 z 23.5.200803.12.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0429/14DSS Výmena akumulátorov vo výahu112.80Zmluva R-2433 z 28.12.2006 + dodatok 6.4.201003.12.2014OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0428/14DSS oprava umývačky riadu68.080117/14 DSS03.12.2014MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0427/14DSS Drevené pelety747.00KZ č. 9/201403.12.2014Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0426/14Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie79.19KZ 1/2010 z 17.9.201003.12.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0425/14Chlieb a pečivo, centové vyrovnanie52.31KZ 19.9.201303.12.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0424/14DSS Kalendáre na rok 2015105.340103/14 DSS27.11.2014G66 s.r.o., Šoltésovej 2394/7, 040 01 Košice 45575916
0423/14Rhs Kancelársky papier DSS Kancelársky papier52.340114/14 RhS Lipany27.11.2014GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0422/14DSS Kancelárske potreby272.360115/14 DSS27.11.2014GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0421/14Mäso a mäsové výrobky66.65KZ č. 619493 z 31.1.201427.11.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0420/14Potraviny, centové vyrovnanie408.78KZ- odberatež 1956 z 15.10.201327.11.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0419/14Potraviny, centové vyrovnanie158.99KZ- odberatež 1956 z 15.10.201327.11.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0418/14Hydina a hydinové výrobky, centové vyrovnanie29.73KZ 1.8.201127.11.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0417/14Chlieb a pečivo58.30KZ 19.9.201327.11.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0416/14DSS Mažovanie kancelárie vedúcej stravovacej prevádzky88.000093/14 DSS21.11.2014TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0415/14DSS Všeobecný materiál DSS Pracovné rukavice42.850116/14 DSS21.11.2014Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0414/14DSS Elektrická energia za 11/2014760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910982 z 23.5.200821.11.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0413/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie39.83KZ č. 619493 z 31.1.201421.11.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0412/14RhS laminovanie RhS kancelárske potreby164.830015/14 RhS Lipany18.11.2014GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0411/14RhS pravcovné odevy a obuv98.640013/14 RhS Lipany18.11.2014JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0410/14DSS deratizácia a dezinsekcia239.400102/14 DSS18.11.2014DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0409/14DSS stavebný materiál77.390095/14 DSS18.11.2014STAVEBNINY BOYSI s.r.o., Torysa 332, 082 76 44938438
0408/14DSS kanvica a reproduktor25.900106/14 DSS18.11.2014Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0407/14Zelenina a ovocie111.57KZ 1/2010 z 17.9.201018.11.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0406/14Potraviny165.64KZ- odberatež 1956 z 15.10.201318.11.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0405/14Chlieb a pečivo48.38KZ 19.9.201318.11.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0404/14DSS čistiace prostriedky615.84KZ č.06/201312.11.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0403/14Pracie prášky240.74KZ č.06/201312.11.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0402/14Mäso a mäsové výrobky78.85KZ č. 619493 z 31.1.201412.11.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0401/14Hydina a hydinové výrobky26.370104/14 DSS12.11.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0400/14Ryby, rybacie výrobky a mrazená zelenina, centové vyrovnanie74.830105/14 DSS12.11.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0399/14Potraviny, centové vyrovnanie200.38KZ- odberatež 1956 z 15.10.201312.11.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0398/14DSS Internet Live net 11/201418.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net z 23.5.200812.11.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0397/14DSS Pripojenie do siete VUC NET za 11/2014127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268+ dodatok č. 1 z 8.8.200712.11.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0396/14RhS Internet prístup za 11/2014 RhS Hlasové služby33.04Zmluva o pripojení č. 9900961372+ dodatok k zmluve z 31.7.200712.11.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0395/14DSS Zmluvný servis výahov za 4.Q.2014124.81Zmluva R-2433 z 28.12.2006 + dodatok 6.4.201012.11.2014OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0394/14RhS réžia PSS za 10/2014 RhS réžia155.57Dohoda 5.9.2007+ dodatok č. 5/2011 z 20.9.201112.09.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0393/14RhS potraviny PSS za 10/2014 RhS potraviny393.36Dohoda 5.9.2007+ dodatok č. 5/2011 z 20.9.201112.11.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0392/14DSS Hlasové služby O2 za 10/201415.76Zmluva o pripojení č. 011-6DQQP8 zo dňa 14.5.201012.11.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0391/14DSS Hlasové služby za 10/201458.90Zmluva o pripojení č. 9900961372+ dodatok k zmluve z 31.7.200712.11.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0390/14DSS Hlasové služby mobilnej siete za 10/201434.38Zmluva o pripojení č. 6.118488.00.00.100000 z 7.6.201212.11.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0389/14RhS Zemný plyn 11/201478.00Zmluva o dodávke plynu z 1.7.2007+ dodatok č.1 zo dňa 19.4.201105.11.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0388/14DSS Drevené pelety448.20KZ č. 9/201405.11.2014Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0387/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie98.30KZ č. 619493 z 31.1.201405.11.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0386/14DSS Preprava na Krídla túžby Prešov98.930100/14 DSS05.11.2014SHR-Čačová Angela, Brezovica 417, 082 74 37884158
0385/14Chlieb a pečivo, centové vyrovnanie79.82KZ 19.9.201305.11.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0384/14Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie151.58KZ 1/2010 z 17.9.201005.11.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0383/14Potraviny, centové vyrovnanie217.04KZ- odberatež 1956 z 15.10.201305.11.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0382/14DSS žŽiarovky86.500090/14 DSS30.10.2014Katarína Bujňáková-KAM, Krásna Lúka 162, 082 71 LIPANY 34654135
0381/14DSS prečalúnenie dverí a steny65.100099/14 DSS30.10.2014Jaroslav Džačovský-ČALUNA Námestie slobody 75 083 01 Sabinov 34506217
0380/14DSS Žacia hlava STIHL RhS Všeobecný materiál144.000097/14 DSS, 0014/14 RhS Lipany30.10.2014Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0379/14RhS vodné od 1.1.2014 do 15.10.2014, RhS stočné373.65Zmluva o nájme nebytových priestorov+ dodatok č.1 z 1.10.200730.10.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0378/14RhS elektrická energia za obdobie od 1.10.2014100.00Zmluva o nájme nebytových priestorov+ dodatok č.1 z 1.10200730.10.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0377/14Hydina a hydinové výrobky, centové vyrovnanie29.180098/14 DSS30.10.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0376/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie92.60KZ č. 619493 z 31.1.201430.10.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0375/14RhS revízia elektr. zariadení- Mokré prostredie168.009.1423.10.2014Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0374/14Chlib a pečivo, centové vyrovnanie52.38KZ 19.9.201323.10.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0373/14Potraviny, centové vyrovnanie133.63KZ- odberatež 1956 z 15.10.201323.10.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0372/14potraviny, centové vyrovnanie308.53KZ- odberatež 1956 z 15.10.201323.10.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0371/14DSS Zisovanie poruchy vodovodného potrubia185.000081/14 DSS17.10.2014BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0370/14DSS Elektrická energia, preplatok za 9/201475.15Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910982 z 23.5.200817.10.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0369/14DSS Servisné práce ISPIN za 4.Q.2014387.14Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP z 29.4.200817.10.2014Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0368/14Ryby a mrazená zelenina34.340096/14 DSS17.10.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0367/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie118.99KZ č. 619493 z 31.1.201417.10.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0366/14Potraviny272.78KZ- odberatež 1956 z 15.10.201317.10.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0365/14Zemiaky konzumné, centové vyrovnanie400.080092/14 DSS17.10.2014Roľnícke družstvo v Plavnici, 065 45 Plavnica 415 00204447
0364/14Hydina a hydinové výrobky31.160094/14 DSS17.10.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0363/14Chlieb a pečivo, centové vyrovnanie69.18KZ 19.9.201317.10.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0362/14Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie62.46KZ 1/2010 z 17.9.201017.10.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0361/14DSS Mažovanie kuchyne, skladov610.800093/14 DSS10.10.2014TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0360/14DSS Internet NOLIMIT za 10/201418.50Zmluva č.0094 o pripojení Live Net z 23.5.200810.10.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0359/14RhS Zemný plyn za 10/2014328.00Zmluva o dodávke plynu z 1.7.2007+ dodatok č.1 zo dňa 19.4.201110.10.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0358/14DSS Pripojenie do siete VUC NET za 10/2014127.46Zmluva o pripojení č. 6.118488.00.00.100000 z 7.6.201210.10.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0357/14DSS Elektrická energia za 10/2014760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910982 z 23.5.200810.10.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0356/14Mäso a mäsové výrobky61.27KZ č. 619493 z 31.1.201409.10.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0355/14DSS Hlasové služby O2 za 8,9/201426.02Zmluva o pripojení č. 011-6DQQP8 zo dňa 14.5.201009.10.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0354/14RhS internet prístup za 10/2014, RhS Hlasové služby25.92Zmluva o pripojení č. 6.118488.00.00.100000 z 7.6.201208.10.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0353/14DSS Hlasové služby pevnej siete za 9/201456.35Zmluva o pripojení č. 6.118488.00.00.100000 z 7.6.201208.10.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0352/14DSS hlasové služby mobilnej siete za 9/201436.86Zmluva o pripojení č. 6.118488.00.00.100000 z 7.6.201208.10.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0351/14RhS potraviny PSS za 9/2014, RhS potraviny361.83Dohoda 5.9.2007+ dodatok č. 5/2011 z 20.9.201108.10.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0350/14RhS réžia PSS,réžia zamestnanci153.59Dohoda 5.9.2007+ dodatok č. 5/2011 z 20.9.201108.10.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0349/14Mrazená zelenina a rybacie výrobky, saláma36.650091/14 DSS06.10.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0348/14DSS Drevené pelety298.80KZ č. 9/201406.10.2014Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0347/14Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie85.00KZ č. 619493 z 31.1.201406.10.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0346/14Hydina a hydinové výrobky, centové vyrovnanie25.990089/14 DSS06.10.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0345/14Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie138.08KZ 1/2010 z 17.9.201006.10.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0344/14Chlieb a pečivo51.11KZ 19.9.201306.10.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0343/14Potraviny, centové vyrovnanie277.92KZ- odberatež 1956 z 15.10.201306.10.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0342/14DSS Poistné za motorové vozidlo 4.Q.201482.31Flotilová zmluva KASKO č. 7710026.09.2014Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0341/14DSS vodné a stočné od 19.6.2014 do 17.9.2014639.13Zmluva č. 50 -000012058PO2008+ dodatok č.1 9.5.201126.09.2014Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0340/14RhS Renovácia tonerov DSS Renovácia tonerov118.390088/14 RhS Lipany26.09.2014Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0339/14Potraviny197.75KZ- odberatež 1956 z 16.10.201326.09.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0338/14DSS Pracovné odevy a obuv47.640048/14 DSS26.09.2014JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0337/14DSS Akreditovaný kurz "Štandardizácia kvality v soc. službách"530.000052/14 DSS24.09.2014Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12, 040 01 Košice 31965903
0336/14DSS Mažovanie interiéru1351.410087/14 DSS24.09.2014TAJO, s.r.o., 082 74 Brezovica 55 47202238
0335/14Chlieb a pečivo69.17KZ 19.9.201324.09.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0334/14Potraviny186.83KZ- odberatež 1956 z 15.10.201324.09.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0333/14Mäso a mäsové výrobky80.14KZ č. 619493 z 31.1.201424.09.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0332/14Mäso a mäsové výrobky52.51KZ č. 619493 z 31.1.201424.09.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0331/14Hydina a hydinové výrobky50.880085/14 DSS24.09.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0330/14Ovocie a zelenina135.98KZ 1/2010 z 17.9.201024.09.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0329/14DSS Pohovka-228.000078/14 DSS24.09.2014Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0328/14DSS Elektrická energia- Preplatok za 8/2014-78.84Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910982 z 23.5.200819.09.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0327/14Potraviny246.23KZ- odberatež 1956 z 15.10.201317.09.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0326/14Chlieb a pečivo56.06KZ 19.9.201317.09.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0325/14DSS Elektrická energia za 9/2014-760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 910982 z 23.5.200812.09.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0324/14RhS Internet prístup za 9/2014, RhS Hlasové služby27.05Zmluva o pripojení č. 9900961372+ dodatok k zmluve z 31.7.200712.09.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0323/14DSS Hlasové služby mobilnej siete za 8/201425.82Zmluva o pripojení č. 6.118488.00.00.100000 z 7.6.201212.09.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0322/14DSS Hlasové služby za 8/201454.98Zmluva o pripojení č. 9900961372+ dodatok k zmluve z 31.7.200712.09.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0321/14Pripojenie do siete VUCNET Prešov 09/2014127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268+ dodatok č. 1 z 8.8.200712.09.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0320/14Potraviny65.92KZ- odberatež 1956 z 15.10.201312.09.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0319/14Mrazená zelenina31.910086/14 DSS12.09.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0318/14Mäso a mäsové výrobky106.50KZ č.319493 z 31.1.201412.09.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0317/14Všeobecný materiál78.070084/14 DSS02.09.2014Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0316/14Internet NOLimit 9/201418.50Zmluva č.0094+objednávka 031/14 DSS02.09.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0315/14Zemný plyn od 9/2014-328.00Zmluva o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009+dodatok č.102.09.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0314/14RhS réžia PSS a zamestnanci za 8/2014114.52Dohoda+dodatok č.5/201102.09.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0313/14RhS potraviny PSS a zamestnanci za 8/2014160.22Dohoda+dodatok č.5/201102.09.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0312/14Ovocie a zelenina127.96KZ 1/201002.09.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0311/14Chlieb a pečivo63.61KZ 19.9.201302.09.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0310/14Potraviny335.12KZ-odberatež 195602.09.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0309/14Hydina a hydinové výrobky28.640082/14 DSS02.09.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0308/14Ryby a mrazená zelenina66.050083/14 DSS27.08.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0307/14Mäso a mäsové výrobky119.06KZ č. 619493 z 31.1.201427.08.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0306/14Chlieb a pečivo59.99KZ 19.9.201327.08.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0305/14Potraviny116.59KZ-odberatež 195627.08.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0304/14Potraviny375.42KZ-odberatež 195627.08.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0303/14Polokoššele s logom309.960044/14 DSS27.08.2014JANOLI. s.r.o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce 36515507
0302/14Ovocie a zelenina116.39KZ 1/201021.08.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0301/14Termos-Varnice242.840012/14 RhS Lipany21.08.2014GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina 36413186
0300/14Interiérové dvere-527.000010/14 RhS Lipany21.08.2014Mária Struková M@M Interiér, Šarišské Jastrabie 150, 065 48 46462228
0299/14Mäso a mäsové výrobky59.96KZ č. 61949321.08.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0298/14Mäso a mäsové výrobky72.25KZ č. 61949321.08.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0297/14Chlieb a pečivo65.12KZ 19.9.201321.08.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0296/14Hlasové služby O2 za 7/201410.03Zmluva o pripojení č.e011-6DQQP821.08.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0295/14Kontrola a čistenie komína-25.000077/14 DSS21.08.2014Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503
0294/14Mobilný telefón NOKIA 515-39.000080/14 DSS21.08.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0293/14Elektrická energia-preplatok za 7/2014-73.70Zmluva o združenej dodávke elektriny č.912098215.08.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0292/14Servisná prehliadka kotla-120.000075/14 DSS14.08.2014BORDON SK, s.r.o., Brezovička 134, 082 74 47144645
0291/14Údržba altánku-340.000079/14 DSS14.08.2014Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0290/14Vybavenie do kuchyne80.320011/14 RhS Lipany14.08.2014Irena Marcinová-Imtex, s.p. Sladkovičova 18, 080 01 Prešov 14320134
0289/14Hlasové služby pevnej siete RhS za 7/2014-25.00Zmluva o pripojení č.9902139891+dodatok14.08.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0288/14Čistiace potreby393.54KZ č.06/201314.08.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0287/14Pracie prášky234.83KZ č.06/201314.08.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0286/14Zemný plyn RhS za 8/2014-328.00Zmluva o dodávke plynu 1.7.200914.08.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0285/14Ryby a mrazená zelenina45.920076/14 DSS14.08.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0284/14Potraviny152.90KZ-odberatež 1956 od 15.10.201314.08.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0283/14Hydina a hydinové výrobky33.650074/14 DSS14.08.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0282/14Kancelársky papier87.250068/14 DSS14.08.2014GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0281/14Pripojenie do siete VUC NET za 8/2014127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok12.08.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0280/14Hlasové služby mobilnej siete za 7/201447.93Zmluva o pripojení č. 6.118488-00-00-10000012.08.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0279/14Hlasové služby pevnej siete za 7/201464.54Dodatok k zmluve o pripojení z 31.7.200712.08.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0278/14Elektrická energia za 8/2014-760.00Zmluva o združ.dod.elektriny č.91098212.08.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0277/14Internte No Limit za 8/201418.50Zmluva č.0044 a objednávka 031/14 DSS12.08.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0276/14Mäso a mäsové výrobky67.22KZ 619493 z 31.1.201412.08.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0275/14Zmluvný servis výahu za 3.Q.2014124.81Zmluva R-243311.08.2014OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0274/14Potraviny311.87KZ-odberatež 1956 od 15.10.201311.08.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0273/14Potraviny217.45KZ-odberatež 1956 od 15.10.201311.08.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0272/14Chlieb a pečivo77.57KZ 19.9.201311.08.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0271/14Ovocie a zelenina158.30KZ 1/201011.08.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0270/14Update programového vybavenia MZDY40.200072/14 DSS31.07.2014IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0269/14Oprava PC415.590037/14 DSS31.07.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0268/14Mäso a mäsové výrobky79.99KZ 619493 z 31.1.201431.07.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0267/14Všeobecný materiál71.840062/14 DSS28.07.2014Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0266/14Mäso a mäsové výrobky68.18KZ 619493 z 31.1.201428.07.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0265/14Mäso a mäsové výrobky72.73KZ 619493 z 31.1.201428.07.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0264/14Mrazená zelenina24.840070/14 DSS28.07.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0263/14Chlieb a pečivo60.54KZ 19.9.201328.07.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0262/14Hydina a hydinové výrobky31.390069/14 DSS28.07.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0261/14Ovocie a zelenina152.34KZ 1/201028.07.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0260/14Potraviny141.22KZ-odberatež 1956 od 15.10.201328.07.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0259/14 DSSPotraviny151.31KZ-odberatež 1956 od 15.10.201328.07.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0258/14Všeobecný materiál na " Krídla túžby"161.230061/14 DSS18.07.2014GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0257/14Servisné práce ISPIN za 3.Q.2014387.14Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP18.07.2014Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0256/14Hlasové služby RhS za 6/201426.41Zmluva o pripojení č. 9902139891+dodatok18.07.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0255/14Elektrická energia za 7/2014-760.00Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.91098218.07.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0254/14Hlasové služby O2 za 6/2014-10.00Zmluva o pripojení č.11FC28557018.07.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0253/14Nanuky na "Krídla túžby"55.440059/14 DSS18.07.2014ANGOS, s.r.o. Ražňany 234 082 62 36481572
0252/14Chlieb a pečivo49.76KZ 19.9.201318.07.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0251/14Mäso a mäsové výrobky81.60KZ č. 619493 31.1.201418.07.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0250/14Zemný plyn za 7/2014-328.00Zmluva o dodávke plynu+dodatok č.118.07.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0249/14Hlasové služby mobilnej siete za 6/201429.81Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-10000014.07.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0248/14Hlasové služby pevnej siete za 6/201463.72Zmluva o pripojení č.990096137214.07.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0247/14Pripojenie do siete VUCNET za 7/2014127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.114.07.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0246/14Potraviny na "Krídla túžby"67.050060/14 DSS14.07.2014Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841
0245/14Internet NOLimit za 7/201418.50Zmluva č.0094 o pripojení14.07.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0244/14Elektrická energia-preplatok za 6/2014-108.93Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.91098214.07.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0243/14Elektrická energia RhS za 3.Q.2014-200.00Zmluva o nájme nebyt.priestorov + dodatok č. 114.07.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0242/14Ryby a mrazená zelenina71.360066/14 DSS14.07.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0241/14Hydina a hydinové výrobky52.410065/14 DSS14.07.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0240/14DSS čistenie a dezinfekcia odpadov-120.000240/14 DSS03.07.2014Petr Mrázek Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásnuky, ČR 69639485
0239/14Mäso a mäsové výrobky68.92KZ č. 619493 31.1.201403.07.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0238/14Kancelársky materiál a Materiál na výchovu48.270007/14 RhS Lipany03.07.2014GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0237/14Stravovanie zamest.RhS za 6/201470.35Dohoda +dodatok č.5/201103.07.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0236/14Stravovanie PSS za 6/201438.76Dohoda +dodatok č.5/201103.07.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0235/14Stravovanie PSS za 6/2014302.99Dohoda +dodatok č.5/201103.07.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0234/14Chlieb a pečivo59.90KZ 19.9.201303.07.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0233/14Stravovanie zamest.RhS za 6/201481.74Dohoda +dodatok č.5/201103.07.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0232/14Potraviny-226.00KZ odberatež 1956 z 15.10.201303.07.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0231/14Potraviny149.81KZ odberatež 1956 z 15.10.201303.07.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0230/14Ovocie a zelenina150.56KZ 1/201003.07.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0229/14DS poistenie vozidlaVW CADDY za 3.Q.201482.31Flotilová poistná zmluva-Kasko č.771003619025.06.2014Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0228/14Prenájom areálu a priestorov obecného úradu-100.000063/14 DSS25.06.2014Obecný úrad Nižný Slavkov 102 082 75 00327514
0227/14Mäso a mäsové výrobky261.65KZ č. 619493 31.1.20140057/14 DSS25.06.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0226/14Chlieb25.540058/14 DSS25.06.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0225/14Vodné a stočné od 19.3.2014 do 18.6.2014609.96Zmluva č.50-000012058PO2008+dodatok25.06.2014Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0224/14Hydina a hydinové výrobky7.850055/14 DSS25.06.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0223/14Mäso a mäsové výrobky51.84KZ č. 619493 31.1.201425.06.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0222/14Mäso a mäsové výrobky67.58KZ č. 619493 31.1.201425.06.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0221/14Chlieb a pečivo79.09KZ 19.9.201325.06.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0220/14Potraviny277.62KZ odberatež 1956 z 15.10.201325.06.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0219/14Potraviny166.57KZ odberatež 1956 z 15.10.201325.06.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0218/14Závesná elektronická váha-130.000049/14 DSS25.06.2014JOzef ŠPIGEĽ-VÁHASPOL Maybaumova 7959 080 01 Prešov 33748845
0217/14Elektrická energia-preplatok za 5/2014-172.92Zmluva o združenej dodávke elekt.energ.č.91098216.06.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0216/14Ovocie a zelenina105.65KZ 1/201016.06.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0215/14DSS Oprava elektroinštalácie338.740045/14 DSS13.06.2014Ing.Štefan DUDA-Stavomontáže, Tichý Potok 14, 082 74 Lipany 37464353
0214/14Hlasové služby pevnej siete za 5/2014 RhS27.89Zmluva o pripojení č.990213989113.06.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0213/14Hlasové služby pevnej siete za 5/201454.16Zmluva o pripojení č.990096137213.06.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0212/14Hlasové služby mobilnej siete za 5/201436.92Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-10000013.06.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0211/14Hlasové služby O2 za 5/201417.78Zmluva o pripojení č.11FC28557013.06.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0210/14Elektrická energia za 6/2014-760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č.91098213.06.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0209/14Mäso a mäsové výrobky75.49KZ č.619493 31.1.201313.06.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0208/14Chlieb a pečivo46.75KZ 19.9.201313.06.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0207/14Potraviny267.66KZ-odberatež 1956 15.10.201313.06.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0206/14Ryby a mrezená zelenina55.980050/14 DSS13.06.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0205/14Hydina a hydinové výrobky96.940051/14 DSS13.06.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0204/14Pripojenie do siete VUC NET za 6/2014127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok04.06.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0203/14Interner NOLImit za 6/201418.50Zmluva č.0094 o pripojení +objednávka04.06.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0202/14Mäso a mäsové výrobky69.74KZ č.619493 31.1.201304.06.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0201/14Zemný plyn za 6/2014-328.00Zmluva o dodávke plynu+dodatok04.06.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0200/14Stravovanie zamest.RhS za 5/2014117.12Zmluva+dodatok č.5/201104.06.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0199/14Stravovanie zamest.RhS za 5/2014100.80Zmluva+dodatok č.5/201104.06.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0198/14Stravovanie PSS za 5/201435.53Zmluva+dodatok č.5/201104.06.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0197/14Stravovanie PSS za 5/2014278.31Zmluva+dodatok č.5/201104.06.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0196/14Ovocie a zelenina110.50KZ 1/201004.06.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0195/14Chlieb a pečivo91.62KZ 19.9.201304.06.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0194/14Potraviny127.12KZ195604.06.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0192/14Stravovanie PSS za 4/2014109.80Dohoda+dodatok č.5/201130.05.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0191/14Stravovanie zamest.RhS za 4/201494.50Dohoda+dodatok č.5/201130.05.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0190/14Stravovanie PSS za 4/201436.55Dohoda+dodatok č.5/201130.05.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0189/14Stravovanie PSS za 4/2014285.36Dohoda+dodatok č.5/201130.05.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0188/14Všeobecný materiál39.570047/14 DSS30.05.2014Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0187/14Mäso a mäsové výrobky57.56KZ č.619493 31.1.201330.05.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0186/14Hydinové výrobky7.690046/14 DSS30.05.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0185/14Potraviny282.89KZ-odberatež 1956 15.10.201330.05.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0184/14Mäso a mäsové výrobky93.80KZ č.619493 31.1.201323.05.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0183/14Potraviny196.57KZ-odberatež 1956 15.10.201323.05.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0182/14Všeobecný materiál20.600022/14 DSS23.05.2014Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0181/14Ovocie a zelenina151.87KZ 1/201023.05.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0180/14Chlieb a pečivo45.52KZ 19.9.201323.05.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0179/14Chlieb a pečivo65.04KZ 19.9.201323.05.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0178/14Elektrická energia-preplatok za 3/2014-178.68Zmluva o združenej dodávke elektriny č.91098225.05.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0177/14Čistenie kanalizácie v RhS Lipany49.680006/14 RhS Lipany15.05.2014EKOINSTAL, s.r.o. Priemyselná štvrť 32 083 01 Sabinov 36486213
0176/14Hlasové služby O2 za 4/2014-10.00Zmluva o pripojení č. e011-6DQQO815.05.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0175/14Mäso a mäsové výrobky60.98KZ č.619493 31.1.201315.05.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0174/14Hydinové výrobky7.830043/14 DSS15.05.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0173/14Elektrická energia za 5/2014-760.0013.05.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0172/14Ryby a mrazená zelenina51.900042/14 DSS13.05.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0171/14Potraviny292.7813.05.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0170/14Mäso a mäsové výrobky60.01KZ č.619493 31.1.201313.05.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0169/14Čistiace potreby413.02KZ 6/201313.05.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0168/14Pracie prášky251.20KZ 6/201313.05.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0167/14Pripojenie do siete VUCNET 5/2014127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok06.05.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0166/14Internet NoLimit za 5/201418.50Zmluva č.0094 o pripojení +objednávka0031/14 DSS06.05.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0165/14Zemný plyn RhS za 5/2014-328.00Zmluva o dodávke plynu+dodatok06.05.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0164/14Ponorný mixér39.990040/14 DSS06.05.2014Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0163/14Zmluvný servis výahov za 2.Q.2014124.81Zmluva R-2433+dodatok06.05.2014OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0162/14Hlasové služby pevnej siete RhS za 4/201427.48Zmluva o pripojení č.9902139891+dodatok06.05.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0161/14Hlasové služby mobilnej siete za 4/201438.27Zmluva o pripojení č.6.118488-00-00-10000006.05.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0160/14Hlasové služby pevnej siete za 4/201465.75Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok06.05.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0159/14Chlieb a pečivo77.58KZ 19.9.201306.05.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0158/14Potraviny216.85KZ-odberatež 1956 15.10.201306.05.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0157/14Potraviny29.44KZ-odberatež 1956 15.10.201306.05.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0156/14Ovocie a zelenina132.06KZ 1/201006.05.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0155/14Chlieb a pečivo55.92KZ 19.9.201306.05.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0154/14Hydina a hydinové výrobky31.0930.04.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0153/14Hydinové výrobky8.090038/14 DSS30.04.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0152/14Potraviny129.34KZ-odberatež 1956 z 15.10.201330.04.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0151/14Potraviny235.75KZ-osberatež 1956 z 15.10.201330.04.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0150/14Mäso a mäsové výrobky82.24KZ č.619493 k 31.1.201430.04.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0149/14Mäso a mäsové výrobky51.66KZ č.619493 k 31.1.201430.04.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0148/14Mäsové výrobky17.24KZ č.619493 k 31.1.201430.04.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0147/14Čierne uhlie446.16KZ č.1/201130.04.2014PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0146/14Poistenie motor.vozidla za 2.Q.201482.31Flotilová poistná zmluva15.04.2014Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0145/14Poistenie mot.vozidla VW CADDY za 3/201428.35Flotilová poistná zmluva15.04.2014Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 0
0144/14Náhradný diel do signal.zariad.39.600035/14 DSS15.04.2014Vladimír Petro Petro a spol Pavlovičovo nám. 36 08001 Prešov 10736751
0143/14Deratizácia a dezinsekcia239.400036/14 DSS15.04.2014DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov 36477346
0142/14Mäso a mäsové výrobky32.51KZ č.619493 k 31.1.201415.04.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0141/14Ovocie a zelenina86.30KZ 1/201015.04.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0140/14Potraviny202.66KZ-osberatež 1956 z 15.10.201315.04.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0139/14Chlieb a pečivo58.56KZ 19.9.201315.04.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0138/14Preplatok elektrickej energia za 3/2014-161.75Zmluva o združenej dodávke elektriny č.91098214.04.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0137/14Servisné práce ISPIN za 2.Q.2014387.14Servisná zmluva č.283-2007/S/OvZP10.04.2014Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0136/14Elektrická energia za 4/2014-760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č.91098210.04.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0135/14Ryby a mrazená zelenina73.420034/14 DSS10.04.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0134/14Hydinové výrobky8.470033/14 DSS10.04.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0133/14Mäso a mäsové výrobky119.17KZ č.619493 k 31.1.201410.04.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0132/14Mäso a mäsové výrobky16.51KZ č.619493 k 31.1.201410.04.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0131/14Mäso a mäsové výrobky67.51KZ č.619493 k 31.1.201410.04.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0130/14Hlasové služby pevnej siete RhS za 3/201427.37Zmluva o pripojení č.9902139891+dodatok10.04.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0129/14Hlasové služby O2 za 3/2014-10.00Zmluva o pripojení10.04.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0128/14Hlasové služby mobilnej siete za 3/2014-27.00Zmluva o pripojení č. 6.118488-00-00-10000010.04.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0127/14Hlasové služby pevnej siete za 3/201465.90Zmluva o pripojení č.9900961372+dodatok k zmluve10.04.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0126/14Ovocie a zelenina105.88KZ 1/201010.04.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0125/14Elektrická energia RhS za 2.Q.2014-200.00Zmluva o nájme nebyt.priestrovov+dodatok č.104.04.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0124/14Internet NoLimit za 4/201418.50Zmluva č.0094 o pripojení0031/14 DSS04.04.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0123/14Zemný plyn za 4/2014-328.00Zmluva o dodávke plynu+dodatok č.104.04.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0122/14Hlasové služby pevnej siete za 4/2014127.46Zmluva o pripojení č.0120061268+dodatok č.104.04.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0121/14Renovovanie tonerov192.650032/14 DSS04.04.2014Z+M Finance SK s.r.o., Pribinova 13, 022 01 Čadca 36845566
0120/14Réžia zamestnanci RhS za 3/2014115.90Dohoda 5.9.2007+dodatok č.5/201104.04.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0119/14Stravovanie zamestnanci RhS za 3/201499.75Dohoda 5.9.2007+dodatok č.5/201104.04.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0118/14Stravovanie PSS RhS za 3/2014239.19Dohoda 5.9.2007+dodatok č.5/201104.04.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0117/14Stravovanie PSS RHS za 3/201430.60Dohoda 5.9.2007+dodatok č.5/201104.04.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0116/14Potraviny404.45KZ-osberatež 1956 z 15.10.201304.04.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0115/14Chlieb a pečivo71.34Ing. Jozef Planý, riaditež DSS04.04.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0114/14RhS Kontrola a revízia has.prístrojov76.940005/14 RhS Lipany31.03.2014Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0113/14DSS Revízia a kontrola hasiacich prístrojov345.130024/14 DSS31.03.2014Vladimír Jánoš-REHAP, Sladkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462
0112/14Oprava sušičky45.890027/1431.03.2014MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0111/14DSS Vodné a stočné od 14.12.2013 do 18.3.2014628.52Zmluva č.50-000012058PO200831.03.2014Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0110/14Potraviny195.32KZ-odberatež 1956 15.10.201331.03.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0109/14Hydina a hydinové výrobky50.450028/14 DSS31.03.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0108/14Mäso a mäsové výrobky90.36KZ č.61949331.03.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0107/14Audit HACCP a školenie HACCP101.500029/14 DSS25.03.2014Baliareň a sklad syrov, Hlavná 50, 044 02 Turňa nad Bodvou 36207551
0106/14Potraviny155.02KZ-odberatež 1956 15.10.201325.03.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0105/14Chlieb a pečivo53.90KZ 19.09.201325.03.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0104/14DSS Elektrická energia-preplatok za 2/2014-128.78Zmluva o združ24.03.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0103/14Filter do sušičky28.500027/14 DSS21.03.2014MARTON SERVIS Július Marton Baštova 47/B, 08001 Prešov 14359944
0102/14Ovocie a zelenina125.69KZ 1/201021.03.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0101/14Potraviny181.48KZ-odberatež 1956 15.10.201321.03.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0100/14Prací prášok33.48KZ č. 06/201321.03.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0099/14Čistiace potreby185.98KZ č. 06/201321.03.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0098/14Mäso a mäsové výrobky39.01KZ č. 61949321.03.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0097/14Čierne uhlie947.76KZ č. 1/201121.03.2014PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0096/14Kontrola a čistenie komínov v RhS Lipany-18.000004/14 RhS Lipany13.03.2014Ján Molnár-Kominárstvo, Kamenica 646, 082 71 Lipany 34508503
0095/14DSS Elektrická energia za 3/2014-760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č.91098213.03.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0094/14Update programov.vybavenia HDÚ-v 14.0111.760025/14 DSS13.03.2014IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0093/14Hlasové služby O2 za 2/201413.10Zmluva o pripojení č. e011-6DQQP813.03.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0092/14Hlasové služby pevnej siete RhS za 2/201430.17Zmluva o pripojení č.9902139891 zo dňa 31.3.200913.03.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0091/14Hlasové služby pevnej siete za 2/201465.6313.03.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0090/14Hlasové služby mobilnej siete 2/201433.44Zmluva o projení č.6.118488.00.00.10000013.03.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0089/14Pripojenie do siete VUC NET za 3/2014127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268+dodatok č. 1 8.8.200713.03.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0088/14Potraviny zam. RhS za 2/2014100.80Dohoda 5.9.2007+dodatok č.5/201113.03.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0087/14Potraviny zam.RhS za 2/2014117.12Dohoda 5.9.2007+dodatok č.5/201113.03.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0086/14Potraviny PSS RhS za 2/201438.08Dohoda 5.9.2007+dodatok č.5/201113.03.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0085/14Potraviny PSS RhS za 2/2014299.97Dohoda 5.9.2007+dodatok č.5/201113.03.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0084/14CHlieb a pečivo68.66KZ 19.9.201313.03.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0083/14Mäso a mäsové výrobky45.32KZ č.61949313.03.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0082/14Elektrická energia-preplatok 1/201464.08Zmluva o dodavky elektriny č.91098212.03.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0081/14Potraviny170.4012.03.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0080/14Hydina a hydinové výrobky29.680023/14 DSS03.12.2011HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0079/14Web hosting"Beta" a Obnova domény dssdss_sk1.sk95.950026/14 DSS05.03.2014ATLANTIS Systems, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
0078/14Kuchynské potreby a všeobecný materiál260.880021/14 DSS05.03.2014NORMA potreby pre domácnosť, Konštantínova 7, 080 01 Prešov 31291295
0077/14Zemný plyn za 3/2014-328.00Zmluva o dodávke plynu + dodatok05.03.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0076/14Internet Live net za 3/201413.28Zmluva č.0094 o pripojení Live Net05.03.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0075/14Kancelárske potreby253.180012/14 DSS05.03.2014GLOBUS-Vladimír Gladiš, Kamenica 298, 082 71 Lipany 37466933
0074/14Mäso a mäsové výrobky87.83KZ č.61949305.03.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0073/14Ovocie a zelenina69.17KZ 1/201005.03.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0072/14Potraviny209.17KZ-odberatež 1956 z 15.10.201305.03.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0071/14Chlieb a pečivo58.68KZ 19.9.201305.03.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0070/14Potraviny327.71KZ-odberatež 1956 z 15.10.201328.02.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0069/14Hydina a hydinové výrobky21.790018/14 DSS28.02.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0068/14Automatická práčka BAUKNECHT-399.000020/14 DSS28.02.2014Jozef SABOL-SALT Sabinovská 16, 082 71 Lipany 10741402
0067/14Oprava Plynového kotla RhS-145.000003/14 RhS Lipany25.02.2014Jozef Goliáš, J.Bottu 986/15, 082 71 Lipany 46220356
0066/14Mäso a mäsové výrobky42.59KZ č.61949325.02.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0065/14Ryby a mrazená zelenina47.980019/14 DSS25.02.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0064/14Chlieb a pečivo62.08KZ 19.9.201325.02.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0063/14Mäso a mäsové výrobky81.50KZ č.61949325.02.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0062/14Tlačivá63.60010/14 DSS25.02.2014Tlačiareň HEIDY s.r.o., Kpt. Nálepku 1406, 083 01 SABINOV 44037325
0061/14Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia RhS-114.00Servisná zmluva č. BK 2011/7317.02.2014VELCON,spol. s r.o. Továrenská 368/40 97631 Vlkanová 36056677
0059/14Hlasové služby pevnej siete za 1/201432.24Zmluva o pripojení č.9900961372 + dodatok (VOICE PVN)17.02.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0057/14Potraviny150.13KZ-odberatež 1956 z 15.10.201317.02.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0056/14Ovocie a zelenina91.88KZ 1/201017.02.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0055/14Výmena oleja vo VW CADDY128.200013/14 DSS12.02.2014Ing. Peter Višňovský Tomi servis, Torysa 327, 082 76 34813845
0054/14Elektrická energia za 2/2014-760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 91098212.02.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0053/14Elektrická energia za 1/2014745.69Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 91098212.02.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0052/14Hlasové služby mobilnej siete za 1/201431.97Zmluva o pripojení č,6118488.00.00.10000012.02.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0051/14Hlasové služby pevnej siete za 1/201469.34Zmluva o pripojení č.9900961372 + dodatok (VOICE PVN)12.02.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0050/14Internet Live net za 2/1413.28Zmluva č.0094 o pripojení Live Net12.02.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0049/14Zemný plyn RhS od 19.01.2014 do 28.02.2014-328.00Zmluva o dodávke plynu + dodatok12.02.2014SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
0048/14Hydina a hydinové výrobky31.060014/14 DSS12.02.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0047/14Mäso a mäsové výrobky85.70KZ 19.9.201312.02.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0046/14Chlieb a pečivo57.17KZ 19.9.201312.02.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0045/14Mrazená zelenina34.320015/14 DSS12.02.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0044/14Potraviny216.97KZ-odberatež 1956 z 15.10.201312.02.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0043/14Registračný poplatok-Predĺženie licencie4.000016/14 DSS06.02.2014IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0042/14Pracie prášky a aviváž245.77KZ č.06/201306.02.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0041/14Pripojenie do siete VUC NET za 2/2014127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268+dodatok č. 1 (VUC NET)06.02.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0040/14Stojany na lieky-liekovky100.800009/14 DSS06.02.2014Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0039/14Mäso a mäsové výrobky109.31KZ č.61949306.02.2014PD Branisko v Širokom, 082 57 Široké 495 00201022
0038/14Čistiace potreby441.84KZ č.06/201306.02.2014Ing.Anton Ferenc-TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov 32923244
0037/14Zmluvný servis výahov za 1.Q.2014124.81Zmluva R-2433 z 28.12.200606.02.2014OTIS VÝŤAHY, s.r.o. Rožňavská 2, 083 00 Bratislava 3 35683929
0036/14Stravovanie zam. RhS za 1/201494.50Dohoda 5.9..2007 + dodatok č.5/201106.02.2014
0035/14Stravovanie PSS za 1/201431.45Dohoda 5.9..2007 + dodatok č.5/201106.02.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0034/14Stravovanie PSS za 1/2014248.96Dohoda 5.9..2007 + dodatok č.5/201106.02.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0033/14Stravovanie zam.RhS za 1/2014109.80Dohoda 5.9..2007 + dodatok č.5/201106.02.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0032/14Ovocie a zelenina92.72KZ 1/201006.02.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0031/14Chlieb a pečivo93.60KZ 19.9.201306.02.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0030/14Mäso a mäsové výrobky72.01KZ D-4006.02.2014VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738
0029/14Potraviny180.42KZ-odberatež 1956 z 15.10.201306.02.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0028/14Potraviny72.28KZ-odberatež 1956 z 15.10.201306.02.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0027/14 DSSServisná práce ISPIN za 1.Q.2014387.14Servisná zmluva č. 283-2007/S/OvZP29.01.2014Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0026/14Ročné akualizačné poplatky ISPIN za rok 2014964.51Servisná zmluva č. 283-2007/S/OvZP29.01.2014Asseco Solotions, a.s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava 00602311
0025/14Update programového vybavenia MZDY-v 14.01.55.680008/14 DSS29.01.2014IFOSOFT, v.o.s., Sabiovská 36, 080 01 Prešov 31666108
0024/14Elektrická energia RhS Lipany za 1.Q.2014-200.00Zmluva o nájme nebyt.priestorov+dodatok č.129.01.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0023/14Mäso a mäsové výrobky57.17KZ D-4029.01.2014VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738
0022/14Hydina s hydinové výrobky84.840007/14 DSS29.01.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0021/14Vodoinštalačný materiál115.380002/14 RhS Lipany29.01.2014Mirex armatúry s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany 36515086
0020/14Čierne uhlie876.48KZ č. 1/201129.01.2014PHB, s.r.o. Kamenica 110 prevádzka Krivianska 524/45 082 71 Lipany 36479349
0019/14Potraviny170.10KZ-odberatež 1956 z 15.10.201322.01.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0018/14Potraviny156.06KZ-odberatež 1956 z 15.10.201322.01.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0017/14Chlieb a pečivo42.23KZ 19.9.201322.01.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0016/14Ovocie a zelenina91.13KZ 1/201022.01.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0015/14Hydinové výrokby7.740005/14 DSS22.01.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0014/14Mäso a mäsové výrobky76.92KZ D-4022.01.2014VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738
0013/14Hydina a hydinové výrobky31.040003/14 DSS22.01.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0012/14Poistné za poist.motor.a príp.vozdiel za 1/201434.50Poistná zmluva č.2-857-01268816.01.2014QBE Insurance(Europe)Limited ŠŠtúrova 27 P.O.BOX. E-50 042 80 Koššice 36855472
0011/14Pripojenie do siete VUC Net 1/2014127.46Zmluva o pripojení č. 0120061268+dodatok č. 1 (VUC NET)16.01.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0010/14Odborná prehliadka tlakových nádob RhS-100.001/2014 RhS16.01.2014Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0009/14Odborná prehliadka tlakových nádob-210.000002/14 DSS16.01.2014Ing. Jozef Komár-KOVAP, Radatice 227, 082 42 Bzenov 40407161
0008/14Elektrická enegria za 12/2013-760.00Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 91098216.01.2014SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. Plynárenská 7A 821 09 Bratislava 36807702
0007/14Potraviny311.90KZ-odberatež 1956 z 15.10.201316.01.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0006/14Ryby a mrazená zelenina63.46004/14 DSS16.01.2014RYBA KOŠICE, s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522
0005/14Chlieb a pečivo68.90KZ 19.9.201316.01.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0004/14Mäso a mäsové výrobky80.22KZ D-4016.01.2014VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738
0003/14Publikácia edície"Čo má vedie mzdová účt."49.50001/14 DSS09.01.2014AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensová 34, 010 01 Žilina 31602436
0002/14Internet Live Net za 1/201413.28Zmluva č.0094 o pripojení Live Net09.01.2014Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov 43431810
0001/14Potraviny203.15KZ odberatež 1956 z 15.10.201309.01.2014MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0506/13Hlasové služby za 12/201310.07Zmluva o pripojení č.11FC285570 a č.e01//1-6DQQP809.01.2014Telefónica O2 Slovakia,s.r.o. Einstainova 24 851 01 Bratislava 35848863
0505/13Refundácia elektrickej energie za rok 2013 RhS0.57Zmluva o nájme nebytových priestorov+dodatok č.109.01.2014Mesto Lipany Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379
0504/13Hlasové služby mobilnej siete za 12/201336.19Zmluva o pripojení č.6.118488.00.00.10000009.01.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0503/13Hlasové služby za 12/21371.09Zmluva o pripojení č. 9900961372 + Dodatok (VOICE VPN)09.01.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0502/13Hlasové služby RhS za 12/201328.93Zmluva o pripojení č. 9902139891+dodatok k zmluve (VOICE VPN)09.01.2014Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
0501/13Mäso a mäsové výrobky41.26KZ-D-4009.01.2014VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738
0500/13Chlieb a pečivo56.92KZ 19.9.201309.01.2014Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0499/13Ovocie a zelenina111.89KZ 1/201009.01.2014Anton Šarišský, Rožkovany 278, 082 71 45728445
0498/13Hydina a hydinové výrobky34.86139/13 DSS09.01.2014HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Sládkovičova 54/23, 060 01 Kežmarok 45300950
0497/13Reinštalácia PC144.00137/13 DSS27.12.2013LiveNET services s.r.o., Na Dujave 193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves 45370842
0496/13Windows 7, a Microsoft OFFICE 2013910.70136/13 DSS27.12.2013LiveNET services s.r.o., Na Dujave 193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves 45370842
0495/13Mäso a mäsové výrobky101.69KZ-D-4027.12.2013VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738
0494/13Mäso a mäsové výrobky99.23KZ-D-4027.12.2013VIJOFEL trade, s.r.o. Bartošovce 182/1 Hertník 36474738
0493/13Potraviny404.09KZ-odberatež 1956 z 15.10.201327.12.2013MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 01 Prešov 17147786
0492/13Chlieb a pečivo88.98KZ 19.9.201327.12.2013Ing. Orosova Mária, Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš 43485979
0491/13Všeobecný materiál-281.00134/13 DSS20.12.2013Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA, 082 74 Brezovica 50 37467735
0490/13Oprava drevenej podlahy-948.00115/13 DSS20.12.2013Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0489/13Antivírus Eset NOD 3225.1518/2013 RhS20.12.2013Eset spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532
0488/13Drevené stoly RhS655.9719/2013 RhS20.12.2013Anton Polomský-STOLÁRSTVO, 082 74 Brezovička 128 34812903
0487/13Vianočné a mikulášske balíčky136.50129/13 DSS20.12.2013Marta FIGUROVÁ, Brezovička č.133, 082 74 43044841
0486/13Vodné a stočné od 20.9.2013 do 13.12.2013578.14Zmluva č. 50-000012058PO2008+dodatok č.120.12.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Koššice 36570460
0485/13Vysokotlakový čistič179.90138/13 DSS20.12.2013Domáce potreby s.r.o., Sládkovičova 3, 082 71 Lipany 44488149
0484/13Čierne uhlie982.08