DSS Brezovička | Zmluvy 2022
20404
page-template-default,page,page-id-20404,page-child,parent-pageid-20394,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona č. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo zmluvyPredmet zmluvyHodnota (EUR)DodávateľZverejnenéZobraziť dokument
1/2022Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy529 772.41Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
18.1.2022
2/2022Licenčná zmluva IS CYGNUS0.00IRESOFT s.r.o.
Cejl 37/62
602 00 Brno
2.3.2022
3/2022Dohoda 22/37/054/1003 406.14Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov
Slovenská 87
080 28 Prešov
2.3.2022
04/2022Zmluva o praktickej výučbe 0.00Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
21.4.2022
05/2022Dohoda o poskytovaní stravy č. 2/20220.00Mesto Lipany
Hviezdoslavova 1
082 71 Lipany
25.5.2022
06/2022Dohoda o poskytovaní stravy č. 1/20220.00Mesto Lipany
Komenského 14
082 71 Lipany
25.5.2022
07/2022Zmluva o združenej dodávke plynu č. 63030125260.00SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
8.11.2022
08/2022Zmluva o poskytnutí služieb0.00Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817062 Bratislava
21.12.2022
09/2022Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 96004773970.00SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
21.12.2022
10/2022DOHODA O POSKYTOVANÍ STRAVY č. 1/20230.00Mesto Lipany
PREVÁDZKA: Školská jedáleň, Komenského 14, 082 71 Lipany
28.12.2022
11/2022DOHODA O POSKYTOVANÍ STRAVY č. 2/20230.00Mesto Lipany
Prevádzka – Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1, Lipany
28.12.2022