DSS Brezovička | Zmluvy 2021
19452
page-template-default,page,page-id-19452,page-child,parent-pageid-19437,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona č. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo zmluvyPredmet zmluvyHodnota (EUR)DodávateľZverejnenéZobraziť dokument
01/2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu č. 97/2020500.00Nadácia SPP
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
11.1.2021
02/2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb0.00Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
15.1.2021
03/2021Dohoda o dodávkach tovaru0.00MSM VZP s.r.o.
Kopčanská 35
908 51 Holíč
15.1.2021
04/2021Dohoda o poskytovaní stravy č. 1/20210.00Mesto Lipany
Prevádzka - Školská jedáleň
Hviezdoslavova 1
082 71 Lipany
19.2.2021
05/2021Dodatok č. 1 k dohode č. 20/37/54X/7639 958,56ÚPSVaR Prešov
Slovenská 87
080 28 Prešov
19.2.2021
06/2021Dodatok č. 1 k dohode č. 20/37/54X/9410 323,63ÚPSVaR Prešov
Slovenská 87
080 28 Prešov
19.2.2021
07/2021Darovacia zmluva 2020/4240.00Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
26.2.2021
08/2021Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2020/444 - BZ0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
1.3.2021
09/2021Zmluva o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti0.00MedKan, s.r.o.
Lipová 1569/15
064 01 Stará Ľubovňa
19.3.2021
10/2021Zmluva o praktickej výučbe0.00Fakulta zdravotníckych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. j. Herdu č. 2
917 01 Trnava
19.4.2021
11/2021Dohoda o poskytovaní stravy č. 2/20210.00Mesto Lipany
Prevádzka - Školská jedáleň
Hviezdoslavova 1
082 71 Lipany
28.6.2021
12/2021Mandátna zmluva900.00Žaneta Lacková
Hviezdoslavova 1154/65
059 01 Spišská Belá
2.7.2021
13/2021Zmluva o dielo č. 1/202132 707.24AURIOL spol. s.r.o.
Berlínska 2457/6
040 13 Košice
24.8.2021
14/2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Obec Brezovička
Brezovička 8
082 74 Brezovica
24.8.2021
15/2021Mandátna zmluva250.00Žaneta Lacková
Hviezdoslavova 1154/65
059 01 Spišská Belá
24.8.2021
16/2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb0.00Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
22.11.2021
17/2021Dodatok k poistnej zmluve – poistenie majetku0.00Union poisťovňa, a.s.
Karadžičová 10
813 60 Bratislava 1
8.12.2021