DSS Brezovička | Zmluvy 2020
18277
page-template-default,page,page-id-18277,page-child,parent-pageid-18268,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo zmluvyPredmet zmluvyHodnota (EUR)DodávateľZverejnenéZobraziť dokument
01/2020Návrh poistnej zmluvy č. 72901718105.00Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
7.1.2020
02/2020Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny zo sieti NN0.00ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
7.1.2020
03/2020Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke plynu0.00ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
7.1.2020
04/2020Mandátna zmluva - vykonávanie činnosti bezp. technika a technika PO840.00Peter Roba
Dubovica 237
082 71 Lipany
7.1.2020
05/2020Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu0.00Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
24.1.2020
06/2020Havarijné poistenie motorových vozidiel, Návrh poistnej zmluvy č. 78900937307.30Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
3.2.2020
07/2020Dodatok k zmluve č. 0094o pripojení do dátovej siete LiveNET294.00Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov20.2.2020
08/2020Dodatok č. 1 k poistnej zmluve – poistenie majteku a zodpovednosti za škodu609.20Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava
28.2.2020
09/2020Softvérový systém CareSee0.00CareSee s.r.o
Bernolaková 386/4
908 51 Holíč
9.3.2020
10/2020Vypracovanie štandardov kvality1900.00Školiace Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Palisády 46
811 06 Bratislava
31.3.2020