DSS Brezovička | Zmluvy 2020
18277
page-template-default,page,page-id-18277,page-child,parent-pageid-18268,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona c. 546/2010 Z.z. – novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Číslo zmluvyPredmet zmluvyHodnota (EUR)DodávateľZverejnenéZobraziť dokument
01/2020Návrh poistnej zmluvy č. 72901718105.00Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
7.1.2020
02/2020Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny zo sieti NN0.00ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
7.1.2020
03/2020Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke plynu0.00ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
7.1.2020
04/2020Mandátna zmluva - vykonávanie činnosti bezp. technika a technika PO840.00Peter Roba
Dubovica 237
082 71 Lipany
7.1.2020
05/2020Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu0.00Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
24.1.2020
06/2020Havarijné poistenie motorových vozidiel, Návrh poistnej zmluvy č. 78900937307.30Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
3.2.2020
07/2020Dodatok k zmluve č. 0094o pripojení do dátovej siete LiveNET294.00Martin Kandráč, Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov20.2.2020
08/2020Dodatok č. 1 k poistnej zmluve – poistenie majteku a zodpovednosti za škodu609.20Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava
28.2.2020
09/2020Softvérový systém CareSee0.00CareSee s.r.o
Bernolaková 386/4
908 51 Holíč
9.3.2020
10/2020Vypracovanie štandardov kvality1900.00Školiace Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Palisády 46
811 06 Bratislava
31.3.2020
11/2020Poskytovanie stravy pre RhS v Lipanoch
č. 1/2020
0.00Mesto Lipany
Prevádzka - školská jedáleň
Hviezdoslavova 1
082 71 Lipany
2.7.2020
12/2020Priemyselná odpružená práčka Primus8364.00Cleaning spol s.r.o.
Partizánska cesta 33
974 01 Banská Bystrica
2.7.2020
13/2020Prax účastníkov akreditovaného Kurzu opatrovania0.00BM WORK AGENCY, s.r.o.
Soblahov 804, 913 38 Soblahov
14.9.2020
14/2020Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve500.00Školiace Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Palisády 46
811 06 Bratislava
21.9.2020
15/2020Kurz opatrovania v kombinovanej forme0.00V a V Akademy, s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
23.9.2020
16/2020Verejné obstarávanie - výber dodávateľov0.00Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
29.9.2020
17/2020Zmluva o výpožičke0.00Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
15.10.2020
18/2020Dohoda o poskytovaní stravy č. 2/20200.00Mesto Lipany
Prevádzka - školská jedáleň
Hviezdoslavova 1
082 71 Lipany
20.10.2020
19/2020Dohoda č. 20/37/54X/76
Pracuj, zmeň svoj život
40 032,45UPSVaR Prešov
Slovenská 87
080 28 Prešov
23.11.2020
20/2020Dohoda č. 20/37/54X/94
Pracuj, zmeň svoj život
10 342,71UPSVaR Prešov
Slovenská 87
080 28 Prešov
23.11.2020
21/2020Zmluva o spolupráci č. 45/20200.00Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
080 24 Prešov
24.11.2020
22/2020Mandátna zmluva – spracovanie registratúrnych záznamov900.00Žaneta Lacková
Hviezdoslavova 1154/65
059 01 Spišská Belá
Žaneta Lacková
Hviezdoslavova 1154/65
059 01 Spišská Belá
7.12.2020
23/2020Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 417/20201425.00MPSVaR SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
21.12.2020
24/2020Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 11311420.00Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
30.12.2020
25/2020Zmluva o dodávke plynu0.00SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
30.12.2020