DSS Brezovička | Aktuality
16189
blog,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Svätým prijímaním začína niečo, čo nazývame duchovný život. Pán Ježiš je tým Životom a keď ho prijmeme, On začne v našom živote robiť veľké a dobré veci. Pán Ježiš je druhá Božská Osoba, Vtelené Božie Slovo. Toto Božie Slovo je živé, alebo môžeme...

Drahí priatelia, zapojili sme sa prostredníctvom výziev do online systému darcovstva ľudiaľuďom.sk, aby sme spoločne pomohli našim dvom klientom Zjednoťme sa a podajme ruku tým, ktorí to ozaj potrebujú Vaša štedrosť nech je stonásobne odmenená Za Martina a Bohuša ĎAKUJEME Bližšie informácie a príbehy...

Veľmi sa tešíme každej pozitívnej zmene v našom zariadení. O to väčšiu radosť máme, keď sa rozrastáme o kvalitných a fundovaných ľudí, hlavne s hlbokou dávkou ľudskosti. Od februára tohto roku sme prijali do tímu Berdnadetu Vysočanovú na pozíciu "FYZIOTERAPEUT". Prajeme veľa...

Veľmi sa tešíme a zároveň ďakujeme Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že vďaka podpore projektu "Humanitárna pomoc" aj naše zariadenie získalo potrebné pomôcky pre zdravšie fungovanie v tejto nelichotivej situácii Nesmierne si to vážime a úprimne ĎAKUJEME Spolu to zvládneme...

Ťažko sa hľadajú slová. Absolútne požehnaný čas. Spoveď, svätá liturgia, spoločenstvo, slávnostný obed a dávka povzbudenia počas homílie, ale aj cez prítomnosť otca Lea, či otca Igora Veď s čistým srdcom sa skutočne môžeme tešiť na príchod Krista, ktorý sa aj tieto...